Actieplan Handicap, Inclusie en Toegankelijkheid

De Stad Brussel heeft een actieplan 'Handicap, Inclusie en Universele Toegankelijkheid' opgesteld. Het plan moet de vertegenwoordiging, toegankelijkheid en inclusie van personen met een handicap verbeteren.

In 2018 keurde de Stad Brussel het eerste actieplan 'Handicap, Inclusie en Universele Toegankelijkheid' goed. Twee jaar later werd een eerste evaluatie van het plan uitgevoerd. Het nieuwe plan is dan ook een actualisering van het oorspronkelijke actieplan. Het plan bevat de vooruitgang ten opzichte van 2018, brengt de doelstellingen in herinnering of past ze aan en neemt nieuwe doelstellingen op:

ZIE OOK