attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 23 april 2024 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Inschrijving van een werkzoekende (EU-burger)

U bent Europees staatsburger of gelijkgesteld (onderdaan van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen), u bent werkzoekende en u verblijft op het grondgebied van de stad Brussel?

Als u van plan bent om langer dan 3 maanden in België te verblijven en daar uw hoofdverblijfplaats te vestigen, moet u contact opnemen met het gemeentebestuur van de Stad Brussel om u te registreren.

  • Europees burger of gelijkgesteld
  • Uw hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel vestigen (exacte adres: straatnaam, huisvestingsnummer, eventueel brievenbusnummer)
  • Werkzoekende zijn

Enkel via een online genomen afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of het verbindingsbureau van Louiza.

  • Aanvraag van bewijs van inschrijving (bijlage 19): zodra uw Europees staatsburgerschap of soortgelijk burgerschap is bewezen, wordt u ingeschreven in het 'Wachtregister' en in het bezit gesteld van uw aanvraag voor een bewijs van inschrijving. Vanaf dat moment heeft u een periode van 3 maanden om alle vereiste documenten in te dienen.
  • Verblijfscontrole: de politie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controle. Een buurtagent komt naar het opgegeven adres om uw werkelijke aanwezigheid vast te stellen. Als de controle positief is, wordt u geregistreerd op het adres en in het 'Vreemdelingenregister'.
  • EU-kaart: wanneer u uw registratie (bijlage 8ter) hebt verkregen en de controle op het adres positief is, kunt u een afspraak maken om uw EU-kaart te bestellen.

  • Nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden) die voldoet aan de Externe site ICAO-normen
  • Dekking gezondheidszorg in België
  • Bewijs van inschrijving als werkzoekende of sollicitatiebrieven + bewijs van reële kans om aangenomen te worden (cv, diploma, werkbelofte of bewijs van regulier werk als interim,...)

26 euro

De dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) beslist binnen de 6 maanden na de indiening van uw aanvraag over uw dossier of alle vereiste documenten verstrekt zijn en of de controle op het adres positief is geweest.

ZIE OOK