Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Brussel

Het OCMW dat vroeger Commissie van Openbare Onderstand (COO) heette, heeft een rol die in artikel 2 van de organieke wet van de OCMW's beschreven staat.

Het artikel luidt: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

De OCMW's beheren de toekenning van het gewaarborgde minimumloon (vroeger bestaansminimum). Bovendien komt het OCMW van Brussel tussen inzake:

  • huisvesting (inclusief voor oudere personen met residenties en rusthuizen)
  • sociaal-economische integratie
  • psychosociale begeleiding (druggebruikers)
  • schuldbemiddeling
  • hulp voor daklozen (Centrum voor Dringende Sociale Actie), jongeren, gezinnen of oudere personen thuis, personen met een handicap,...

Meer info: