Wettelijk samenwonen - verzoek om informatie

De verklaring van wettelijke samenwonen is een juridisch instrument waarmee jij en jouw samenwonende jullie samenwoning officieel kunnen maken voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van jullie woonplaats.

De voorafgaande telefonische informatieaanvraag is alleen vereist indien beide toekomstige wettelijk samenwonenden niet Belg zijn, in België geboren zijn en geen verleden hebben bij de burgerlijke stand in het buitenland. Anders kan je direct aan het loket een afspraak maken.

  • 18 jaar oud en rechtsbekwaam zijn
  • niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met een andere persoon

De ambtenaar van de burgerlijke stand weigert de verklaring van wettelijk samenwonen in te schrijven wanneer hij vaststelt dat ten minste één van de partijen de bedoeling heeft een voordeel op het gebied van de woonplaats te verkrijgen of indien de verklaring van wettelijk samenwonen is aangegaan zonder de instemming van ten minste één van de wettelijk samenwonenden of indien de instemming met geweld of onder bedreiging is gegeven.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan de registratie van de verklaring van wettelijke samenwoning ook uitstellen om een nader onderzoek in te stellen.

Als de twee toekomstige wettelijk samenwonenden geen Belg zijn, in België geboren, zonder een verleden van burgerlijke stand in het buitenland, verstrekt de dienst eerst alle gepersonaliseerde informatie tijdens een telefonische afspraak. De lijst van de voor te leggen documenten varieert naargelang de bijzondere situatie van de toekomstige echtgenoten (nationaliteit, burgerlijke staat, verblijfsstatus,...).

Je kan een telefonische afspraak maken:

Daarna kan je een afspraak maken aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel.

Identiteitskaart of verblijfsvergunning en/of paspoort.

ZIE OOK