Overslaan en naar de inhoud gaan

Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen

De Stedelijke Adviesraad voor Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen (AGVM) buigt zich over alle situaties, kwesties en problemen in Brussel die te maken hebben met gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Deze Adviesraad werd gecreëerd op initiatief van de Stad Brussel in 2007.

Het doel van de Adviesraad is het geven van advies over gendergerelateerde kwesties zoals discriminatie, partnergeweld, gelijke carrièrekansen… Verder kan de AGVM de Stad ook advies geven over directe sensibilisering zoals concrete acties en evenementen, het maken en verspreiden van infobrochures,…

De Stad heeft verschillende verenigingen en personen actief op het gebied van gender uitgenodigd om hun kandidatuur in te dienen voor deze Adviesraad.

De volgende verenigingen of personen zijn aanvaard als officiële leden:

  • voor het 'Centre Féministe de réflexion et d'action sur le racisme anti-Noir.e.s', BAMKO Asbl: ROBERT Tsheusi Mireille
  • voor het 'Conseil des Femmes Francophones de Belgique': MARCELIS Reine
  • voor het 'Centre Bruxellois de Promotion de la Santé asbl' (CBPS): LEFEVRE Valérie
  • voor de European Women's Lobby (EWL): ANDOLFATTO Jéromine
  • voor Raise Women's Awareness Network (RWAN): JAGHJOUGHA Lama
  • voor ZOART vzw: HBALI Bouchra 

De Adviesraad zetelt enkele keren per jaar.

De verslagen van de AGVM:

PRAKTISCHE INFO