attention!

Verstoorde telefonische dienstverlening

Het telefoonsysteem van de Stad ondervindt momenteel technische storingen. Het is daarom soms moeilijk om telefonisch contact op te nemen met de verschillende diensten. U kunt uw documenten wel steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken.

 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Brussel

Het OCMW (vroeger Commissie van Openbare Onderstand (COO)) heeft een rol die in artikel 1 van de organieke wet van de OCMW's beschreven staat.

Het artikel luidt: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

De OCMW's beheren de toekenning van het leefloon (vroeger bestaansminimum). Bovendien komt het OCMW van Brussel tussen inzake:

Meer info:

AGENDA

 

ZIE OOK