Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Hulp en diensten voor personen met handicap

Afhankelijk van het type handicap en de erkenning ervan zijn er verschillende diensten die tussenkomen, al naargelang de gevraagde ondersteuning.

Op federaal niveau houdt de Federale Overheidsdienst voor Sociale Zekerheid zich onder andere bezig met uitkeringen voor invalide personen, attesten, parkeer- en kortingkaarten en verhoogde kinderbijslag.

Iedere aanvraag voor een erkenning van een handicap of voor een parkeerplaats voor gehandicapten moet gebeuren via handicap.belgium.be. Een computer op de eerste verdieping van het Administratief centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel) staat ter beschikking, van maandag tot donderdag van 8u30 tot 15u en op vrijdag van 8u30 tot 12u.

Op gewestelijk niveau is Iriscare bevoegd voor de bijstand aan personen met een handicap (assistentiehonden, hulp bij mobiliteit, assistentiebudget, hulpdiensten begeleid wonen en thuiszorg, dag- en verblijfscentra):

De Stad Brussel en het OCMW van Brussel hebben verschillende diensten voor personen met een handicap. Personen met een handicap kunnen ook terecht op het gratis nummer van de cel Gelijke kansen van de Stad Brussel:

 • 0800 18 811

Ze kunnen er info vragen en problemen over toegankelijkheid op openbare plaatsen melden.

Informatie en klachten over toegankelijkheid

Werk voor personen met een handicap

Politieke vertegenwoordiging

Adviesraad voor personen met een handicap:

Sport en sportclubs voor personen met een handicap

Aanvraag parkeerplaats voor gehandicapten

Begeleiding van personen met een handicap

Als een persoon met een handicap persoonlijke begeleiding nodig heeft bij het uitvoeren van zijn of haar administratieve procedures, kan hij of zij contact opnemen met het departement Demografie voor informatie en om een afspraak te maken:

 • Departement Demografie
  Administratief centrum
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel
  02 279 22 11
  europa@brucity.be

Het departement Demografie biedt een persoonlijk onthaal vanaf de ingang van het gebouw door een gekwalificeerde ambtenaar die de persoon zal begeleiden naar de plaats van zijn of haar afspraak.

Thuishulp

Serviceflats

Centra en diensten voor personen met een mentale handicap

Dienst eigendommen (woningen voor personen met handicap)

Residentie de Beaufort: Wolstraat 17 - 1000 Brussel (Tel. 02 511 40 97)
Residentie Canler: Borgwal 2 - 1000 Brussel (hoek Anspachlaan, Borgwal en Sint-Goriksstraat) (Tel. 02 513 71 06)
Residentie Zuid/Mussen: Mussenstraat 10-12 - 1000 Brussel
Residentie Heizel-Sint Lambert: Heizelstraat 1-5 en 7 - 1020 Brussel (Laken)