Paspoort

Als u wil reizen buiten de grenzen van de Europese Unie (EU), hebt u meestal een paspoort nodig. Het paspoort is een reisdocument dat nodig is om te reizen in alle landen waar de identiteitskaart niet volstaat als reisdocument.

Voor uw vertrek kijkt u best na welk document vereist is voor uw land van bestemming.

Hoe aanvragen?

 • Aanvraag paspoort: alleen op afspraak (behalve voor dringende en zeer dringende procedures)
 • Afhalen paspoort: aan het loket, zonder afspraak, of levering thuis

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart
 • Oude paspoort of attest van diefstal van de politie
 • Voor het paspoort van een minderjarig kind:
  • Een pasfoto voor een kind jonger dan 3 jaar (vanaf 3 jaar wordt de foto direct aan het loket gemaakt)
  • Identiteitskaart van de ouder die het kind vergezelt (+ de identiteitskaart van het kind). Deze ouder moet de ouder zijn bij wie het kind verblijft.
  • Als het kind onder voogdij staat: het vonnis waaruit blijkt dat de voogd de aanvraag voor het paspoort van het kind mag doen
  • De aanwezigheid van het kind is vereist op het moment van de aanvraag

Tarief

 • Normale procedure: 90 euro (boven 18 jaar) of 60 euro (onder 18 jaar)
 • Dringende procedure: 260 euro (boven 18 jaar) of 230 euro (onder 18 jaar)
 • Zeer dringende procedure: 320 euro (boven 18 jaar) of 290 euro (onder 18 jaar)
 • Betaling bij voorkeur met Bancontact

Opgelet: de Gemeenteraad van 27 maart 2017 achtte het noodzakelijk een belasting in te voeren voor de vernieuwing van de elektronische identiteitskaarten, elektronische verblijfskaarten en elektronische paspoorten naar aanleiding van verlies of diefstal van deze documenten en dit als gevolg van: de noodzaak om te strijden tegen identiteitsfraude en als gevolg van de hoge werklast verbonden aan deze aanvragen.

 • Vernieuwing naar aanleiding van 2de verlies/diefstal van een paspoort in de laatste 36 maanden: 180 euro
 • Vernieuwing naar aanleiding van 3de verlies/diefstal van een paspoort in de laatste 36 maanden: 260 euro

Wachttijd

 • normale procedure: 8 werkdagen
 • dringende procedure: 24 uur (de werkdag na de aanvraag indien ingediend voor 15u)
 • zeer dringende procedure: 4u30 (dezelfde dag indien de aanvraag voor 11u werd ingediend, het paspoort moet worden afgehaald aan het loket van de FOD Binnenlandse Zaken (Koloniënstraat 11 - 1000 Brussel)

Afhalen paspoort

 • Aan het loket, zonder afspraak (in het bureau waar de aanvraag is gedaan)
 • Levering aan huis, bijkomende kosten: 12,50 euro

Paspoort voor Belgen die in het buitenland wonen

Een Belgische staatsburger gedomicilieerd in het buitenland kan een paspoort verkrijgen op het Belgisch Consulaat van het land waar hij of zij verblijft of, indien hij of zij tijdelijk in België verblijft, bij:

 • zijn/haar laatste woonplaats in België
 • zijn/haar gemeente van geboorte (als hij/zij nog nooit in België heeft gewoond)
 • de gemeente van zijn/haar keuze (als hij/zij nog nooit in België heeft gewoond en niet in België is geboren)

Dat paspoort laat hem of haar toe zich naar een ander land te begeven of terug te keren naar het land waar hij of zij verblijft.

Verlies of diefstal van identiteitspapieren

ZIE OOK