Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Openbaarheid van bestuur

De Stad Brussel publiceert in deze rubriek de documenten die burgers opvragen op basis van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten.

Studiereizen en colloquia in het buitenland met een uitgave ten laste van de Stad waaraan leden van het College van Burgemeester en Schepenen hebben deelgenomen in het kader van de uitoefening van hun functies:

Meer info over de structuren van de Stad Brussel: