Overslaan en naar de inhoud gaan

Plannen en reglementen Stedenbouw

De ontwikkelingsplannen zijn richtinggevende indicatieve plannen, terwijl de bijzondere bestemmingsplannen (BBP's) en de verkavelingsvergunningen reglementair zijn en algemeen nageleefd moeten worden. Stedenbouwkundige verordeningen bepalen voorwaarden voor de aflevering van stedenbouwkundige vergunningen. Rooilijnplannen bepalen de grens tussen het openbaar domein en de aangelande eigendommen.

Opgelet: om sommige plannen in detail te bekijken, gelieve het document te downloaden (icoon downloaden, rechts bovenaan).

Stedenbouwkundige gemeentereglementen zijn in voege op het grondgebied van de Stad Brussel.

Kaart BBP Haren:

Genummerde plannenNaam van het BBPData van besluiten *Letterlijke en grafische voorschriftenAanvullende bestanden **
52-06Wijk van het oude kastel van de Markies d’AsscheKB. 31-01-61Externe sitePlan van aanleg 

* De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's: deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode. In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs als ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

** Aanvullende bestanden waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MER waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Laken:

Genummerde plannenNaam van het BBPData van besluiten *Letterlijke en grafische voorschriftenAanvullende bestanden **
48-02ModelwijkKB. 10-09-68Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan
 
48-05Prins Karel Square wijkKB. 20-10-56Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
 
48-06bisWijk Prins Karelsquare – Sint-AnnadreefKB. 31-05-90Externe siteStedenbouwlundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe sitePlan van de bestaande toestand
48-16bisReper-VrevenKB. 30-10-75Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
 
49-03MutsaardwijkKB. 28-03-60Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan
 
49-04MutsaardwijkKB. 27-09-62Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan
 
50-01Wijk Van PraetKB. 14-11-52 & 18-04-56
KB. 15-07-13 & 16-09-13

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg 50-01

Externe sitePlan van aanleg 50-01bis

Externe siteNota’s en verslagen

Externe siteFoto’s

* De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's: deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode. In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs als ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

** Aanvullende bestanden waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MER waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's 

Kaart BBP Louiza:

Genummerde plannenNaam van het BBPData van besluiten *Letterlijke en grafische voorschriftenAanvullende bestanden **
40-20'S HeerenhuylaanwijkKB. 09-12-68Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingenplan
 
40-21bisHuizenblok 19FKB. 15-10-92Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe sitePlan van de feitelijk bestaande toestand en rechtstoestand
99-04GroennejagerswijkBR. 17-07-08Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Externe siteRooilijnenplan

Externe siteSitueringsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

* De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's: deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode. In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs als ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

** Aanvullende bestanden waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MER waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Neder-Over-Heembeek:

Genummerde plannenNaam van het BBPData van besluiten *Letterlijke en grafische voorschriftenAanvullende bestanden **
16-10Wijk van de wilgenKB. 20-08-56Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
 
50-31Versailleslaanwijk IKB. 07-04-69Externe siteVoorschriften
Externe siteBestemmingsplan
 

* De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's: deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode. In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs als ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

** Aanvullende bestanden waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MER waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Noord:

Genummerde plannenNaam van het BBPData van besluiten *Letterlijke en grafische voorschriftenAanvullende bestanden **
09-01Tour & TaxisBR 20-04-17 (in werking op 18-05-17)Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan (blad nr. 4a)
Externe sitePlan van de inplantingen (blad nr. 4b)
Externe siteNota's en Verslag
Externe siteFotoreportage
Externe siteLokalisatieplan (blad nr. 1)
Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand (blad nr. 2)
Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand (blad nr. 3) 
Externe siteNiet-technisch overzicht (MER-NTO)
Externe siteNiet-technisch overzicht Addendum(MER Addendum-NTO)
46-65bisWijk Emile JacqmainlaanKB. 07-06-89

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg

Externe siteRooilijnenplan

Externe sitePlan van de bestaande toestand
70-20aWillebroekBR. 19-03-09Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan
Externe siteRooilijnplan

Externe siteSitueringsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteMER- Niet technische samenvatting

Externe siteBegeleidende maatregelen

Externe siteNota’s en verslagen

Externe siteFoto’s

70-20bHelihavenBR. 10-11-05

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan
Externe sitePlan van inplanting en bouwprofielen

Externe siteRooilijnplan

Externe siteSitueringsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteNota’s en verslagen

Externe siteFoto’s

* De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's: deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode. In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs als ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

