Studiebegeleiding in Brussel

Studiebegeleiding is zowat overal beschikbaar in Brussel: in gemeenschapscentra, jeugdcentra, Huizen voor het Kind, studiezalen in de bibliotheken,...

Mogelijke mislukkingen op school voorkomen, leerproblemen beperken, schoolmoeheid en -uitval tegengaan. De studiebegeleiding bestaat om aan de noden van elke leerling te voldoen. Het doel? Alle leerlingen laten slagen op school.

Studiebegeleiding van Bravvo

De preventiedienst Bravvo zorgt voor studiebegeleiding in een tiental bijkantoren over het hele grondgebied van de stad. De begeleiding omvat zowel remediëringsworkshops (het wegwerken van leerachterstand) als pedagogische coaching of aangepaste oefeningen voor de verschillende vakken van het lesprogramma:

Bravvo - school

Een interactieve kaart (in het Frans) toont het volledige aanbod van alle scholen en beschikbare hulpmiddelen:

Bravvo - zoekmachine scholen

Sinds vorig jaar openden in een aantal Huizen voor het Kind ook verschillende bijkantoren waar leerlingen van het lager onderwijs studiebegeleiding kunnen krijgen.

Huiswerkhulp en begeleiding in het Nederlands

Wat de Nederlandstalige scholen betreft, kan iedereen best contact opnemen met de leraars. De Stad Brussel steunt ook de huiswerkbegeleiding in GC Nohva in Neder-Over-Heembeek en in Klavertje 4 in de Noordwijk.

En er is daarnaast nog Ladder'op, een Brusselse organisatie voor onderwijsondersteuning, met begeleiding aan huis op maat. Kansarme kinderen die nood hebben aan onderwijsondersteuning worden door de lesgevende leerkracht doorverwezen aan de hand van een doorverwijsfiche:

Externe site Ladder'op

Studiezalen

Ook voor de iets oudere leerlingen is studiebegeleiding soms nodig. De Stad Brussel vindt het al een aantal jaren belangrijk om lokalen, studiezalen en bibliotheken te openen, waar studenten in optimale omstandigheden kunnen werken en studeren:

Studiezalen

Meer info?

De details zijn beschikbaar in de Brusseleir van oktober 2023 (PDF, 4.39 MB) (pagina's 14 en 15):

Gemaakt 26/09/2023 (bewerkt op 22/02/2024)

ZIE OOK

Studiebegeleiding in Brussel