Inschrijving van een werkzoekende (EU-burger)

U bent Europees staatsburger of gelijkgesteld (onderdaan van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen), u bent werkzoekende en u verblijft op het grondgebied van de stad Brussel?

Als u van plan bent om langer dan 3 maanden in België te verblijven en daar uw hoofdverblijfplaats te vestigen, moet u contact opnemen met het gemeentebestuur van de Stad Brussel om u te registreren.

  • Europees burger of gelijkgesteld
  • Uw hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel vestigen (exacte adres: straatnaam, huisvestingsnummer, eventueel brievenbusnummer)
  • Werkzoekende zijn

Enkel via een online genomen afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of het verbindingsbureau van Louiza.

  • Aanvraag van bewijs van inschrijving (bijlage 19): zodra uw Europees staatsburgerschap of soortgelijk burgerschap is bewezen, wordt u ingeschreven in het 'Wachtregister' en in het bezit gesteld van uw aanvraag voor een bewijs van inschrijving. Vanaf dat moment heeft u een periode van 3 maanden om alle vereiste documenten in te dienen.
  • Verblijfscontrole: de politie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controle. Een buurtagent komt naar het opgegeven adres om uw werkelijke aanwezigheid vast te stellen. Als de controle positief is, wordt u geregistreerd op het adres en in het 'Vreemdelingenregister'.
  • EU-kaart: wanneer u uw registratie (bijlage 8ter) hebt verkregen en de controle op het adres positief is, kunt u een afspraak maken om uw EU-kaart te bestellen.

  • Nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden) die voldoet aan de Externe site ICAO-normen
  • Dekking gezondheidszorg in België
  • Bewijs van inschrijving als werkzoekende of sollicitatiebrieven + bewijs van reële kans om aangenomen te worden (cv, diploma, werkbelofte of bewijs van regulier werk als interim,...)

25 euro

De dienst Vreemdelingenzaken (FOD Binnenlandse Zaken) beslist binnen de 6 maanden na de indiening van uw aanvraag over uw dossier of alle vereiste documenten verstrekt zijn en of de controle op het adres positief is geweest.

ZIE OOK