Lopende werkzaamheden en werven

Op het grondgebied van de Stad Brussel worden door de Stad werken uitgevoerd die mogelijk verkeers- en parkeerproblemen kunnen veroorzaken in de buurt. Andere openbare instanties zoals het Gewest of bedrijven (meer bepaald energiebedrijven) kunnen ook werken uitvoeren op de wegen of in de omgeving ervan.

Werken door de Stad Brussel

Verschillende werken worden door de Stad georganiseerd in het kader van het beheer van de wegen. Deze werken kunnen bestaan uit de volledige heraanleg van een straat (van gevel tot gevel), interventies van asfaltering of bestrating of meer punctuele interventies (heraanleg van een kruispunt, de omgevingen van een school,...).

Een huis-aan-huisfolder die het geheel van de informatie bevat, wordt verdeeld aan de bewoners vóór het begin van de werken.

Plaats & informatie aan de buurtwoners

Werken

Vanaf

Lievevrouwbroersstraat - Zuidstraat (PDF, 254.82 KB) (hoek richting Plattesteen en Manneken-Pis)Plaatsing verzinkbare palen24 april-5 mei 2017
Zuidstraat - Kolenmarkt (PDF, 254.82 KB) (hoek)Plaatsing verzinkbare palen24 april-5 mei 2017
Leuvenseweg (PDF) (Konings-Parlement)Renovatie voetpadapril - mei 2017
Parlementsstraat (PDF)Renovatie voetpadapril - mei 2017
Leuvenseweg (PDF) (Parlement-Drukpers)Renovatie voetpadmei – juni 2017
Drukpersstraat (PDF) (IJzerenkruis-Congres)-voetpadRenovatie voetpadmei – juni 2017
Noordstraat (PDF) (Leuvense-Chokier) Leuvenseweg (PDF) (Hertog-Regent) (pare)Renovatie voetpadjuni – juli 2017
Hertogstraat (PDF)Renovatie voetpadaugustus- september 2017
Leuvenseweg (PDF) (onpare) Hertogstraat (PDF) (Leuvense-Drukpers)Renovatie voetpadaugustus – september 2017

Weilandstraat (PDF, 621.69 KB)

Renovatie20 maart 2017 en zullen ongeveer 3 maanden duren
Sint-Nikolaasstraat en de Marjoleinstraat (PDF, 159.42 KB)gevel-tot-gevel worden gerenoveerd27/02/2017 (Ongeveer 4 maanden duren)
Dobbelenberg (PDF, 159.42 KB)gevel-tot-gevel worden gerenoveerdmaart tot juni 2017
Diabolobrug (PDF, 159.42 KB)gevel-tot-gevel worden gerenoveerdjuni tot augustus 2017
Kampstraat - Flodorpstraat (PDF, 159.42 KB)gevel-tot-gevel worden gerenoveerdseptember 2017 tot januari 2018
Kampstraat - Wachttorenstraat (PDF, 159.42 KB)gevel-tot-gevel worden gerenoveerdfebruari tot juli 2018
Wachttorenstraat (PDF, 159.42 KB)gevel-tot-gevel worden gerenoveerdjuli tot november 2018
Wachttorenstraat - Diabolobrug (PDF, 159.42 KB)gevel-tot-gevel worden gerenoveerdnovember 2018 tot maart 2019

Om het verloop van de werkzaamheden niet te belemmeren, wordt gevraagd om het parkeerverbod tijdens de dag te respecteren.

In geval van praktische problemen zoals bereikbaarheid van garages, handelszaken of problemen met leveringen, kan best contact opgenomen worden met de verantwoordelijke van de werf tussen 8u en 17u.

Slechte weersomstandigheden of technische moeilijkheden kunnen de werkzaamheden vertragen. Het departement Openbare Werken doet er alles aan om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren en de ongemakken voor weggebruikers en omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

De wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein (Belgisch Staatsblad van 2 februari 2006) kan op de werf van toepassing zijn.

Werken door derden

Werken door Brussel Mobiliteit:

Werken door de MIVB: