Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Vertrek naar het buitenland

Als u van plan bent het Belgische grondgebied te verlaten om u in een ander land te vestigen, moet u uw vertrek melden aan de dienst Bevolking. Op deze manier kan het vertrek worden geregistreerd in het Rijksregister.

Hoe aangeven?

De procedure is dezelfde voor Belgische en buitenlandse burgers. U geeft uw vertrek aan:

Welke gegevens melden?

  • uw volledige gegevens (naam, voornaam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en rijksregisternummer)
  • de datum van uw vertrek
  • uw adres in het buitenland
  • de duur van uw vertrek (definitief, tijdelijk)

Toe te voegen:

  • kopie van uw identiteitskaart of verblijfskaart

Model 8

U krijgt een Bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters (model 8), desgevallend elektronisch, na de intrekking of annulering van uw kaart.