Overslaan en naar de inhoud gaan

Een handelszaak in de kijker zetten

De Stad Brussel voert op verschillende manieren promotie voor handelszaken. Handelaars kunnen er individueel of met hun wijkvereniging aan deelnemen.

In de handelswijken van de Vijfhoek worden regelmatig evenementen georganiseerd. Meer info:

In alle wijken worden er tal van braderijen/rommelmarkten georganiseerd door handelaarsverenigingen waarop uw producten in een feestelijke sfeer uitgestald kunnen worden:

Kalender braderijen en rommelmarkten

Licht op de Handel staat voor een uitgestrekt traject dat langs de verlichte straten van het stadscentrum leidt en dat tijdens de eindejaarsfeesten georganiseerd wordt. Elk jaar komen er nieuwe straten bij en dat zijn telkens weer nieuwe kansen om deel te nemen aan dit feest door uw openingsuren te verlengen of door specifieke animatie aan te bieden:

De Handelslabels zijn een initiatief waarmee elke 2 jaar de mooiste handelszaken van elke wijk uitgekozen worden in samenwerking met de handelsverenigingen. Waarom dus niet voor wat extra reclame voor uw zaak zorgen en u kandidaat stellen? 

De Stad Brussel stimuleert en steunt de organisatie van gezellige evenementen die zijn aangepast aan de identiteit van de wijk en die de handelaars en bewoners van de wijk rechtstreeks ten goede komen.

Als u de organisatie van een markt wilt voorstellen, kunt u contact opnemen met de cel Markten.

Als u de organisatie van een braderij of rommelmarkt wilt voorstellen, neemt u eerst contact op met uw handelaarsvereniging.

Als u een nieuw project voor de wijk wil voorstellen of uw eigen vereniging wil oprichten of om financiële steun zou willen vragen, dan kan u voor advies en begeleiding contact opnemen met:

Externe siteOndernemen Brussel 

Een vitrine, etalage, uithangbord of terras zijn de voornaamste elementen die de aantrekkingskracht van een handelszaak bepalen. De Stad biedt verschillende steunmaatregelen aan om uw handelszaak te verfraaien:

Meer info over het plaatsen van terrassen en uithangborden:

Een handelszaak uitbaten