Overslaan en naar de inhoud gaan

Duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen

Duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen
© Maxime Delvaux voor architectenbureau Central

Helihaven-Antwerpen is het 18de wijkcontract in de Stad Brussel.

De Stad Brussel en het Gewest mobiliseren 26 miljoen euro om de levenskwaliteit van de bewoners te verbeteren en op wijkniveau concrete antwoorden te bieden op maatschappelijke uitdagingen en de noodsituatie rond het klimaat. Op het programma:

 • 25 nieuwe sociale woningen
 • uitbreiding ecocrèche Helihaven
 • inrichting van het buurthuis Millenium
 • opwaardering van de esplanade van de 'dalle' van de Lakense Haard
 • versterking van het groene netwerk via de herinrichting van de Helihavenlaan (sectie tussen het Zennepark en Bolivar)
 • beveiligen van het kruispunt Masui - Antwerpsesteenweg

Het wijkcontract Helihaven-Antwerpen omvat ook 16 sociale, economische en milieu-initiatieven geleid door verenigingen en publieke actoren ten voordele van de bewoners: jeugd, opleiding, tewerkstelling, stadslandbouw, netheid, cultuur, gezondheid en sociale cohesie. Initiatieven die gericht zijn op het versterken van solidariteit, sociale banden en het bevorderen van de ontwikkeling van iedereen.

De perimeter van dit nieuwe wijkcontract strekt zich uit rond de site van de torens met sociale woningen van de Antwerpsesteenweg. Het gebied wordt in het zuiden begrensd door de Bolivarlaan, in het oosten door de grens met de gemeente Schaarbeek en het Zennepark, in het noorden door de Sluismeester Coggestraat en in het westen door de Groendreef.

Om het wijkcontract Helihaven-Antwerpen uit te voeren, brengt de Stad Brussel inwoners en lokale actoren samen via de oprichting van een wijkcommissie.

De wijkcommissie is een adviesorgaan dat tot taak heeft de prioriteiten van het wijkcontract mee te bepalen door adviezen en aanbevelingen uit te brengen en door informatie en ervaringen op het terrein uit te wisselen met één gemeenschappelijk doel: projecten en oplossingen uitwerken die passen bij de wijk.

Om een zo divers mogelijke wijkcommissie te creëren, werd van 4 januari tot 1 februari in de buurt rond de wijk Helihaven-Antwerpen een brede oproep tot kandidatuur gelanceerd via de verenigingen en lokale partners, via een aanwezigheid van de diensten op het terrein, via een postercampagne en de verspreiding van flyers, via de website en sociale netwerken van de Stad en gedurende een publieke infosessie over het nieuwe wijkcontract op 27 januari 2021.

In totaal werden 26 aanvragen van inwoners en 8 aanvragen van verenigingen ingediend.

Op basis van een analyse werd het meest representatieve burgerpanel van de wijk samengesteld: 17 burgerkandidaten en 8 kandidaten van verenigingen werden door de Gemeenteraad van de Stad Brussel voorgedragen om zitting te nemen in de wijkcommissie Helihaven-Antwerpen.

Meer info:

Het wijkcontract Helihaven-Antwerpen geniet een gewestelijke subsidie van 12 miljoen euro. 

De Stad Brussel maakt extra middelen vrij om een ambitieus programma te kunnen ontwikkelen.

Het jaar 2021 is gewijd aan de ontwikkeling van het basisprogramma, dat een diagnose van de wijk, de vaststelling van de prioriteiten en een actieplan omvat. Er wordt ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de impact van het programma op het milieu van de bewoners van de wijk te bestuderen.

Het hele jaar zijn er verschillende mogelijkheden voor ontmoetingen en uitwisselingen (workshops, verkennende wandelingen, ontmoetingen, interviews,...) met omwonenden en verenigingen.  

Het programma moet tegen eind 2021 door de Gemeenteraad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden goedgekeurd.

De uitvoering van het programma begint in 2022 over een periode van 50 maanden.

