attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Vereniging

De Stad Brussel heeft verschillende diensten, subsidies en projecten voor verenigingen.

De Nederlandstalige culturele verenigingen en instellingen worden vertegenwoordigd in de:

Verenigingen die culturele zalen en podia zoeken, kunnen terecht bij de:

Het Huis der Gezinnen stelt zijn ruimtes ter beschikking van verenigingen of lokale initiatieven van bewoners.

In de Stad Brussel werden 6 adviesraden opgericht. Deze raden richten zich op specifieke domeinen of soorten publiek. De leden zijn onder meer verenigingen en organisaties in het betreffende domein van de Adviesraad:

De vzw Jeunesse à Bruxelles verhuurt de infrastructuur die ze ook zelf gebruikt. Het gaat om de Salle de la Jeunesse (dichtbij het Sint-Katelijneplein), de Salle de la Clé (Nijverheidskaai) en het domein van Combreuil (dichtbij het hellend vlak van Ronquières). Meer info over de huurmogelijkheden voor verenigingen, organisaties,...:

Ook de sportzalen, sportterreinen en velden van de Stad Brussel zijn te huur:

Wie culturele zalen en podia zoekt, kan terecht bij de:

De Stad Brussel beschikt in haar autopark over verscheidene bussen bestemd voor het transport van scholen of andere groepen. Wanneer de stad er geen gebruik van maakt, worden deze bussen ook ter beschikking gesteld van verenigingen die projecten ontwikkelen ten voordele van de bevolking van de Stad.

Het reglement over de terbeschikkingstelling van bussen geeft voorrang aan de stadsdiensten, alsook aan die van het OCMW en parastatale vzw's. Tijdens de schoolvakanties (zomer-, kerst- en paasvakantie) worden zij dus volledig gemobiliseerd voor de stadsactiviteiten.

Toch heeft de goedkeuring van dit reglement toegelaten om de rechthebbenden (Brusselse vzw's wiens zetel zich bevindt op het grondgebied van de Stad Brussel en die acties doen ten voordele van de bevolking) op gelijke voet te behandelen.

Elke vereniging die een bus, bestelwagen, vrachtwagen wil gebruiken, beschikt over dezelfde kansen.

Stuur het formulier naar:

Het aantal terbeschikkingstellingen is echter beperkt tot 4 keer per jaar.

Intern huishoudelijk reglement

Een intern huishoudelijk reglement (PDF, 8.76 KB) is van toepassing op alle gebruikers van de gemeentelijke bussen. Het reglement is er op gericht een maximale zekerheid te verzekeren, met name door de begeleiders te bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. Deze laatsten moeten er over waken dat:

  • elke passagier neerzit en is vastgegespt gedurende de hele duur van het traject
  • er geen enkele bagage in de bus ligt
  • de bus proper wordt gehouden teneinde in dezelfde staat terug te kunnen keren als waarin ze vertrokken is
  • de uren en rijtijden strikt worden gerespecteerd

Het niet-respecteren van deze regels kan, op beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen, uitdraaien op sancties:

  • het schoonmaken of in orde stellen van de bus op kosten van de groep
  • het tijdelijk of definitief weigeren van het gebruik van een bus

De Stad Brussel lanceert elk jaar ook een reeks projectoproepen waarvan vele zich tot verenigingen richten. Het gaat onder meer om:

Op zoek naar vrijwilligers (of vrijwilligerswerk)? Vind hier (werk voor) vrijwilligers voor activiteiten in Brussel:

ZIE OOK