Horeca - uitbatingsvergunning (conformiteitsattest)

Elke horecazaak die zich bevindt op het grondgebied van de stad Brussel, op de openbare of op de privé-plaats, moet een officieel conformiteitsattest verkrijgen. En dat onverminderd het verkrijgen, in voorkomend geval, van een stedenbouwkundige en/of milieuvergunning.

Het is verboden een horecazaak uit te baten zonder het vereiste conformiteitsattest.

Het conformiteitsattest moet in de volgende gevallen worden aangevraagd:

  • opening van een nieuwe horecazaak (met eigen ondernemingsnummer)
  • verhuizing van een bestaande horecazaak
  • overname van een horecazaak

Een horecazaak uitbaten op het grondgebied van de stad Brussel

Van het toepassingsveld van deze verordening zijn uitgesloten:

  • occasionele proeverijen
  • ambulante handel
  • toeristische logies waarvan de eventuele eetgelegenheid uitsluitend is bestemd voor het cliënteel dat in de zaak verblijft

Online.

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, afspraak te nemen:

  • online
  • telefonisch op het nummer 02 279 22 60

Meer info?

Via e-mail: horeca@brucity.be

150 euro

De aanvraag moet 20 kalenderdagen voor de opening van de zaak worden ingediend.

Horecareglement (PDF, 292.04 KB)

ZIE OOK