Vertrek naar het buitenland

Als u van plan bent het Belgische grondgebied te verlaten om u in een ander land te vestigen, moet u uw vertrek melden aan de dienst Bevolking. Op deze manier kan het vertrek worden geregistreerd in de bevolkingsregisters. U krijgt dan het Bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters (model 8).

Hoe aangeven?

De procedure is dezelfde voor Belgische en buitenlandse burgers. Dit is de laatste administratieve stap die de dag voor vertrek moet worden uitgevoerd. U kunt uw vertrek aangeven:

 • bij het loket van de dienst Bevolking (2de verdieping)
 • of door een e-mail te sturen naar: dem.departvertrek@brucity.be
  ​​Te vermelden informatie:
  • Naam, voornaam, geboortedatum en -plaats
  • Nieuw adres in het buitenland
  • Leden van uw huishouden die betrokken zijn bij het vertrek
  • De duur van het vertrek (tijdelijk of permanent)
  • Voeg een kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart of verblijfskaart toe
 • Formulier vertrek naar het buitenland (PDF, 185.94 KB)

Tarief

Gratis

Termijn

Onmiddellijk

Sociale bescherming in het buitenland?

Meer info over uw rechten:

Externe site Overzeese sociale zekerheid

ZIE OOK