Het duurzaam wijkcontract Helihaven-Antwerpen lanceert de 3de editie van 'Made in Helihaven-Antwerpen'.

Wat is het?

'Made in Helihaven-Antwerpen' is een jaarlijkse projectoproep die tot doel heeft lokale initiatieven te ondersteunen en aan te moedigen. Dat gebeurt door een subsidie (tussen 500 en 7.000 euro) toe te kennen aan inwoners, verenigingen of scholen die zich inzetten voor de uitvoering van acties die een positieve impact kunnen hebben op de levenskwaliteit en de sociale cohesie in de wijk Helihaven-Antwerpen.

Wat voor soort project?

Een openluchtbioscoop in je wijk? Een comedyfestival? Een boekenruilkast of een wedstrijd voor het meest bloemrijke balkon? Wat ook het idee van je project is, het doel is om de gezelligheid in het gebied van het wijkcontract Helihaven-Antwerpen te versterken en de vaardigheden en talenten van de inwoners in de kijker te zetten.

Wie kan deelnemen?

'Made in Helihaven-Antwerpen' staat open voor alle (groepen) inwoners, verenigingen of scholen in de wijk. Mensen die niet in het gebied van het wijkcontract wonen, kunnen deelnemen op voorwaarde dat het project wordt uitgevoerd in partnerschap met één of meer inwoners van de wijk Helihaven-Antwerpen.

Stappen van de projectoproep

 1. Lees het reglement van de projectoproep (400.84 KB)
 2. Maak een afspraak met het team van het Duurzaam Wijkcontract Helihaven-Antwerpen (verplichte stap)
  Neem contact op per telefoon, e-mail of bezoek het wijkkantoor (contactgegevens hieronder)
 3. Vul het aanvraagformulier in (ook verkrijgbaar in het wijkkantoor):
  1. in Word: aanvraagformulier (536.44 KB) 
  2. of in pdf: aanvraagformulier (480.65 KB)
 4. Onderteken het aanvraagformulier en stuur het per e-mail of geef het af in het wijkkantoor vóór 30 september 2024
 5. Presenteer je project mondeling in oktober 2024 voor een selectiecomité bestaande uit inwoners, verenigingen en leden van het team van het DWC Helihaven-Antwerpen
 6. Is je project geselecteerd? Dan voer je je project binnen 24 maanden uit

Wil je geen project indienen, maar gewoon deel uitmaken van het adviescommissie omdat je uit de buurt komt? Dat is ook mogelijk! Neem contact op met het DWC-team.

Flyer - Made in Helihaven-Antwerpen (1.39 MB)

Contact

Wijkkantoor: Helihavenlaan 41 - 1000 Brussel (elke donderdag geopend tussen 9u en 17u).

Het wijkcontract Helihaven-Antwerpen bestaat uit twee grote onderdelen: investeringen in infrastructuur en huisvesting (gebouwen en openbare ruimten) en ondersteuning van het sociaal-economische leven in de wijk. Sinds januari 2021 werkt de Stad Brussel samen met adviesbureau Citytools een actieprogramma uit om de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren in al haar dimensies: openbare ruimte, huisvesting, ondersteuning van de werkgelegenheid en het sociale leven, milieu, gemeenschapsvoorzieningen,... De aangevatte studies hebben het al mogelijk gemaakt een diagnose en thematische prioriteiten vast te stellen voor het sociaal-economische onderdeel van het wijkcontract Helihaven-Antwerpen. Het is op deze basis dat de projectoproep hier wordt gelanceerd.

Deze oproep is gericht aan vzw's, stichtingen van openbaar nut, vennootschappen met sociaal oogmerk, en ook de diensten van de Stad en het OCMW van Brussel.

De geselecteerde projecten worden opgenomen in het basisdossier. Vanaf 2022 ontvangen ze gedurende 4 jaar financiële steun.

De deadline voor de oproep is 28 juni 2021 om 12u.

De bijlagen:

De video toont het wijkfeest van 25 september 2021 (deze video bevat gesproken tekst in het Frans en ondertitels in het Frans en Nederlands):