Ouderlijke toestemming

Wanneer een minderjarig kind alleen naar het buitenland reist, vergezeld van slechts één ouder of van andere personen dan de ouders, is het raadzaam een 'ouderlijke toestemming' op te stellen, waaruit de instemming van de ouders of de andere ouder blijkt.

Er bestaat geen vast Belgisch of internationaal formulier of vaste procedure met de regels voor de ouderlijke toestemming voor het reizen van minderjarigen.

Vermijd onaangename verrassingen en doe navraag bij de ambassade of het consulaat van uw land van bestemming en bij uw luchtvaartmaatschappij welke documenten nodig zijn voor kinderen die alleen of met maar één ouder reizen.

Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats)

Zonder afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum Brucity of bij de verbindingsbureaus van Laken, Louiza, Neder-Over-Heembeek en Haren.

Brucity: piekuren aan de loketten zonder afspraak

Piekuren aan de loketten van Brucity (met toegankelijke tabel)

  • Identiteitskaart of verblijfstitel
  • Bij volmacht: volmacht + kopie van de identiteitskaart of de verblijfstitel van de aanvrager en het document met toestemming om naar het buitenland te reizen, ingevuld en ondertekend.

Gratis

Onmiddellijk

ZIE OOK