Fiets

Verplaatsingen per fiets in het centrum van de stad gaan vaak sneller dan die met de auto. In de Stad Brussel zijn er fietsenstallingen en fietsboxen, verhuursystemen van fietsen, fietsroutes,...

Fietsers kunnen hun fiets in Brussel parkeren aan U-vormige fietsenstallingen. Zo kunnen ze ook diefstal vermijden. Daarnaast heeft de Stad fietsboxen voor buurtbewoners.

Fietsenstallingen

De Stad Brussel koos bij de stalplaatsen voor een model in de vorm van een omgekeerde U. Er staan enkele honderden stallingen, de meeste in het centrum van de stad. De Stad streeft ernaar om op termijn alle fietsenrekken door dit nieuwe model te vervangen. Die keuze zal ook leiden tot een uniformisering van het stadsmeubilair.

De aanvraag om een wijk in te richten met deze fietsenrekken kan gericht worden aan:

studiebureau@brucity.be

Fietsboxen

De Stad Brussel heeft fietsboxen op haar grondgebied. Een fietsbox is een box met sleuteltoegang die plaats biedt aan 5 fietsen van buurtbewoners.
De huurprijs voor één plaats is 60 euro per jaar.

Externe site Kaart fietsparkings

Voorwaarden

Om te kunnen genieten van een plaats in een fietstrommel moet de aanvrager gedomicilieerd zijn op het grondgebied van de Stad Brussel. De plaatsen worden toegekend naargelang de volgorde van de datum van de aanvragen. Daartoe wordt er een wachtlijst opgesteld per standplaats.

Beheer

Het beheer van de fietsboxen is toevertrouwd aan de vzw Cyclo.

Meer info

Meer info over de gebruikersvoorwaarden, inschrijvingen en de aanvraag voor een fietsbox:

Er zijn verschillende mogelijkheden om (automatisch) een fiets te huren in de Stad Brussel:

De GFW (gewestelijke fietsroutes) vormen een netwerk van aangelegde wegen met het oog op een veilig verkeer voor fietsers buiten de grote assen. Het netwerk vermijdt ook steile hellingen:

Externe site Gewestelijke fietsroutes

Fietssnelwegen zijn kwaliteitsvolle fietsroutes voor fietsverplaatsingen tussen steden (langs spoor-, water- of snelwegen):

Externe site Fietssnelwegen

Preventie

Fietsdiefstal vormt een rem op het gebruik van de fiets in de stad. Een actief preventiebeleid is dus nodig.

Enkele tips:

 • koop een stevig fietsslot: verschillende modellen zijn beschikbaar maar het beste is een fietsslot afhankelijk van de waarde van uw fiets te kiezen
 • maak het frame van uw fiets degelijk vast, zelfs als u uw fiets onbeheerd achterlaat voor een beperkte duur
 • gebruik een slot dat toelaat om het achterwiel te blokkeren
 • laat uw fiets registreren

Registratie

Mybike​.bel​gium​ is het fietsregistratieplatform van de federale overheid en de 3 gewesten. Via dit platform kan je je fiets registreren en identificeren met behulp van een sticker. Zo verklein je het risico op diefstal en heling en kan je je fiets sneller terugvinden als die gestolen is:

Externe site Mybike.belgium

Gevonden fietsen

Verloren of gestolen niet-geregistreerde fietsen die door de politie worden gevonden, komen terecht in een opslagplaats. Op de website Externe site Bikebank (Gevonden fietsen) en Externe site MyBike.brussels - Gevonden fietsen (Facebook) kunnen mensen die een fiets verloren zijn in Brussel, kijken of hun tweewieler terecht is.

De Centrale opslagplaats bevindt zich aan de Leuvensesteenweg 661 - 1030 Brussel.

Meer info:

Elke burger kan de aanwezigheid van een achtergelaten fiets in de openbare ruimte melden via Externe site Fix My Street (aard van het incident: afval - openbare netheid - achtergelaten fiets). Als de weesfiets zich op het grondgebied van de Stad Brussel bevindt, zijn de gemeentelijke diensten verantwoordelijk voor het aanbrengen van een zelfklevende strip op de fiets met een indicatie van een verwachte verwijderingsdatum 3 weken later.

Zelfklevende strip achtergelaten fiets

Als de eigenaar zich na 3 weken niet heeft gemeld, wordt de weesfiets naar het depot voor gevonden fietsen in Brussel gebracht. Op de website Externe site Bikebank (Gevonden fietsen) en Externe site MyBike.brussels - Gevonden fietsen (Facebook) kunnen mensen die een fiets verloren zijn, kijken of hun tweewieler terecht is.

De Centrale opslagplaats bevindt zich aan de Leuvensesteenweg 661 - 1030 Brussel.

Meer info:

In 2019 werd de Fietscommissie omgevormd tot de:

Commissie Actieve Modi

De Fietscommissie was samengesteld uit vertegenwoordigers van de schepen voor Mobiliteit en Openbare Ruimten, gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren, vertegenwoordigers van de politiezone en van de fietserverenigingen.

De leden van deze commissie bespraken de thema's die belangrijk zijn voor een gemeentelijk fietsbeleid:

 • fietsvoorzieningen
 • parkeren van fietsen
 • fietsopleiding op school
 • preventie fietsdiefstallen
 • fietsgebruik binnen het bestuur
 • evenementen ter promotie van de fiets
 • fietsen in de parken
 • fietsplan Bypad
 • ...

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

Links verenigingen voor de bevordering van de fiets

AGENDA

 

ZIE OOK