Preventiedienst - Bravvo

De vzw Bravvo (Bruxelles Avance Brussel Vooruit) werkt aan de preventie op het grondgebied van de Stad Brussel.

Bravvo biedt jongeren hulp en ondersteuning in de vorm van straathoekwerkers, jeugdcentra en gemeenschapscentra.

De gemeenschapswachten (stadswachten) verminderen het gevoel van onveiligheid door de sociale controle te verhogen en door de oorzaken en gevolgen van overlast te beperken. Ze proberen ook de sociale band tussen de bewoners te herstellen.

De bemiddelingsprojecten voeren mechanismen in om de communicatie te bevorderen bij conflicten en om het sociale weefsel te herstellen.

Deze dienst omkadert de strafuitvoering (gemeenschapswerk, autonome werkstraf) in het kader van het strafrecht of het gemeentereglement.

Deze dienst omvat onder meer technopreventie, juridische hulp ( juridische eerstelijnsdienst), de strijd tegen schoolverzuim Nota Bene, het project Kick-Off, socioculturele projecten en de manager van openbare rust.

De cel PRE-RAD biedt steun aan jongeren, hun familie en aan Brusselse verenigingen en stelt beschermings- en steunmaatregelen voor in de strijd tegen organisaties die haat prediken en aansporen tot geweld.

AGENDA

 

PRAKTISCHE INFO