Inschrijving van een student (EU-burger)

U bent Europees staatsburger of geassimileerd (onderdaan van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen), u bent student en u verblijft op het grondgebied van de stad Brussel?

Als u van plan bent om langer dan 3 maanden in België te verblijven en daar uw hoofdverblijfplaats te vestigen, moet u contact opnemen met het gemeentebestuur van de Stad Brussel om u te registreren.

 • Europees burger of gelijkgesteld
 • Uw hoofdverblijfplaats op het grondgebied van de stad Brussel vestigen (exacte adres: straatnaam, huisvestingsnummer, eventueel brievenbusnummer)
 • Als student ingeschreven zijn bij een door België georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er studies of een beroepsopleiding te volgen

Enkel via een online genomen afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of het verbindingsbureau van Louiza.

De registratie verloopt in verschillende fasen:

 • Aanvraag van bewijs van inschrijving (bijlage 19): zodra uw Europees staatsburgerschap of soortgelijk burgerschap is bewezen, wordt u ingeschreven in het 'Wachtregister' en in het bezit gesteld van uw aanvraag voor een bewijs van inschrijving. Vanaf dat moment heeft u een periode van 3 maanden om alle vereiste documenten in te dienen, tenzij u ze onmiddellijk kunt geven. In dat geval ontvangt u een voorlopig document ter staving van uw inschrijving (bijlage 8ter) dat 45 dagen geldig is.
 • Verblijfscontrole: de politie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controle. Een buurtagent komt naar het opgegeven adres om uw werkelijke aanwezigheid vast te stellen. Als de controle positief is, wordt u geregistreerd op het adres en in het 'Vreemdelingenregister'.
 • EU-kaart: wanneer u uw registratie (bijlage 8ter) hebt verkregen en de controle op het adres positief is, kunt u een afspraak maken om uw EU-kaart te bestellen.

 • Nationaal paspoort of nationale identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden) die voldoet aan de Externe site ICAO-normen
 • Dekking gezondheidszorg in België
 • Bewijs van uw schoolinschrijving (in een door België georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling)
 • Bewijs dat u over voldoende middelen van bestaan beschikt door middel van een verklaring of op een andere manier

25 euro

Bij het verkrijgen van de registratie en de positieve controle op het adres.

ZIE OOK