Premie voor het doordringbaar maken van oppervlakken

De Stad Brussel heeft voor haar inwoners (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 Brussel) een premie voor het doordringbaar maken van ondoordringbare oppervlakken (het vervangen van ondoorlaatbare bodembedekking in koeren en tuinen).

Het Brussels Gewest is een heel dicht gebouwd gebied. Regenwater vloeit op grotendeels ondoordringbare bodems en belandt in het rioleringsnetwerk. In het geval van zware regenbuien raken sommige collectoren verzadigd, wat tot overstromingen kan leiden. Doorlaatbare oppervlakken helpen om dat risico te beperken en het probleem te bestrijden.

De Stad Brussel kent een premie toe voor het doorlaatbaar maken van terreinen (achteruitbouwstroken, zijdelingse inspringstroken, gebieden voor koeren en tuinen…). Deze premie wil de verwijdering van ondoorlaatbare bodembedekking (tegels met voegen, beton, asfalt…) en de vervanging ervan door doorlaatbare materie (zones met volle grond, grind, grastegels, kleine tegels zonder voegen…) aanmoedigen om zo het insijpelen van regenwater in de bodem te vergemakkelijken.

Het doorlaatbaar gemaakte gebied moet minstens 50% van de totale beginoppervlakte bedragen.

De inrichtingen met uitheemse invasieve planten komen niet in aanmerking voor deze premie.

Bedrag van de premie?

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 75% van het bedrag voor de werken met een maximum van 1.000,00 euro.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de aanleg van doorlaatbare zones met planten die goed zijn voor de biodiversiteit (inheemse planten, bijenplanten…).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Reglement

Hoe aanvragen?

De premieaanvraag moet gestuurd worden binnen de 4 maanden na het einde van de werken via volgend formulier:

ZIE OOK