Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Brussel

Het OCMW (vroeger Commissie van Openbare Onderstand (COO)) heeft een rol die in artikel 1 van de organieke wet van de OCMW's beschreven staat.

Het artikel luidt: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

De OCMW's beheren de toekenning van het leefloon (vroeger bestaansminimum). Bovendien komt het OCMW van Brussel tussen inzake:

  • Sociale actie: sociale antennes, leefloon,...
  • Werk en opleiding: tewerkstelling, projecten rond sociale economie (zoals bij Be-Here en CYCLUP),...
  • Senioren: begeleiding, thuiszorg, huisvesting, rusthuizen,...
  • Huisvesting: begeleiding, verhuur,...
  • Gezondheid: dringende medische hulp, thuiszorg,...
  • Kinderen en jeugd: begeleiding van jongeren en studenten, begeleiding van kinderen en jongeren onder mandaat
  • Handicap: flats, dagcentra, verblijfscentrum, thuiszorg, advies en begeleiding bij het aanvragen van tegemoetkomingen en andere voordelen,...

Meer info:

AGENDA

 

ZIE OOK