Week van de Boom van de Stad Brussel

Dit evenement is al voorbij

Van 20 tot en met 26 november 2023, de derde editie van de Week van de Boom.

De Stad Brussel zet de stadsboom een hele week lang in de kijker. Verschillende activiteiten staan gepland:

 • planten van groen
 • participatief planten
 • het uitdelen van fruitbomen en struiken
 • het aankleden van Manneken-Pis
 • ...

Door de opwarming van de aarde, de toename van de hittegolven, de luchtvervuiling, het verlies aan biodiversiteit,... heeft de Stad Brussel verklaard dat ze zich in een klimaatnoodsituatie bevindt. Tegelijkertijd werkt ze aan de verwezenlijking van de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd in het Meerjarenakkoord 2018-2024. Doelstellingen die gericht zijn op het behoud en de bescherming van groene ruimten en de valorisatie van het bomenpatrimonium van de Stad Brussel.

In het kader van het Bomenplan 2020-2030 zet de Stad bomen in de kijker en belooft ze de aanleg van groene ruimten te blijven bevorderen. Dat groen is even belangrijk voor het fysieke als het psychologische welzijn van de inwoners.

Bomen in de stad leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de huidige gevolgen voor het klimaat in de stedelijke omgeving: ze absorberen kooldioxide, één van de belangrijkste broeikasgassen, helpen het verschijnsel van de stedelijke warmte-eilanden te verminderen, verminderen het albedo-effect, en dragen bij aan de ontwikkeling van de biodiversiteit.

Daarom zet de Stad Brussel de stadsboom in de kijker tijdens de Week van de Boom. Gedurende de hele week zijn er verschillende activiteiten gepland. Deze activiteiten zijn in overeenstemming met de volgende doelstellingen

 • De rol van groene ruimten en bomen in de stad bevorderen
 • Bescherming van het bomenerfgoed tegen onredelijke kap
 • Het vegetatieweefsel op openbare plaatsen verdichten waar de diensten van de Stad Brussel dat mogelijk of nodig achten
 • Bewustmaking van het belang van bomen in de stedelijke ecologie, wat vaak door de bevolking wordt verwaarloosd
 • Inwoners van alle leeftijden via burgerkampen betrekken bij de keuze van boomsoorten, het planten, het snoeien,...
 • Het concept van stedelijke veerkracht initiëren door de fruitboom in de stad te introduceren als sier- en productieve boom
 • Het onderwerp op verschillende platforms communiceren om een maximaal aantal deelnemers te bereiken

Uitdeling bomen en struiken Marguerite Durassquare: 12u-14u

Tekenworkshop - Centre d'Ecologie Urbaine (Ter Kamerenbos - Gespanhoek): 14u30-16u

Manneken-Pis verkleed als tuinman: de hele dag

Workshop valorisatie van lokaal hout (Sonian Wood, Heyvaertstraat 140 - 1080 Brussel): 15u-17u

Workshop valorisatie van lokaal hout (Sonian Wood, Heyvaertstraat 140 - 1080 Brussel): 17u30-19u30

Demonstratie planten Alhambrawijk - pleintje Koopliedenstraat: 9u30-12u

Uitdeling bomen en struiken (Boerderij van het Maximiliaanpark): 12u-14u

Workshop natuurknutselen voor kinderen - Centre d'Ecologie Urbaine (Boerderij van het Maximiliaanpark): 14u30-16u30

Participatieve workshop beplanting Park van Haren (Bûûmplanters): 10u-12u

Uitdeling bomen en struiken - kerkplein Kortenbachstraat Haren: 12u-14u

Workshop valorisatie van lokaal hout (Sonian Wood, Heyvaertstraat 140 - 1080 Brussel): 15u-17u

Workshop valorisatie van lokaal hout (Sonian Wood, Heyvaertstraat 140 - 1080 Brussel): 17u30-19u30

Participatieve workshop beplanting Begijnenbos - Korte Groenweg (Bûûmplanters): 10u-12u

Uitdeling bomen en struiken Vossenplein: 12u-14u

Botanische geleide wandeling - Centre d'Ecologie Urbaine - Leopoldpark: 10u-11u30

Uitdeling bomen en struiken Emile Bockstaelplein: 12u-14u

Folkloristische beplanting (van de Meyboom met de Gezellen van Sint-Laurentius) - Warandepark: 13u-16u

Wandeling Bûûmplanters - Begijnhofplein: 14u30-16u30

Tekenworkshop Warandepark - Centre d'Ecologie Urbaine (kiosk): 10u-11u30

Workshop fruitboomverzorging - Centre d'Ecologie Urbaine - Anneessensplein: 14u-15u30

Uitdeling bomen en struiken Peter Benoitplein: 12u-14u

Uitdeling bomen en struiken Ambiorixsquare: 12u-14u

Voor deelname aan de activiteiten moet u zich vooraf inschrijven via: weekvandeboom@brucity.be. De deadline voor boekingen is 16u30 de dag voor de activiteit. U ontvangt een ontvangstbevestiging.

Opgelet: dit schema kan op het laatste moment worden gewijzigd. Raadpleeg de pagina van de Week van de Boom of bel 0800 14 477 (gratis nummer).

Banner - Week van de Boom 2023

Deel  

AGENDA

   

  ZIE OOK

  Week van de Boom van de Stad Brussel