attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Gelijke kansen

De cel Gelijke Kansen van de Stad Brussel bestrijdt verschillende vormen van discriminatie: tegen holebi's (lesbiennes, biseksuelen, homo's en transseksuelen), personen met een handicap, vrouwen en Brusselaars van buitenlandse herkomst. Elk jaar zijn er ook subsidies voor verenigingen actief op het gebied van gelijke kansen.

Sinds de Externe site antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 is het illegaal om een persoon te discrimineren wegens zijn seksuele geaardheid. In 2003 werd België (na Nederland) het tweede land ter wereld waar het homohuwelijk wettelijk werd toegelaten.

Sinds 2004 is het homohuwelijk ook toegelaten tussen een Belg en een persoon van buitenlandse herkomst.

Actieplan

Regenbooghuis en Pride

België kent holebi's (homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen) dezelfde rechten toe als heteroseksuelen. De Stad Brussel ondersteunt het Externe site Regenbooghuis, dat openstaat voor alle Brusselse holebi's en waarin een groot deel van de holebiverenigingen vertegenwoordigd zijn.

Sinds 2001 ondersteunt ze ook actief het Pride Festival. Tijdens dit festival worden verschillende activiteiten georganiseerd rond het thema homoseksualiteit.

Samen met het Externe site Regenbooghuis, de politie en het Externe site Centrum voor Gelijke Kansen wil de Stad Brussel paal en perk stellen aan het geweld tegen holebi's. Dat project wordt onder andere verwezenlijkt door de verspreiding van een infofolder, door politieagenten te informeren en op te leiden, via een nauwe samenwerking met de lokale jeugdhuizen,…

Werelddag tegen aids

Verder neemt de Stad Brussel jaarlijks deel aan de Werelddag tegen aids (op 1 december) in samenwerking met het Externe site Plate-forme Prévention SIDA.

Opvanghuis Brussel

'Opvanghuis Brussel' biedt tijdelijke huisvesting en uitgebreide zorg (sociaal, wettelijk, administratief en medisch) aan LGBT+ jongeren die werden afgewezen door hun familie. Deze dienst richt zich vooral tot jongeren van 18 tot 25 jaar in het Brussels Gewest:

Een misdrijf aangeven?

Het meldpunt voor LGBTQI+ op de website van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene brengt u rechtstreeks in contact met de dienst Slachtofferhulp om een misdrijf aan te geven. In geval van nood, bel 112 of gebruik de app 112. Meer info:

Vrouwen hebben in theorie dezelfde rechten als mannen, maar er bestaan nog steeds veel vooroordelen die kunnen leiden tot indirecte discriminatie. De Stad Brussel strijdt tegen deze discriminatie op 3 manieren:

  • het vrijwaren van gelijke kansen voor het eigen personeel
  • het samenwerken met vrouwenverenigingen
  • het organiseren van sensibiliseringsacties voor het grote publiek

Gelijke kansen voor het Stadspersoneel

De Stad Brussel heeft beslist om maatregelen te nemen in haar administratie opdat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen:

  • er is een vertrouwenspersoon aangewezen om klachten over pesterijen en seksuele intimidatie te behandelen
  • er is een ambtenaar van de Personeelsdienst aangewezen om uit te zoeken welke maatregelen nadelig zijn voor vrouwen en hen hiertegen te wapenen
  • het promotiesysteem werd herbekeken om verplichtingen uit te schakelen die nadelig kunnen zijn voor vrouwen (zoals avondcursussen)
  • jury's worden samengesteld uit zowel vrouwen als mannen

Verenigingsleven

De Stad werkt samen met verenigingen die ijveren voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze kunnen subsidies aanvragen om sensibiliseringsacties op het grondgebied van Brussel te organiseren.

De Stad Brussel organiseert ook de Week van de Vrouw. Dat evenement moet de bevolking bewust maken van de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en, in samenwerking met verenigingen en professionals, de burgers doen nadenken door het opzetten van lokale acties.

Links

De Stad Brussel doet er alles aan om de nodige voorwaarden te bewerkstelligen opdat alle Brusselaars, of zij uit België of het buitenland afkomstig zijn, toegang te verlenen tot hun rechten en openbare diensten:

De Stad Brussel kent elk jaar subsidies toe aan verenigingen actief op het gebied van gelijke kansen. Deze subsidie biedt hen de kans om sensibiliserende activiteiten te organiseren op het grondgebied van de Stad Brussel. Elk jaar wordt zo'n projectoproep gelanceerd voor de Brusselse verenigingen. Er wordt hen dan voorgesteld een sensibilisatieproject in te dienen. Subsidieformulieren worden opgestuurd naar de geïnteresseerde verenigingen en gepubliceerd op deze website. Ze zijn ook beschikbaar op aanvraag bij de cel Gelijke Kansen, waar men eveneens terecht kan voor bijkomende informatie.

Downloaden in Word:

Downloaden in pdf:

AGENDA

 

ZIE OOK