attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 28 november 2023 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Kort verblijf (maximaal 3 maanden) buitenlander niet-EU

Een buitenlander van een niet-EU-land (derde land) is een buitenlander die niet de nationaliteit heeft van één van de lidstaten van de Europese Unie (EU) of van een gelijkgesteld land (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen).

Elke buitenlander die naar België komt in het kader van een kort verblijf (maximaal 3 maanden per semester) moet binnen de 3 werkdagen na zijn aankomst zijn aanwezigheid melden bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. Dat is niet nodig als hij gedurende zijn verblijf in een hotel (of logies) of een ziekenhuis verblijft of werd opgesloten in een (straf)inrichting.

Als u verblijft op het grondgebied van de stad Brussel (bij een particulier), moet u uw aanwezigheid melden bij het Vreemdelingenbureau van de Stad Brussel, Hallenstraat 4 - 1000 Brussel om een Aankomstverklaring te krijgen. U kunt daarvoor een afspraak maken:

Bij uw afspraak dient u in het bezit te zijn van:

 • Uw nationaal paspoort voorzien in het voorkomend geval van het visum C (als u valt onder de visumplicht) of, in het voorkomend geval, van uw geldige verblijfstitel in een ander EU-land
 • Het adres van uw woonplaats in de stad Brussel
 • 1 pasfoto
 • 10 euro

De 'aankomstverklaring' (bijlage 3) die uw aanwezigheid in België dekt voor de duur van uw visum/verblijf wordt u tijdens deze afspraak overhandigd.

Meer info?

Via e-mail naar HUE-NEU@brucity.be

Elke seizoenarbeider die een arbeidskaart B met de vermelding 'seizoenarbeider' heeft, afgeleverd door één van de gewesten die hiervoor bevoegd zijn, moet zijn aankomst melden bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.

Als u verblijft in de stad Brussel, kunt u hiervoor een afspraak maken bij het Vreemdelingenbureau:

U moet het volgende meebrengen naar de afspraak:

 • Geldig paspoort
 • De arbeidskaart B
 • Als het nodig is: een geldig visum kort verblijf met de vermelding 'BNL20 - seizoenarbeider'

Verlenging van het verblijf van de seizoenarbeider

De seizoenarbeider die de toestemming heeft om maximaal 90 dagen op het grondgebied te verblijven, kan een verlenging van zijn verblijf vragen. Hierbij is de voorwaarde dat zijn verblijf niet langer duurt dan de maximale duur van een kort verblijf (90 dagen op 180 dagen).

U kunt een afspraak maken voor de verlenging van uw verblijf:

U moet het volgende meebrengen naar de afspraak:

 • Geldig paspoort
 • Arbeidskaart
 • Bewijs dat u een ziektekostenverzekering heeft
 • Bewijs dat u voldoende huisvesting heeft
 • Geldige aankomstverklaring (Bijlage 3)