Overslaan en naar de inhoud gaan

Kort verblijf (maximaal 3 maanden) buitenlander niet-EU

Een buitenlander van een niet-EU-land (derde land) is een buitenlander die niet de nationaliteit heeft van één van de lidstaten van de Europese Unie (EU) of van een gelijkgesteld land (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen).

Als je een onderdaan van een derde land bent die minder dan 3 maanden in België verblijft, moet je je aankomst melden bij de gemeente van je verblijfplaats.

Voorwaarden

 • Onderdaan zijn van een derde land, niet-lidstaat van de Europese Unie
 • In de stad Brussel verblijven (behalve in een hotel, ziekenhuis of gevangenis)
 • Verblijf van maximaal 3 maanden (kort verblijf)

Uitzonderingen

De aankomstverklaring hoeft niet te worden gemeld als je verblijft:

 • in een hotel (of hostel)
 • in een ziekenhuis
 • in een gevangenis

Hoe aanvragen?

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum Brucity of bij het verbindingsbureau van Louiza, te nemen Externe siteonline via MyBXL

Meer info?

 • Via e-mail naar: vreemdelingen@brucity.be (door een kopie van de vereiste documenten bij te voegen)
 • Telefonisch op het nummer 02 279 22 11 (kies optie 1)

Vereiste documenten

 • Geldig nationaal paspoort
 • C-visum (Externe siteals je onderworpen bent aan de C-visumplicht), indien van toepassing, kopie van een verblijfsvergunning van een EU-, EER-land of Zwitserland
 • Naam van je logiesverstrekker en adres in de stad Brussel
 • 1 recente pasfoto met een witte achtergrond

Tarief: 10 euro

Alle personen (volwassenen en kinderen) die betrokken zijn bij de afspraak moeten aanwezig zijn.

Tarieven

10 euro 

Elke seizoenarbeider die een arbeidskaart B met de vermelding 'seizoenarbeider' heeft, afgeleverd door één van de gewesten die hiervoor bevoegd zijn, moet zijn aankomst melden bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats. 

Als je verblijft in de stad Brussel, kan je hiervoor een afspraak maken bij het Vreemdelingenbureau:

Je moet het volgende meebrengen naar de afspraak: 

 • Geldig paspoort
 • De arbeidskaart B
 • Als het nodig is: een geldig visum kort verblijf met de vermelding 'BNL20 - seizoenarbeider'

Verlenging van het verblijf van de seizoenarbeider

De seizoenarbeider die de toestemming heeft om maximaal 90 dagen op het grondgebied te verblijven, kan een verlenging van zijn verblijf vragen. Hierbij is de voorwaarde dat zijn verblijf niet langer duurt dan de maximale duur van een kort verblijf (90 dagen op 180 dagen).

Je kan een afspraak maken voor de verlenging van je verblijf:

Je moet het volgende meebrengen naar de afspraak: 

 • Geldig paspoort
 • Arbeidskaart
 • Bewijs dat je een ziektekostenverzekering hebt
 • Bewijs dat je voldoende huisvesting hebt
 • Geldige aankomstverklaring (Bijlage 3)