** Aanvullende bestanden waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MER waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Kaart BBP Noord-Oost:

Genummerde plannenNaam van het BBPData van besluiten *Letterlijke en grafische voorschriftenAanvullende bestanden **
06-01ArchimedesBR. 16-06-11

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften

Externe sitePlan van de bestemmingszones

Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe siteSitueringsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteNota’s en verslagen

Externe siteFotoreportage

06-02VeroneseBR. 16-07-15Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe siteSitueringsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteNota’s en verslagen

Externe siteFotografisch inventaris

06-03Saint-QuentinBR. 16-07-15Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Externe sitePlan van de rooilijnen

Externe siteSitueringsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Nota’s en verslagen (15.91 MB)

Externe siteFotografisch Inventaris

41-32Huizenblok 5cKB. 17-01-64Externe siteBestemmingsplan 
41-41Karel de Groote IKB. 08-10-64

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften

Externe siteBestemmingsplan

 
41-43Karel de Groote IIKB. 21-05-64

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften

Externe siteBestemmingsplan

 
60-02Léopolds - WijkKB. 05-07-89Externe siteStedenbouwkundige oorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe siteRooilijnenplan
Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-03StevinwijkBR. 02-10-03Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe siteLiggingsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand van het gelijksvloer

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand van de verdiepingen

Externe siteNota’s en verslagen

60-04bisHamerwijkBE. 22-04-93Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan met de wijziging van de rooilijn
Externe sitePlan van de inplantingen
Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-12Wijk Etterbeek-Van MaerlantBE. 29-10-92Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen
Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-13Wijk van de Residence PalaceBE. 24-06-93
BR. 30-03-2006
Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen
Externe sitePlan van gedeeltelijke afschaffing
Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-41Belliard-EtterbeekBR. 18-02-16Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen
Externe sitePlan van de rooilijnen

Externe siteLocalisatieplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteNota’s en verslagen

Externe siteAanbevelingen

Externe siteFotoreportage

Externe siteMilieueefectenrapport, niet technische samenvatting

* De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's: deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode. In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs als ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

** Aanvullende bestanden waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MER waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's 

Kaart BBP Vijfhoek:

Genummerde plannenNaam van het BBPData van besluiten *Letterlijke en grafische voorschriftenAanvullende bestanden **
02-01AnspachBR. 24-03-05

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften

Externe sitePlan van de bestemmingszones

Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe siteLocalisatieplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteNota’s en verslagen

07-02PachecoBR. 18-04-13Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe siteLocalisatieplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteNota’s en verslagen

Externe siteAanbevelingen

Externe siteFotoreportage

20-12MarollenKB. 10-10-74Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
 
25-10Sint-Goriks-
plein
KB. 09-04-81Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe sitePlan van de bestaande toestand
30-40PutterijwijkKB. 13-09-84Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe siteRooilijnenplan
Externe sitePlan van de bestaande toestand
33-02Heilige-GeestKB. 04-03-81Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
 
35-11Banque
de Bruxelles
KB. 10-12-75

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften

Externe sitePlan

 
42-11Abrikozeboom
- Huizenblok
42-J
KB. 24-02-69Externe siteBestemmingsplan 
42-21Samaritai-
nessewijk
KB. 07-02-78Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
 
42-30Samarit.
- Kandelaarswijk
KB. 27-10-81Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe sitePlan van de bestaande toestand
44-27Dambordstraat
en omgeving
KB. 13-02-69Externe siteBestemmingsplan 
44-43ZaterdagpleinKB. 09-04-81Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe sitePlan van de bestaande toestand
45J-5MinimenwijkKB. 13-03-59Externe sitePlan van aanleg 
48-30VossenKB. 09-04-81Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van aanleg
Externe sitePlan van de bestaande toestand
594-102WolstraatKB. 27-03-56Externe siteStedenbouwlundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan
 
60-07bisAntwerpen-
IJzerwijk
BR. 08-04-93

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften

Externe sitePlan van de bestemmingszones

Externe sitePlan van inplanting en bouwprofielen

Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-09bisKruidtuinwijkBR. 17-06-93
BR. 10-09-09
BR. 18-08-13

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften

Externe sitePlan van de bestemmingszones

Externe sitePlan met de wijziging van de rooilijn

Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe sitePlan van gedeeltelijke afschaffing nr 1

Externe sitePlan van gedeeltelijke afschaffing nr 2

Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-10Martelarenwijk

BE. 29-10-92

RS. 12-01-96

BR. 10-06-05

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan met de wijziging van de rooilijn
Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen
Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-15KoningsstraatBR. 14-07-05Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe siteLiggingsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteRapporten, nota’s inventorissen

