attention!

Verstoorde dienstverlening op donderdag 5 oktober

Door syndicale acties is de dienstverlening aan de verschillende loketten van het Administratief Centrum Brucity en de verbindingsbureaus verstoord op donderdag 5 oktober 2023. U kan uw documenten steeds online en op het burgerportaal Externe site MyBXL aanvragen, of een afspraak maken. Ook de MIVB verwacht hinder op haar net: Externe site nationale betoging.

 

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Brussel

Het OCMW (vroeger Commissie van Openbare Onderstand (COO)) heeft een rol die in artikel 1 van de organieke wet van de OCMW's beschreven staat.

Het artikel luidt: Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht die, onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren.

De OCMW's beheren de toekenning van het leefloon (vroeger bestaansminimum). Bovendien komt het OCMW van Brussel tussen inzake:

Meer info:

Externe site OCMW van Brussel

AGENDA

 

ZIE OOK