Parken en tuinen

Brussel is één van de meest groene hoofdsteden in Europa. Op het grondgebied liggen een heleboel parken en tuinen. Al deze groene ruimtes hebben hun eigen geschiedenis, inrichting, beelden, architectuur,...

Park
Tuin van het Chinees Paviljoen
Koningstuin
Frère-Orbansquare
Doltoplein
Marie Popelinpark (vroeger Brigittinenpark)
Sobieskipark
Verregatpark
Solarium
Begraafplaats van Neder-Over-Heembeek
Doorgang Ter Elst
t Oogenblikpark
Jan Jacobsplein
Leopoldpark
Hallepoortpark
Maalbeekdaltuin
Marguerite Durassquare (Steenkoolkaai)
Simone de Beauvoirpark (Fontainaspark)
21 Julisquare
Versailleslaan
Kortenbachpark
Warandepark
Tuinen van de Bloemist
Prins Leopoldsquare
Jan Palfijnsquare
Modelwijk
Meudonpark
Harenpark
Hollandersplein
Ossegempark
Egmontpark
Tuin van de Kunstberg
Jubelpark
Ambiorixsquare
Maximiliaanpark
Tuin van de Japanse Toren
Koloniale Tuin
de Meeûssquare
Park voor de Kathedraal Sint-Michiel en Goedele
Hooikaai
Begraafplaats van Laken
Craetbos
Begijnbosdal
Begraafplaats van Haren
Ter Kamerenbos
Kleine Zavel
Park van Laken
Tuin van de Abdij van Ter Kameren
Mariëndaal
Korte Groenweg
Begraafplaats van Brussel
Anne Frankbos

Externe site Brussels Gardens (groene ruimten Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

De gebruiks- en bezettingsvoorwaarden van de groene ruimten en speeltuinen van de Stad Brussel staan vermeld in het reglement:

Reglement betreffende het gebruik en reglement van bezetting van de parken, de groene ruimten en de speelpleinen beheerd door de Stad Brussel (PDF, 254.72 KB)

Aanvraag voor bezetting

De Brusselse parken, groene ruimten en speeltuinen zijn een ideaal kader voor evenementen. Wie er een evenement wil organiseren, moet een aanvraag indienen bij de Stad Brussel:

Aanvraag organisatie evenement

Voor de bezetting gelden ook enkele belangrijke regels:

  • Levering van elektriciteit: niet elke ruimte beschikt over een contactdoos. De organisator moet daarom soms een opening vragen bij Externe site Sibelga.
  • Verdeling van water: de organisator moet een aanvraag indienen bij de watercommunale Externe site Vivaqua.
  • De organisator moet de site tijdens en na het evenement laten reinigen.
  • Het plaatsen van infrastructuren op grasperken en het vastmaken van materiaal aan bomen of planten is verboden.
  • Voertuigen in parken, groene ruimten en speelpleinen zijn enkel in uitzonderlijke omstandigheden toegelaten. Parkeren is verboden.
  • Vuur en vlammen (zoals bij barbecues) zijn verboden in de groene ruimten, behalve op plaatsen die daarvoor speciaal voorzien zijn.
  • Waarborg en heffing: voor elke bezetting wordt een waarborg gevraagd, een bijkomende heffing is afhankelijk van het type activiteit.

Voor evenementen in geklasseerde sites is een speciale toelating nodig van Externe site Urban.brussels van het Brussels Gewest.

Als de groene ruimte beheerd wordt door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moet de aanvraag schriftelijk gebeuren bij Externe site Leefmilieu Brussel.

Voorschrift parken

Voornaamste voorschriften ter attentie van de gebruikers van de parken (PDF, 33.83 KB)

Het verkeer in het Ter Kamerenbos kan op bepaalde momenten afgesloten worden uit veiligheidsredenen of door de weersomstandigheden. Meer info:

Verkeer in het Ter Kamerenbos

AGENDA

 

ZIE OOK