Gemeentelijke milieupremies

De Stad Brussel kent aan haar inwoners (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 Brussel) milieupremies toe om ze aan te moedigen in hun inspanningen voor een beter beheer van het huishoudelijk afval, voor de vergroening van hun wijk of een beheersing van hun energie- en waterverbruik.

Deze milieupremies worden toegekend binnen de perken van de beschikbare jaarlijkse begroting die ervoor bestemd is. Ze worden alleen verleend aan de personen die op het grondgebied van de Stad Brussel gedomicilieerd zijn (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130).

Door organisch afval thuis te composteren, is het mogelijk om het volume van de huishoudelijke vuilniszak met een derde te verlagen. Dat vermijdt het onnodige vervoer van afval (vermindering van CO2-uitstoot) en bovendien produceert men een 100% natuurlijke en gratis meststof.

Voor wie een tuin bezit is het nog eenvoudiger: organisch afval op de grond of in een compostrecipiënt (compostvat, -silo, -bak,…) plaatsen, af en toe verluchten, de natuur en de micro-organismen van de bodem doen de rest.

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt gefixeerd op 75% van de aankoopprijs van de compostrecipiënt (compostvat, -silo, -bak…), met een maximum van 50 euro per compostrecipiënt en per huishouden.

Wie geen tuin heeft, kan aan wormcompostering doen. De wormcompostbak kan in de keuken, kelder, garage,... geplaatst worden. Het is de ideale oplossing voor het composteren in een appartement.

In dat geval wordt het bedrag van de premie gefixeerd op 100% van de aankoopprijs, met een maximum van 100 euro per wormcompostbak en per huishouden.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden, binnen de 4 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur van de compostrecipiënt via het daartoe bestemde formulier.

De Stad Brussel kent een premie toe voor het planten van een bijvriendelijke en/of inheemse klimplant aan de gevel van een woning, zichtbaar vanaf de straat.

Een groeiende klimplant op de gevel draagt bij tot:

  • de bescherming van de gevel tegen vochtigheid
  • een betere thermische en geluidsisolatie van het gebouw
  • een microklimaatverbetering: afkoeling en bevochtiging van de lucht rond het gebouw
  • de luchtzuivering: opvangen van stofdeeltjes en van vervuilende stoffen door de bladeren
  • de verrijking van de biodiversiteit: voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels
  • de versterking van het 'groen netwerk'
  • de verfraaiing van de buurt door de leefomgeving aangenamer te maken

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt gefixeerd op 75% van het bedrag van de werken, op basis van facturen of bewijsstukken (maximum van 100 euro per gebouw en per periode van vijf jaar).

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 4 maanden na het einde van de werken betreffen de beplanting via het daartoe bestemde formulier.

Een koelkast verbruikt veel energie. Als ze versleten of gewoon oud is, is de koelkast vaak de belangrijkste uitgavepost op de elektriciteitsfacturen van een gezin.

Modellen van koelkasten van klasse A+++ zijn de meest efficiënte op de markt en maken aanzienlijke energiebesparingen, maar hun prijs is nog steeds hoog.

Deze premie is voorbehouden voor gezinnen met lage inkomens (inkomen lager of gelijk aan 33.525,36 euro per jaar voor een alleenstaande of 48.525,36 euro per jaar voor een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel).

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 400,00 euro met een bonus van 100 euro voor gezinnen vanaf 4 personen in het huishouden. De premie wordt gefixeerd op 50% van het bedrag op de aankoopfactuur van de koelkast (Recupel-bijdrage inbegrepen).

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 4 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur van de koelkast via het daartoe bestemde formulier:

Voor talrijke toepassingen vormt regenwater een meer dan aantrekkelijk alternatief voor drinkwater. Drinkwater is niet nodig voor taken als het besproeien van de tuin, de groentetuin of kamerplanten, of voor het onderhoud en schoonmaken van het huis, de wagen, het gereedschap,… Omdat regenwater zachter is dan leidingwater, laat het bovendien toe om minder onderhoudsproducten te gebruiken en om zo de vervuiling van het water tegen te gaan.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de aankoop van een regenwatercollector, aan te sluiten aan een afvoerbuis. Deze installatie (ton, vat,…) is bestemd voor het verzamelen en/of stockeren van regenwater, gevallen op een dak van een gebouw dat gelegen is op het grondgebied van de Stad Brussel. De regenwatercollector heeft als voordeel dat deze gemakkelijk te installeren is, zonder de tussenkomst van een professional.

Het bedrag van de gemeentelijke premie is gefixeerd op 75% van de aankoopprijs van de regenwatercollector met een maximum van 100 euro per collector en per huishouden. De accessoires zoals het voetstuk, de overloop, de kraan, het aansluitstuk,... komen niet in aanmerking voor de berekening van het bedrag van de premie.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 4 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur van de regenwatercollector via het daartoe bestemde formulier: