attention!

Verstoorde dienstverlening op donderdag 5 oktober

Door syndicale acties is de dienstverlening aan de verschillende loketten van het Administratief Centrum Brucity en de verbindingsbureaus verstoord op donderdag 5 oktober 2023. U kan uw documenten steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Ook de MIVB verwacht hinder op haar net: Externe site nationale betoging.

 

Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019

De Europese, federale en regionale verkiezingen vonden plaats op zondag 26 mei 2019.

Belgische en Europese (enkel voor het Europese niveau) kiezers werden uitgenodigd om hun stemrecht en stemplicht te vervullen op zondag 26 mei 2019 (zoals elke 5 jaar). Het ging om volgende verkiezingen:

 • Europees niveau: de 21 Europese parlementsleden die de Belgische vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn
 • Federaal - wetgevend niveau: de 150 afgevaardigden die deel uitmaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers en een deel van de 50 senatoren die deel uitmaken van de Senaat
 • Regionaal niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Meer informatie:

Belgen van een Belgische gemeente

Belgen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente moeten zich niet registreren voor de verkiezingen. Ze worden automatisch ingeschreven op de kiezerslijst en zijn onderworpen aan de plicht om te stemmen voor de 3 verkiezingen.

Belgen die in het buitenland wonen

Alle Belgen die in het buitenland wonen en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van Belgische consulaire beroepsposten in het buitenland zijn onderworpen aan de plicht om te stemmen voor de federale verkiezingen.

Belgen woonachtig in een niet-lidstaat van de Europese Unie zijn onderworpen aan de verplichting om te stemmen bij de Europese verkiezingen, net zoals de Belgen die woonachtig zijn in een lidstaat van de Europese Unie en die zich op vrijwillige basis op de kiezerslijst hebben ingeschreven.

Niet-Belgische burgers van een EU-lidstaat

Niet-Belgische burgers van een EU-lidstaat die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de Stad Brussel kunnen zich op de lijst van kiezers voor de Europese verkiezingen laten registreren. Dat is mogelijk tot 28 februari 2019. Meer info hierover:

Opmerking: een Europese burger die als kiezer is geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt niet automatisch geregistreerd op de lijst met kiezers voor de Europese verkiezingen. Daarvoor zijn aparte procedures van toepassing.

Alle informatie over de:

De Stad Brussel stuurde u uw kiesbrief (stembrief of oproepingsbrief) voor de verkiezingen begin mei.

Op de verkiezingsdag moest u naar uw stembureau (vermeld op uw oproepingsbrief) komen met uw identiteitskaart en deze oproepingsbrief.

Oproepingsbrief niet ontvangen?

U had uw oproepingsbrief (stembrief) voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019 niet ontvangen (of verloren)? Verschillende stappen waren mogelijk:

 • bellen naar 0800 200 35 (gratis nummer) voor een duplicaat van uw oproepingsbrief of het krijgen van uw kiezersnummer en het stembureau waar u kan stemmen
 • komen naar het Administratief centrum (2de verdieping, loket 7) zonder ticket (openingsuren: van maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u, vrijdag van 8u30 tot 12u, zaterdag 25 mei van 9u tot 16u en zondag 26 mei van 9u tot 12u)
 • komen naar de verbindingsbureaus: Louiza, Laken (gesloten op vrijdag 24 mei), Neder-Over-Heembeek
 • naar uw gewoonlijke stembureau komen met uw identiteitskaart (het kiesbureau waar u kan kiezen en uw kiezersnummer worden daar meegedeeld)

In overeenstemming met artikel 36 paragraaf 5 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek: "De kiezer die niet voorzien is van zijn oproepingsbrief kan tot de stemming toegelaten worden, indien zijn identiteit en zijn kiesbevoegdheid door het bureau worden erkend", kunt u met uw identiteitskaart naar uw stembureau gaan en u wordt toegelaten om te stemmen na verificatie dat u op de kiezerslijst van de Stad Brussel staat".

Als u zich de dag van de stemming niet persoonlijk kan aanbieden aan het stembureau, kan u een andere kiezer aanduiden om in uw plaats te stemmen bij volmacht (uw gemachtigde).

Opgelet:

Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden. Elke gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.

U bent kiezer en u kan zich niet naar het stembureau begeven op de dag van de verkiezingen omdat u om privéredenen tijdelijk verblijft in het buitenland: de onmogelijkheid om zich in het stembureau aan te melden, wordt door de burgemeester van uw woonplaats of zijn gemachtigde vastgesteld na het voorleggen van de nodige bewijsstukken. Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd formulier. U kan dat formulier tot en met zaterdag 25 mei 2019 als volgt ontvangen:

 • ga naar het Administratief Centrum: cel Kieszaken - Anspachlaan 6 - 1000 Brussel (2de verdieping, loket 7 zonder ticket)
 • stuur een e-mail naar verkiezingen@brucity.be met een kopie van uw identiteitskaart

Neem voor meer informatie contact op met de cel Kieszaken op 0800 200 35 (gratis nummer).

Meer inlichtingen en formulieren:

De dienst Kieszaken (Administratief centrum - Anspachlaan 6 - 1000 Brussel - 2de verdieping) was open:

 • van maandag tot woensdag van 8u30 tot 15u, donderdag van 8u30 tot 18u, vrijdag van 8u30 tot 12u
 • zaterdag 25 mei 2019 van 9u tot 16u alleen voor burgers die hun oproepingsbrief niet hebben ontvangen en voor burgers die een formulier voor tijdelijk verblijf in het buitenland willen
 • zondag 26 mei 2019 van 9u tot 12u alleen voor burgers die hun oproepingsbrief niet hebben ontvangen

De dienst Kieszaken antwoordt ook op uw vragen via:

Demonstraties

De Stad Brussel hield met de hulp van vrijwilligers demonstraties elektronisch stemmen op volgende plaatsen:

 • Verbindingsbureau Laken: Emile Bockstaellaan 246 - 1020 Brussel, op maandag 6 mei 2019 van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u
 • Residentie De Wilde Rozen: Sint Pieter en Pauwelsstraat 15 - 1120 Brussel, op dinsdag 7 mei 2019 en op maandag 13 mei 2019 van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u
 • Verbindingsbureau - S punt Louiza: Louizalaan 240 - 1050 Brussel, op woensdag 8 mei 2019 van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u
 • Administratief centrum: Anspachlaan 6 - 1000 Brussel, 7de verdieping bureau 19 op donderdag 9 mei 2019 van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u
 • S punt Rotonde 58: Eeuwfeestlaan (Sint-Lambertusplein) - 1020 Brussel, op vrijdag 10 mei 2019 van 9u30 tot 12u en van 14u tot 16u

Deze oefensessies waren bestemd voor alle Brusselse inwoners die zich vertrouwd willen maken met het elektronische stemsysteem. Inschrijven was niet nodig.

Video

Volgende video toont het elektronisch stemmen (de video is in het Nederlands met ondertitels in het Nederlands):

Hoe verloopt de stemming?

Verkiezingen van het Europees Parlement:

Verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers:

Verkiezingen van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement:

Verkiezingen van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement *:

* Alleen de kiezers die voor het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een stem hebben uitgebracht op een Nederlandstalige lijst of blanco hebben gestemd, kunnen deelnemen aan de verkiezing van de 6 Brusselse leden van het Vlaams Parlement.

ZIE OOK