Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Een handelszaak in de kijker zetten

De Stad Brussel voert op verschillende manieren promotie voor handelszaken. Handelaars kunnen er individueel of met hun wijkvereniging aan deelnemen.

In de handelswijken van de Vijfhoek worden regelmatig evenementen georganiseerd. Meer info over de kalender van de volgende evenementen en deelname eraan:

In alle wijken worden er tal van braderijen/rommelmarkten georganiseerd door handelaarsverenigingen waarop uw producten in een feestelijke sfeer uitgestald kunnen worden.

Licht op de Handel staat voor een uitgestrekt traject dat langs de verlichte straten van het stadscentrum leidt en dat tijdens de eindejaarsfeesten georganiseerd wordt. Elk jaar komen er nieuwe straten bij en dat zijn telkens weer nieuwe kansen om deel te nemen aan dit feest door uw openingsuren te verlengen of door specifieke animatie aan te bieden:

De Handelslabels zijn een initiatief waarmee elke 2 jaar de mooiste handelszaken van elke wijk uitgekozen worden in samenwerking met de handelsverenigingen. Waarom dus niet voor wat extra reclame voor uw zaak zorgen en u kandidaat stellen?

De Stad Brussel stimuleert en steunt de organisatie van gezellige evenementen die zijn aangepast aan de identiteit van de wijk en die de handelaars en bewoners van de wijk rechtstreeks ten goede komen.

Als u de organisatie van een markt wilt voorstellen, kunt u contact opnemen met de cel Markten.

Als u de organisatie van een braderij of rommelmarkt wilt voorstellen, neemt u eerst contact op met uw handelaarsvereniging.

Als u een nieuw project voor de wijk wil voorstellen of uw eigen vereniging wil oprichten of om financiële steun zou willen vragen, dan kan u voor advies en begeleiding contact opnemen met:

De Stad Brussel geeft subsidies aan vzw's en verenigingen van handelaren die een commercieel evenement willen organiseren (braderie, rommelmarkt, verlichting,...).

De aanvragen worden gevalideerd door de Schepen van Economische Zaken en moeten vervolgens de instemming hebben van het College, de gemeenteraad en de toezichthoudende overheid.

Als u subsidies wilt ontvangen, vul dan het aanvraagformulier in. De cel Commerciële events centraliseert de aanvragen en zorgt vervolgens voor de administratieve procedure.

Een vitrine, etalage, uithangbord of terras zijn de voornaamste elementen die de aantrekkingskracht van een handelszaak bepalen. De Stad biedt verschillende steunmaatregelen aan om uw handelszaak te verfraaien:

AGENDA

 

ZIE OOK