Parken en tuinen

Brussel is één van de meest groene hoofdsteden in Europa. Op het grondgebied liggen een heleboel parken en tuinen. Al deze groene ruimtes hebben hun eigen geschiedenis, inrichting, beelden, architectuur,...

De gebruiks- en bezettingsvoorwaarden van de groene ruimten en speeltuinen van de Stad Brussel staan vermeld in het reglement:

Aanvraag voor bezetting

De Brusselse parken, groene ruimten en speeltuinen zijn een ideaal kader voor evenementen. Wie er een evenement wil organiseren, moet een aanvraag indienen bij de Stad Brussel:

Voor de bezetting gelden ook enkele belangrijke regels:

  • Levering van elektriciteit: niet elke ruimte beschikt over een contactdoos. De organisator moet daarom soms een opening vragen bij Sibelga.
  • Verdeling van water: de organisator moet een aanvraag indienen bij de watercommunale Vivaqua.
  • De organisator moet de site tijdens en na het evenement laten reinigen.
  • Het plaatsen van infrastructuren op grasperken en het vastmaken van materiaal aan bomen of planten is verboden.
  • Voertuigen in parken, groene ruimten en speelpleinen zijn enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Parkeren is verboden.
  • Vuur en vlammen (zoals bij barbecues) zijn verboden in de groene ruimten, behalve op plaatsen die daarvoor speciaal voorzien zijn.
  • Waarborg en heffing: voor elke bezetting wordt een waarborg gevraagd, een bijkomende heffing is afhankelijk van het type activiteit.

Voor evenementen in geklasseerde sites is een speciale toelating nodig van Brussel Stedelijke Ontwikkeling van het Brussels Gewest.

Als de groene ruimte beheerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet de aanvraag schriftelijk gebeuren bij Leefmilieu Brussel.

Voorschrift parken

Deze kalender van het Ter Kamerenbos bevat de toegelaten evenementen in het park: sportwedstrijden, gezinsevenementen, feestelijkheden en potentiële kleine evenementen voor studenten (op het einde van de examens of bij het begin van het schooljaar). In sommige weekends is de rust gegarandeerd voor bewoners en wandelaars.

Het verkeer in het Ter Kamerenbos kan op bepaalde momenten afgesloten worden uit veiligheidsredenen of door de weersomstandigheden. Meer info: