Overslaan en naar de inhoud gaan

Lopende werkzaamheden en werven

Op het grondgebied van de stad Brussel worden door de Stad werken uitgevoerd die mogelijk verkeers- en parkeerproblemen kunnen veroorzaken in de buurt. Andere openbare instanties zoals het Gewest of bedrijven (meer bepaald energiebedrijven) kunnen ook werken uitvoeren op de wegen of in de omgeving ervan.

Werken door de Stad Brussel

Verschillende werken worden door de Stad georganiseerd in het kader van het beheer van de wegen. Deze werken kunnen bestaan uit de volledige heraanleg van een straat (van gevel tot gevel), interventies van asfaltering of bestrating of meer punctuele interventies (heraanleg van een kruispunt, de omgevingen van een school,...).

Een huis-aan-huisfolder die het geheel van de informatie bevat, wordt verdeeld aan de bewoners vóór het begin van de werken.            

Plaats & info aan de buurtbewonersVanaf
IJzerenkruisstraat 
Calvijnstraat en Inquisitiestraat: herstelling voetpaden22 april 2024 (duur: 10 weken)
Werken kruispunten Noord-Oostwijk
Belfortstraat: werken en éénrichtingsverkeer (152.38 KB)
8 januari 2024

Om het verloop van de werkzaamheden niet te belemmeren, wordt gevraagd om het parkeerverbod tijdens de dag te respecteren.

In geval van praktische problemen zoals bereikbaarheid van garages, handelszaken of problemen met leveringen, kan best contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de werf tussen 8u en 17u.

Slechte weersomstandigheden of technische moeilijkheden kunnen de werkzaamheden vertragen. Het departement Openbare en groene ruimten doet er alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren en de ongemakken voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

De werfvergoeding is bedoeld voor Brusselse handelszaken die gelegen zijn op of aan het terrein van een werf die het autoverkeer of het openbaar vervoer in minstens één rijrichting, en op zijn minst 29 opeenvolgende dagen, stillegt. Deze inkomenscompensatievergoeding is enkel bedoeld voor ondernemingen die actief zijn in bepaalde sectoren (handelszaken, horeca,...):

Werken door derden

Lees meer in de Brusseleir

Tegen het einde van 2024 zal de openbare ruimte in de stad Brussel er anders uitzien. Zowat overal op haar grondgebied zijn er verschillende grote werven bijna afgelopen. De belangrijkste op een rijtje:

Brusseleir van april 2024 (4.14 MB)  (pagina's 6 tot 9)