Stadsontwikkeling - openingsuren

De diensten van het departement Stadsontwikkeling bevinden zich in het Administratief centrum van de Stad Brussel aan de Anspachlaan 6.

Opgelet: de administratie van de Stad Brussel verhuist momenteel naar een nieuwe site Brucity.

Deze zware logistieke operatie heeft een ingrijpende impact op de werking van de diensten.

Zo zijn de lokalen van het Departement Stadsontwikkeling (vroeger Stedenbouw) vanaf 12 september 2022 niet langer toegankelijk voor het publiek.

Daarom:

  • Probeer, wanneer mogelijk, uitsluitend via telefoon of per e-mail contact op te nemen met de diensten.

  • Aanvragen tot stedenbouwkundige of milieuvergunningen (of bijkomende stukken bij een al ingediende aanvraag) worden best per aangetekende zending opgestuurd. De indiening ter plaatse kan enkel na voorafgaande afspraak, te maken per telefoon op het nummer 02 279 29 29. De indiening vindt plaats aan het loket nummer 1 gelegen op de 2de verdieping van het Administratief centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel). Opgelet: er wordt geen permanentie voorzien aan dit loket.

  • Voor de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek gebeuren de raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29) per telefoon of digitaal.