Participatie - Good Move Vijfhoek

De Vijfhoek is één van de 8 Good Move-mazen op het grondgebied van de stad Brussel. Zo'n maas is een grote wijk waarbinnen het doorgaand verkeer verminderd wordt en waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen: met de auto, met het openbaar vervoer, met de fiets of te voet. Om tot zo'n maas te komen, luistert de Stad Brussel naar bewoners, handelaars en bezoekers bij de diagnose en de evaluatie van het circulatieschema.

Meer info over het participatietraject:

Externe site Brussel Samen - Good Move

Buurtvergaderingen

Lijst van infovergaderingen:

  • 5 online wijkvergaderingen in maart 2022
  • 10 Babbeleir-momenten in april, mei en juni 2022
  • Grote infovergadering op 15 juni in het Zuidpaleis
  • 7 microwijkvergaderingen in mei 2022

De Stad Brussel organiseerde in maart verschillende wijkvergaderingen om de burgers te informeren over het nieuwe circulatieschema. Hier vind je alle presentaties van deze vergaderingen:

Meer info en veelgestelde vragen (FAQ)?

ZIE OOK