Toegang tot administratieve documenten

De Stad Brussel publiceert in deze rubriek documenten die burgers opvragen op basis van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen.