Archief

Fotowedstrijd Brussels Street Photography Festival (BSPF)

Fotowedstrijd Brussels Street Photography Festival (BSPF)

Het Brussels Street Photography Festival (BSPF) organiseert opnieuw een fotowedstrijd die open is voor iedereen. De uiterste datum voor het inzenden van foto's is donderdag 1 augustus 2019.

Gratis verdeling van bloemzaden

Gratis verdeling van bloemzaden

De dienst Groene ruimten deelt gratis bloemzaden uit aan inwoners of collectieven van de Stad Brussel.

Huis van de Jongere MADO Noord

Huis van de Jongere MADO Noord

Een nieuwe plek voor hulp aan jongeren is geopend aan de Emile Bockstaellaan 114 in Laken: MADO Noord. Het Huis van de Jongere richt zich tot jongeren van 11 tot 22 jaar, hun familie en naaste omgeving en ook tot deskundigen in het jongerenwelzijn. Het is een ruimte om adolescenten te ontvangen, om naar hen te luisteren en ze vanuit verschillende disciplines te begeleiden.

Projectoproep. Initiatieven voor duurzaamheid

Projectoproep. Initiatieven voor duurzaamheid

Hebt u ideeën om de luchtkwaliteit te verbeteren? Wilt u een wijkcompost? U vindt inclusie van personen met een handicap heel belangrijk? Met de projectoproep 'Initiatieven voor duurzaamheid' ondersteunt de Stad Brussel uw duurzame projecten tot 5.000 euro.

Vluchtelingen thuis opvangen?

Vluchtelingen thuis opvangen?

Het CALM-programma (Comme A La Maison - Zoals thuis) van de vereniging SINGA wil vluchtelingen in contact brengen met mensen die tijdelijk opvang kunnen bieden. De vereniging is momenteel op zoek naar mensen in Brussel die een vluchteling onderdak willen geven.

Ophaling grof huisvuil in juni

Ophaling grof huisvuil in juni

Tussen 3 en 15 juni 2019 haalt de dienst Netheid het grof huisvuil in de Brusselse straten op. De ophaling vindt plaats per wijk.

Pagina's