attention!

Sluiting van de loketten op vrijdag 9 december 2022

Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel sluiten de loketten van het voormalige Administratief Centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) al op vrijdag 9 december 2022. U kunt uw documenten ook altijd online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Door de verhuis kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

De Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (AGVM) buigt zich over alle situaties, kwesties en problemen in Brussel die te maken hebben met gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Deze Adviesraad werd gecreëerd op initiatief van de Stad Brussel in 2007.

Het doel van de Adviesraad is het geven van advies over gendergerelateerde kwesties zoals discriminatie, partnergeweld, gelijke carrièrekansen… Verder kan de AGVM de Stad ook advies geven over directe sensibilisering zoals concrete acties en evenementen, het maken en verspreiden van infobrochures,…

De Stad heeft verschillende verenigingen en personen actief op het gebied van gender uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen voor deze Adviesraad.

In haar beslissing van 29 november 2007 heeft het College van Burgemeester en Schepenen de volgende verenigingen of personen aanvaard als officiële leden:

De Adviesraad zetelt enkele keren per jaar.

De verslagen van de AGVM:

ZIE OOK