Nieuws

Roller Bike Parade van 10 juni tot en met 23 september 2022

Roller Bike Parade van 10 juni tot en met 23 september 2022

De Roller Bike Parade is terug in Brussel, elke vrijdag van 10 juni tot en met 23 september 2022. Deze parade van rolschaatsers, fietsers, steps, skateboards,... start telkens om 20u op het Poelaertplein (Justitiepaleis) en komt daar ook weer aan rond 23u.

Europese top in Brussel op 23 en 24 juni 2022

Europese top in Brussel op 23 en 24 juni 2022

Op donderdag 23 en vrijdag 24 juni 2022 vindt er een Europese top plaats in de gebouwen van de Raad van de Europese Unie in de Wetstraat. De politie stelt tijdens die dagen een veiligheidsperimeter in. Enkel personen met een toelating mogen de perimeter te voet betreden.

Verplichte inburgering voor nieuwkomers in Brussel

Verplichte inburgering voor nieuwkomers in Brussel

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een verplicht en gratis inburgeringstraject ingevoerd om nieuwkomers te informeren en begeleiden.

Bibliotheek Bruegel opent 's avonds en in het weekend met Open+

Bibliotheek Bruegel opent 's avonds en in het weekend met Open+

De Franstalige bibliotheek Bruegel is voortaan ook toegankelijk buiten de normale openingsuren, na het werk of in het weekend, dankzij het systeem Open+ Bibliotheca.

Solden zomer 2022

Solden zomer 2022

In België mag een verkoper slechts 2 keer per jaar onder de benaming 'solden' of een gelijkaardige naam een verkoop houden. Beide periodes van solden zijn bij wet bepaald. De zomersolden 2022 beginnen op vrijdag 1 juli.

Oproep subsidies Gelijke Kansen 2022

Oproep subsidies Gelijke Kansen 2022

De Stad Brussel steunt lokale verenigingen actief op het vlak van gelijke kansen. Voor 2022 wordt een tweede projectoproep gelanceerd. Kandidaten voor een subsidie moeten onderstaand formulier opsturen, ten laatste op 15 augustus 2022.

Pagina's