Europese, federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024

De volgende verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

Belgische en Europese (enkel voor het Europese niveau) kiezers zijn uitgenodigd om hun stemrecht en stemplicht te vervullen op zondag 9 juni 2024 (zoals elke 5 jaar). Het gaat om volgende verkiezingen:

 • Europees niveau: de 22 Europese parlementsleden die de Belgische vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn
 • Federaal - wetgevend niveau: de 150 afgevaardigden die deel uitmaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers en een deel van de 50 senatoren die deel uitmaken van de Senaat
 • Regionaal niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Meer info:

Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen van 9 juni 2024:

Inschrijving kiezers Europese verkiezingen

Op 9 juni 2024 kunnen voor de eerste keer 16- en 17-jarigen stemmen voor het Europees Parlement. Meer info:

Externe site Stemrecht voor 16-18 jarige Belgen (FOD Binnenlandse Zaken)

Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan. Nochtans zal de stemming voor deze jongeren niet verplicht zijn.

Jonge Europeanen die in België verblijven, moeten zich inschrijven als ze willen stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen dus enkel op de kiezerslijst staan als ze zich uiterlijk op 31 maart 2024 inschrijven.

Zelfs als ze zich inschrijven, blijft de stemming voor deze jonge Europeanen niet verplicht (omgekeerd is de stemming verplicht voor Europeanen ouder dan 18 jaar die zich inschrijven als kiezer voor de verkiezing van het Europees Parlement). Meer info:

Externe site EU-burger in België? (FOD Binnenlandse Zaken)

Sommige kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer. Op deze manier kan de volmachtkrijger stemmen in naam van de volmachtgever.

De volmachtkrijger moet eerst zelf stemmen in zijn of haar eigen stembureau. Vervolgens brengt hij/zij een stem uit in het stembureau van de volmachtgever.

Voorwaarden

Op de dag van de stemming moet de volmachtkrijger in het bezit zijn van:

 1. het ingevulde volmachtformulier
 2. zijn of haar eigen identiteitskaart
 3. zijn of haar eigen oproepingsbrief met het bewijs dat hij/zij reeds heeft gestemd (= de stempel aangebracht in het eigen stembureau)

Het is mogelijk om een volmacht te geven aan een andere kiezer die op dezelfde kandidaten kan stemmen als de kiezer die de volmacht geeft.

Dus een kiezer binnen een zelfde kieskring.

Een EU-burger kan niet op kandidaten voor de Kamer stemmen. Bijgevolg kan een EU-burger geen volmacht uitoefenen voor een Belg.

Een Belg kan wel een volmacht uitoefenen voor een EU-burger, aangezien hij/zij ook deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

Een kiezer kan slechts één volmacht uitoefenen.

De volmacht mag gegeven worden tot op de dag van de verkiezingen voor de redenen 1, 2, 4, 5 en 6 en voor de redenen 3 en 7 tot de dag voor de verkiezingen.

De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen:

 1. ziekte of handicap
 2. beroepsredenen
 3. activiteit als zelfstandige
 4. toestand van vrijheidsberoving
 5. overtuiging
 6. studieredenen
 7. tijdelijk verblijf in het buitenland

Hoe aanvragen?

Volgende video toont het stemmen met een volmacht (de video is in het Nederlands met ondertitels in het Nederlands):

 1. Verkrijg het formulier voor een Belgische kiezer of voor een Europese kiezer:
 2. Vul het formulier in en onderteken het (door de volmachtgever + door de volmachtkrijger)
 3. Zorg voor een bewijs van de reden van afwezigheid

De redenen voor de volmacht moeten op het volmachtformulier worden geattesteerd:

 1. Ziekte of handicap: een arts vermeldt op het attest dat de kiezer wegens ziekte of handicap niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of om er naartoe gevoerd te worden.
 2. Beroepsredenen: de werkgever attesteert op het formulier dat de kiezer om beroepsredenen in de onmogelijkheid verkeert om zich in het stembureau te melden. Indien de kiezer in het buitenland verblijft, attesteert de werkgever dat ook voor de gezinsleden van de kiezer.
 3. Zelfstandige, schipper, marktkramer, foorkramer: het gemeentebestuur vermeldt op het volmachtformulier, op voorwaarde dat de kiezer zijn ondernemingsnummer voorlegt en een verklaring op erewoord indient, dat de kiezer niet naar het stembureau kan komen, omwille van zijn activiteit als zelfstandige.
 4. Toestand van vrijheidsberoving: de directie van de penitentiaire instelling waar de kiezer verblijft, vermeldt op het formulier dat de kiezer op de dag van de stemming in een toestand van vrijheidsberoving verkeert.
 5. Overtuiging: de organisator van de religieuze activiteit of de activiteit van het uitbrengen van een geloofsovertuiging attesteert dat de kiezer omwille van de deelname aan een activiteit naar aanleiding van zijn vrijheid om zijn godsdienst te belijden of het uiten van zijn overtuiging, in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.
 6. Studieredenen: de directie van de onderwijsinstelling attesteert op het volmachtformulier dat de student, omwille van studieredenen, zich in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden.
 7. Tijdelijk verblijf in het buitenland: het gemeentebestuur vermeldt dat de kiezer zich op de dag van de stemming wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat de kiezer de nodige bewijsstukken voorlegt of op basis van een Externe site verklaring op eer als de kiezer een dergelijk bewijsstuk niet kan voorleggen.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend. De reden voor het stemmen bij volmacht moet ook op hetzelfde formulier worden vermeld.

Meer info?

Externe site Stemming per volmacht

Als u niet kan gaan stemmen op de dag van de verkiezingen, hebt u twee opties:

 • Ofwel geeft u een volmacht (zie rubriek 'Stemmen met een volmacht')
 • Ofwel kan u uw onthoudingsredenen doorsturen naar de voorzitter van het hoofdbureau van uw kanton, die zal oordelen of uw redenen al dan niet verantwoord zijn

Brieven die verstuurd worden in het kader van de verkiezingen kunnen portvrij, en dus gratis worden verzonden, zolang de frankering 'Kieswet' vermeldt.

Verkiezingen
Justitiepaleis (verdieping -1, lokaal W11)
Poelaertplein 1
1000 Brussel

Video

Volgende video toont wat u moet doen als u niet kan gaan stemmen (de video is in het Nederlands met ondertitels in het Nederlands):

Meer info?

Externe site Ik kan niet gaan stemmen

Demonstraties

De Stad Brussel organiseert demonstratiesessies van elektronisch stemmen in mei 2024.

De data en locaties worden binnenkort aangekondigd.

Deze oefensessies zijn bestemd voor alle Brusselse inwoners die zich vertrouwd willen maken met het elektronische stemsysteem. Inschrijven is niet nodig.

Video

Volgende video toont het elektronisch stemmen (de video is in het Nederlands met ondertitels in het Nederlands):

Hoe verloopt de stemming?

U wilt opkomen bij de verkiezingen? U zoekt daar meer info over, het formulier om een kandidatuur in te dienen,...? Meer info:

Externe site Kandidaten (FOD Binnenlandse Zaken)

ZIE OOK