Gelijke kansen

De cel Gelijke Kansen van de Stad Brussel bestrijdt verschillende vormen van discriminatie: tegen holebi's (lesbiennes, biseksuelen, homo's en transseksuelen), personen met een handicap, vrouwen en Brusselaars van buitenlandse herkomst. Elk jaar zijn er ook subsidies voor verenigingen actief op het gebied van gelijke kansen.

Sinds de Externe site antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 is het illegaal om een persoon te discrimineren wegens zijn seksuele geaardheid. In 2003 werd België (na Nederland) het tweede land ter wereld waar het homohuwelijk wettelijk werd toegelaten.

Wet van 13 februari 2003 tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht (PDF, 65.57 KB)

Sinds 2004 is het homohuwelijk ook toegelaten tussen een Belg en een persoon van buitenlandse herkomst.

Actieplan

Actieplan LGBTQI+

Adviesraad LGBTQIA+

Adviesraad LGBTQIA+

Regenbooghuis en Pride

België kent holebi's (homo's, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen) dezelfde rechten toe als heteroseksuelen. De Stad Brussel ondersteunt het Externe site Regenbooghuis, dat openstaat voor alle Brusselse holebi's en waarin een groot deel van de holebiverenigingen vertegenwoordigd zijn.

Sinds 2001 ondersteunt ze ook actief het Pride Festival. Tijdens dit festival worden verschillende activiteiten georganiseerd rond het thema homoseksualiteit.

Samen met het Externe site Regenbooghuis, de politie en het Externe site Centrum voor Gelijke Kansen wil de Stad Brussel paal en perk stellen aan het geweld tegen holebi's. Dat project wordt onder andere verwezenlijkt door de verspreiding van een infofolder, door politieagenten te informeren en op te leiden, via een nauwe samenwerking met de lokale jeugdhuizen,…

Werelddag tegen aids

Verder neemt de Stad Brussel jaarlijks deel aan de Werelddag tegen aids (op 1 december) in samenwerking met het Externe site Plate-forme Prévention SIDA.

Opvanghuis Brussel

'Opvanghuis Brussel' biedt tijdelijke huisvesting en uitgebreide zorg (sociaal, wettelijk, administratief en medisch) aan LGBT+ jongeren die werden afgewezen door hun familie. Deze dienst richt zich vooral tot jongeren van 18 tot 25 jaar in het Brussels Gewest:

Externe site Opvanghuis Brussel

Een misdrijf aangeven?

Het meldpunt voor LGBTQI+ op de website van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene brengt u rechtstreeks in contact met de dienst Slachtofferhulp om een misdrijf aan te geven. In geval van nood, bel 112 of gebruik de app 112. Meer info:

Externe site LGBTQI+ meldpunt

Vrouwen hebben in theorie dezelfde rechten als mannen, maar er bestaan nog steeds veel vooroordelen die kunnen leiden tot indirecte discriminatie. De Stad Brussel strijdt tegen deze discriminatie op 3 manieren:

  • het vrijwaren van gelijke kansen voor het eigen personeel
  • het samenwerken met vrouwenverenigingen
  • het organiseren van sensibiliseringsacties voor het grote publiek

Gelijke kansen voor het Stadspersoneel

De Stad Brussel heeft beslist om maatregelen te nemen in haar administratie opdat vrouwen dezelfde kansen hebben als mannen:

  • er is een vertrouwenspersoon aangewezen om klachten over pesterijen en seksuele intimidatie te behandelen
  • er is een ambtenaar van de Personeelsdienst aangewezen om uit te zoeken welke maatregelen nadelig zijn voor vrouwen en hen hiertegen te wapenen
  • het promotiesysteem werd herbekeken om verplichtingen uit te schakelen die nadelig kunnen zijn voor vrouwen (zoals avondcursussen)
  • jury's worden samengesteld uit zowel vrouwen als mannen

Verenigingsleven

De Stad werkt samen met verenigingen die ijveren voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze kunnen subsidies aanvragen om sensibiliseringsacties op het grondgebied van Brussel te organiseren.

