Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Paspoort

Als u wil reizen buiten de grenzen van de Europese Unie (EU), hebt u meestal een paspoort nodig. Het paspoort is een reisdocument dat nodig is om te reizen in alle landen waar de identiteitskaart niet volstaat als reisdocument.

Voor uw vertrek kijkt u best na welk document vereist is voor uw land van bestemming.

Hoe aanvragen?

 • Een afspraak maken (behalve bij dringende pocedures en voor het afhalen van een paspoort)

Vereiste documenten

 • Identiteitskaart
 • Oude paspoort of attest van diefstal van de politie
 • Een pasfoto (wordt genomen aan het loket van het Administratief centrum)
 • Voor het paspoort van een minderjarig kind:
  • Identiteitskaart van de ouder die het kind vergezelt (+ de identiteitskaart van het kind). Deze ouder moet de ouder zijn bij wie het kind verblijft.
  • Als het kind onder voogdij staat: het vonnis waaruit blijkt dat de voogd de aanvraag voor het paspoort van het kind mag doen

Tarief

 • Normale procedure: 90 euro (boven 18 jaar) of 60 euro (onder 18 jaar)
 • Dringende procedure: 260 euro (boven 18 jaar) of 230 euro (onder 18 jaar)
 • Betaling bij voorkeur met Bancontact

Opgelet: de Gemeenteraad van 27 maart 2017 achtte het noodzakelijk een belasting in te voeren voor de vernieuwing van de elektronische identiteitskaarten, elektronische verblijfskaarten en elektronische passporten naar aanleiding van verlies of diefstal van deze documenten en dit als gevolg van: de noodzaak om te strijden tegen identiteitsfraude en als gevolg van de hoge werklast verbonden aan deze aanvragen.

 • Vernieuwing naar aanleiding van 2de verlies/diefstal van een paspoort: 150 euro
 • Vernieuwing naar aanleiding van 3de verlies/diefstal van een paspoort: 260 euro

Wachttijd

 • 8 werkdagen (normale procedure)
 • De werkdag volgend op de aanvraag als deze voor 15u werd gedaan (dringende procedure)

Afhalen paspoort

Op verzoek kunnen paspoorten worden afgehaald in de verbindingsbureaus van Laken, Neder-Over-Heembeek of Louiza. Deze procedure leidt tot een extra wachttijd van 2 tot 3 werkdagen.

Paspoort voor Belgen die in het buitenland wonen

Een Belgische staatsburger gedomicilieerd in het buitenland kan een paspoort verkrijgen op het Belgisch Consulaat van het land waar hij of zij verblijft of, indien hij of zij tijdelijk in België verblijft, bij:

 • zijn/haar laatste woonplaats in België
 • zijn/haar gemeente van geboorte (als hij/zij nog nooit in België heeft gewoond)
 • de gemeente van zijn/haar keuze (als hij/zij nog nooit in België heeft gewoond en niet in België is geboren)

Dat paspoort laat hem of haar toe zich naar een ander land te begeven of terug te keren naar het land waar hij of zij verblijft.

Voorlopig paspoort

Het is enkel mogelijk om een voorlopig paspoort te krijgen bij hoogdringendheid, voor humanitaire redenen (zoals een overlijden in het buitenland) en op grond van schriftelijke bewijzen.

Enkel en alleen voor deze reden kan de aanvrager zich wenden tot de FOD Buitenlandse Zaken om een voorlopig paspoort te verkrijgen.

ZIE OOK