60-33Samarit.-KandelaarswijkBE. 01-07-93Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe sitePlan van de inplantingnen en de bouwprofielen
Externe sitePlan van de bestaande toestand
60-35Marollen-
Nieuwland
BR. 16-12-99Externe siteStedenbouwkundihe voorschriften
Externe siteSchema van de bestemmingen
Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe siteLiggingsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteEffectenrapport

Externe siteNota’s en verslagen

60-39Marollen-
Kapelle
BR. 18-06-98Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteSchema van de bestemmingen
Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe siteLiggingsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteEffectenrapport

Externe siteNota’s en verslagen

80-05Sint-Jakobs/
Bijstandswijk

BR. 17-02-05

RS. 19-09-2008

Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingsplan

Externe sitePlan van de inplantingen en de karakteristieken van de gebouwen
Externe sitePlan van de rooilijnen

Externe siteLiggingsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand van het gelijksvloer

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand van de verdiepingen

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand - bouwprofielen

Externe siteRapporten, nota’s en inventorissen

80-15Grote ZavelBR. 21-12-2006Externe siteStedenbouwkundige voorschriften
Externe siteBestemmingszones
Externe sitePlan van inplantingen, bouwprofielen en karakteristieken van de gebouwen

Externe siteLiggingsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

Externe siteRapporten, nota’s en inventorissen

Externe siteFotoreportage

80-41Orts-
Devauxwijk
BR. 09-07-98Externe siteStedenbouwkundige voorschriften - Effectenrapport
Externe sitePlan van de bestemmingszones
Externe sitePlan van de inplantingen en de bouwprofielen

Externe siteLiggingsplan

Externe sitePlan van de bestaande rechtstoestand

Externe sitePlan van de bestaande feitelijke toestand

* De data van de besluiten van goedkeuring/wijziging/gedeeltelijke afschaffing van de BBP's: deze besluiten zijn Koninklijke Besluiten (KB), Besluiten van de Executieve (BE) of Besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BR), in verband met de beslissende periode. In bepaalde gevallen heeft een arrest van de Raad van State (RS) een gedeelte van een plan of de voorschriften geannuleerd. De ontwerpen van BBP's die onderworpen geweest zijn aan het openbaar onderzoek (OO), verwerven bindende kracht zelfs als ze nog niet door de regering zijn goedgekeurd. In dat geval wordt de eerste dag van het openbaar onderzoek vermeld.

** Aanvullende bestanden waarvan het aantal en de inhoud varieert in functie van het doel van het plan en de wetgeving die van toepassing is op het ogenblik van de goedkeuring ervan. Het gaat hier om:

 • de lokalisatieplannen
 • de plannen van de feitelijke- en rechtstoestand, opgemaakt op het ogenblik van de goedkeuring van het plan
 • de onteigeningsplannen (de onteigeningsplannen die verstreken zijn, worden niet weergegeven)
 • de rooilijnplannen
 • het cahier van de nota's en de verslagen
 • aanbevelingen
 • het MER waarvan enkel een niet-technische samenvatting online geplaatst wordt
 • een dossier met foto's

Om kennis te nemen van de verkavelingen op het grondgebied van de stad Brussel, kan u de Externe sitecartografische website BruGIS raadplegen.

De raadpleging van het plan en van de voorschriften van de verkavelingsvergunningen gebeurt bij het Archief van de Stad Brussel.

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.

Opgelet: bij verkavelingsvergunningen heeft de dienst Archief van de Stad Brussel als uitsluitende opdracht de dossiers ter raadpleging ter beschikking te stellen. Bijgevolg zijn de ambtenaren van de dienst Archief niet bevoegd om:

 • vragen van stedenbouwkundige aard te beantwoorden (rechtstoestand van een goed, stedenbouwkundige bestemming, toelichting bij plannen,...)
 • een advies te formuleren of de inhoud van dossiers van verkavelingsvergunningen die in de depots worden bewaard te interpreteren
 • attesten van welke aard ook (stedenbouwkundige bestemming, afwezigheid van plannen,...) af te leveren 

De aanbevelingen beschrijven de verwachtingen van de Stad Brussel voor specifieke wijken of thema's.

De aanbevelingen hebben geen regelgevende waarde, maar definiëren wat de Stad beschouwt als een goede plaatselijke aanleg. De aanbevelingen vervangen de bestaande stedenbouwkundige reglementen niet.