Wettelijk samenwonen - registratie

De verklaring van wettelijke samenwoning is een juridisch instrument waarmee jij en jouw samenwonende jullie samenwonen officieel kunnen maken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar jullie wonen.

  • 18 jaar oud en rechtsbevoegd zijn
  • niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met een andere persoon

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de verklaring van wettelijke samenwoning in te schrijven als hij vaststelt dat ten minste één van de partijen de bedoeling heeft een voordeel op het gebied van de woonplaats te verkrijgen of als de verklaring van wettelijke samenwoning is aangegaan zonder de instemming van ten minste één van de wettelijk samenwonenden of als de instemming met geweld of onder bedreiging is gegeven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de registratie van de verklaring van wettelijk samenwonen ook uitstellen om een nader onderzoek in te stellen.

Als de twee toekomstige wettelijk samenwonenden Belg zijn, in België geboren, zonder eerdere burgerlijke staat in het buitenland, volstaat de identiteitskaart voor de registratie van de wettelijke samenwoning. Je kan rechtstreeks een afspraak maken aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel:

De registratie moet plaatsvinden aan het loket, in aanwezigheid van beide partners.

In andere gevallen zal de dienst eerst alle gepersonaliseerde informatie verstrekken. De lijst van de voor te leggen documenten varieert naargelang de bijzondere situatie van de toekomstige echtgenoten (nationaliteit, burgerlijke staat, verblijfsstatus,...).

Er zijn 2 stappen nodig:

  1. Maak een telefonische afspraak om de informatie op te vragen
  2. Je kan dan een afspraak maken aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel:

  • Identiteitskaart of verblijfsvergunning en/of paspoort.
  • De overige documenten die tijdens de telefonische afspraak zijn ingevuld.

Als er buitenlandse documenten nodig zijn:

  • alle documenten moeten origineel zijn
  • indien niet in het Frans of het Nederlands, moeten alle documenten door een beëdigd vertaler in deze talen worden vertaald
  • sommige documenten moeten geapostilleerd/gelegaliseerd zijn

25 euro

Onmiddellijk (bij registratie)

ZIE OOK