Vergunning voor standplaats ambulante handel

Ongeveer 170 standplaatsen voor ambulante handel zijn verspreid over het grondgebied van de stad Brussel, met een Foodtruckparcours van ongeveer 11 plaatsen, frietkramen, kiosken, standplaatsen voor ijsverkopers, standplaatsen tijdens wedstrijden in het Koning Boudewijnstadion,...

Opgelet: door het grote aantal aanvragen voor nieuwe standplaatsen is de Stad Brussel genoodzaakt dit soort aanvragen tijdelijk te weigeren. De Stad nodigt u wel uit om regelmatig de website Ambulante handel te raadplegen. Op deze website verschijnen de aanbestedingen voor beschikbare standplaatsen.

De lijst van deze standplaatsen evolueert voortdurend. Standplaatsen worden alleen op basis van een abonnement en niet van dag tot dag toegewezen en worden geregeld door reglementen en gecontroleerd door de Stad Brussel.

Er zijn verschillende soorten standplaatsen mogelijk:

 • Vast (jaarlijks en stilzwijgend verlengbaar)
 • Tijdelijk (15 dagen tot 3 maanden)
 • Occasioneel (1 tot 15 dagen)

Merk op dat het bij het Foodtruckparcours om maandelijkse abonnementen gaat, die stilzwijgend worden verlengd zolang de handelaar niet heeft opgezegd.

In het bezit zijn van:

 • de machtiging ambulante activiteiten ('leurkaart')
 • indien het een natuurlijke persoon betreft: naam, voornaam, rijksregisternummer en adres
 • indien het een rechtspersoon betreft: de handelsbenaming, het ondernemingsnummer en het adres van de maatschappelijke zetel
 • de door de kandidaat gekozen plaats en dag om zijn/haar activiteit te verrichten
 • de producten die de kandidaat wil verkopen, onder degene vermeld in bijlage 2 van het Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten van de Stad Brussel.
 • het type materiaal dat wordt gebruikt
 • het kenteken, de afmetingen en foto van de eventueel gebruikte foodtruck
 • de minimale oppervlakte (lengte x breedte) van de gewenste standplaats

Andere voorwaarden: zie reglement.

 • Via e-mail naar animations.eco.animaties@brucity.be
 • Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, telefonisch bereikbaar op het nummer 02 279 25 30
 • Per post

Na analyse van het dossier kan de afspraak onmiddellijk online worden gemaakt.

Meer info ?

Telefonisch op het nummer 02 279 25 30.

Om een standplaats op een markt, een kermis of op het openbaar domein te bezetten, moet een aanvraag worden ingediend bij de Stad Brussel.

De vereiste documenten worden bij elke aanbesteding vermeld.

Foodtruckparcours: kandidaten kunnen hun aanvraagdossier op elk moment buiten de aanbesteding om indienen.

Minimaal 6 weken

ZIE OOK