attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 23 april 2024 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Schoolwijk Tivoli

De Tivoliwijk telt niet minder dan 8 scholen en 4 crèches. Dat wil zeggen dat er zich elke schooldag heel wat kinderen naar de schoolpoort verplaatsen en terug naar huis. In lijn met de ambities van het Schoolstraten-project, wil de Stad Brussel de Tivoliwijk veiliger en gezonder maken voor die vele schoolgaande kinderen, en dus ook voor haar bewoners en bezoekers.

De Stad werkte samen met een studiebureau verschillende maatregelen en ingrepen uit om van de Tivoliwijk een autoluwe  schoolwijk te maken. Het doorgaand verkeer wordt beperkt en er worden verschillende verkeersremmende maatregelen genomen. Daarnaast worden ouders en schoolgaande kinderen die dat kunnen aangemoedigd om op een actieve manier naar school te komen.

Een eerste voorstel van de schoolwijk werd op 10 november 2021 voorgelegd aan een 80-tal buurtbewoners, buurthandelaars en scholen op een wijkvergadering. Aan kleinere gesprekstafels luisterde de Stad naar hun feedback. Na de wijkvergadering werden alle buurtbewoners en actoren uitgenodigd om reacties te geven. De Stad gaat met alle opmerkingen aan de slag, zowel van de aanwezigen als die van de mensen die zich na de wijkvergadering manifesteerden.

Nieuwe overlegmomenten worden in 2023 georganiseerd om de diagnose verder uit te diepen en de mogelijke maatregelen te bespreken met een maximaal aantal mensen en actoren uit de wijk.

Wijkvergadering Tivoliwijk

Wijkvergadering Tivoliwijk