De Stad Brussel organiseert ook de Week van de Vrouw. Dat evenement moet de bevolking bewust maken van de verschillende vormen van geweld tegen vrouwen en, in samenwerking met verenigingen en professionals, de burgers doen nadenken door het opzetten van lokale acties.

Links

De Stad Brussel doet er alles aan om de nodige voorwaarden te bewerkstelligen opdat alle Brusselaars, of zij uit België of het buitenland afkomstig zijn, toegang te verlenen tot hun rechten en openbare diensten:

Brusselse Raad voor de Culturele Diversiteit (BRCD)

Brusselse Raad voor de Culturele Diversiteit (BRCD)

DiverCity

In het kader van de 'Werelddag van de culturele diversiteit voor dialoog en ontwikkeling' zet de Stad Brussel, een kosmopolitische en multiculturele stad met 183 nationaliteiten, zich in voor de doelstellingen van deze dag: onze verschillen kennen en erkennen, respecteren en waarderen wat we aan andere culturen te danken hebben, de diversiteit van hun bijdragen, hun uniciteit, hun complementariteit en hun solidariteit waarderen. Het bevorderen van de rijkdom van de culturele verscheidenheid betekent het bestrijden van stereotypen en identiteitsverlies.

Dit in 2007 opgerichte interculturele buurtfestival met een stedelijke identiteit wordt ondersteund door de Schepen van Gelijke Kansen met de steun van de Brusselse Raad voor de Culturele Diversiteit.

DiverCity 2023

Affiche DiverCity 2023

Internationale Dag voor de Uitbanning van Rassendiscriminatie (21 maart)

In het kader van deze dag organiseert de Stad Brussel een wedstrijd om een poster te ontwerpen over het thema rassendiscriminatie. De wedstrijd staat open voor alle studenten die ingeschreven zijn in een kunstschool van de Stad Brussel: Institut Bischoffsheim, Académie Royale des Beaux-Arts (middelbaar), Académie Royale des Beaux-Arts (hoger onderwijs), Haute Ecole Francisco Ferrer, Académie des arts en de Hoofdstedelijke Kunstacademie Brussel.

Het doel van het project is het visuele verhaal van rassendiscriminatie te moderniseren. Het winnende project is een integraal onderdeel van de bewustmakingscampagne die in het kader van deze dag wordt verspreid op de sociale netwerken en billboards van de Stad en in alle scholen en bibliotheken van de Stad Brussel, in de twee weken rond 21 maart.

Affiches #stopracisme 2023 (PDF, 10.61 MB)

Internationale Romadag (8 april)

Samen met het Belgisch-Roemeens Cultureel Huis - Arthis organiseert de Stad Brussel een evenement om de Roma te vieren en hun problemen onder de aandacht te brengen.

Affiche Internationale Romadag 2023

De Stad kent jaarlijks subsidies toe aan verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) die actief zijn op het gebied van gelijke kansen. Elk jaar worden 5 projectoproepen volgens onderstaande planning gelanceerd. Voor elke projectoproep bestaat een reglement en een aanvraagformulier. Deze documenten zijn beschikbaar tijdens de openingsperiode van de projectoproep.

Projectoproep

Lancering - Sluiting

DiverCity

Voorgestelde projecten in het kader van het evenement DiverCity dat op 13 mei 2023 op het Muntplein plaatsvindt.

1 februari 2023 - 15 maart 2023

Algemeen #1

Voorgestelde projecten die kaderen binnen de 4 actievelden van gelijke kansen.

15 februari 2023 - 15 april 2023

Week van de Handicap

Voorgestelde projecten in het kader van de Week van de Handicap die de Stad Brussel rond 3 december 2023 organiseert.

1 mei 2023 - 30 juni 2023

Algemeen #2

Voorgestelde projecten die kaderen binnen de 4 actievelden van gelijke kansen.

1 juli 2023 - 30 september 2023

Week van de Rechten van de Vrouwen

Voorgestelde projecten in het kader van de Week van de Rechten van de Vrouwen die de Stad Brussel rond 8 maart 2024 organiseert.

Projectoproep Week van de vrouwenrechten 2024

1 oktober 2023 - 30 november 2023

AGENDA

 

ZIE OOK