Gemeentelijke reglementen

De reglementen die goedgekeurd werden door de Stad Brussel moeten op de gemeentelijke website staan volgens een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De reglementen en ordonnanties van de gemeenteraad, van het College van Burgemeester en Schepenen moeten op de gemeentelijke website staan (ordonnantie van 5 maart 2009 die de nieuwe gemeentewet aanpaste en verschenen in het Staatsblad van 13 maart 2009). Het gaat voornamelijk om reglementen voor gemeentebelastingen.

De officiële aanplakking van de affiches zelf vindt plaats in de Priemstraat, recht tegenover nummer 41.

De administratieve diensten van de Stad Brussel zijn beschikbaar om meer uitleg te geven over deze reglementen en hun toepassing.

Belasting op het afleveren van administratieve documenten (PDF, 679.25 KB) (aangenomen op 20 december 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 10 februari 2024, aanplakking: 16 januari 2024)

Vergoeding op de bewijzen van administratieve diensten aan derden op stedenbouwkundig gebied, milieu en andere gerelateerde domeinen (PDF, 347.24 KB) (gewijzigd op 16 oktober 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 27 november 2023, aanplakking: 11 december 2023)

Vergoeding op het bewijzen van administratieve diensten aan derden inzake wegeniswerken en openbaar patrimonium (PDF, 341.78 KB) (aangenomen op 31 januari 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 14 maart 2022, aanplakking: 31 maart 2022)

Reglement bedelen met kinderen (PDF, 349.21 KB) (aangenomen op 28 maart 2022, beslissing geen bezwaar toezichthoudende overheid: 14 april 2022)

Belasting op de verblijven verhuurd onder de vorm van coliving (PDF, 347.64 KB) (gewijzigd op 16 oktober 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 24 november 2023, aanplakking: 8 november 2023)

Belastingen op de reclame-inrichtingen (PDF, 350.88 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben (PDF, 346.57 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de distributie aan huis van ongeadresseerde publicitaire drukwerken (PDF, 343.72 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de het aanbrengen van reclamedrukwerken op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden (PDF, 342.63 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de bankinstellingen en dergelijke (PDF, 341.67 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de uithangborden (PDF, 322.83 KB) (aangenomen op 20 december 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 10 februari 2024, aanplakking: 16 januari 2024)

Belasting op de vaststaande tanks en vergaarbakken geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden (PDF, 342.07 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen (PDF, 341.76 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de kantooroppervlakten (PDF, 345.61 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op diensters en dienders tewerkgesteld in drankgelegenheden (PDF, 342.79 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de verkoopzalen van roerende goederen (PDF, 342.64 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de gemeubelde verblijven (PDF, 345.40 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 487.54 KB) (gewijzigd op 26 juni 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 4 augustus 2023, aanplakking: 4 september 2023)

Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding (PDF, 343.00 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op lokalen in rendez-voushuizen of in gebouw waar gelijkaardige activiteiten plaatsvinden (PDF, 343.33 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de nachtwinkels (PDF, 342.60 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (PDF, 336.91 KB) (gewijzigd op 16 oktober 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 24 november 2023, aanplakking: 8 november 2023)

Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting (PDF, 337.19 KB) (gewijzigd op 16 oktober 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 24 november 2023, aanplakking: 8 november 2023)

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies voor het aanslagjaar 2024 (PDF, 338.37 KB) (gewijzigd op 22 mei 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 7 juli 2023, aanplakking: 19 juli 2023)

Het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 april 2024 tot invoering van enkele bestuurlijke politiemaatregelen die bedoeld zijn om overlast als gevolg van de in het gewest vastgestelde geweldplegingen die te maken hebben met drugshandel, -verkoop en -gebruik, te voorkomen en het herstel van de openbare orde te bevorderen (PDF, 5.33 MB) (2 april 2024)
+ De politieverordening van de Burgemeester van 26 april 2024 in uitvoering hiervan (PDF, 253.94 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 547.38 KB) (aangenomen op 26 april 2024)
+ Bijlage 1 - Querelle - Krakeel (PDF, 1.32 MB)
+ Bijlage 2 - Yser - IJzer (PDF, 821.72 KB)
+ Bijlage 3 - Anvers - Antwerpen (PDF, 900.94 KB)

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk (PDF, 1.56 MB) (11 december 2023)

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk (PDF, 1.01 MB) (9 december 2022)

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk (PDF, 176.48 KB) (17 december 2021)

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het politiebesluit van 26 oktober 2020 tot uitvaardiging van een avondklok van 22 tot 6 uur op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF, 201.78 KB) (18 november 2020)

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvaardiging van een avondklok van 22u tot 6u op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF, 1.98 MB) (26 oktober 2020)

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot bepaling van bijkomende maatregelen naast degene die bepaald zijn door de minister van Binnenlandse Zaken om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (PDF, 4.20 MB) (26 oktober 2020)

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (PDF, 452.97 KB) (8 oktober 2020)

Huizen voor het Kind - huishoudelijk reglement (PDF, 262.82 KB) + Bijlage huishoudelijk reglement (PDF, 239.29 KB) (aangenomen op 5 december 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 4 januari 2023, aanplakking: 7 februari 2023)

Centrum BOX120 - Reglement voor interne orde (PDF, 359.27 KB) (aangenomen op 6 december 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 6 januari 2022, aanplakking: 4 februari 2022)

Centrum Noordpool - Utopie - Reglement voor interne orde (PDF, 310.57 KB) (aangenomen op 29 juni 2020, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 5 augustus 2020, aanplakking: 7 september 2020)

Centrum Hageltoren - Reglement voor interne orde (PDF, 361.15 KB) (aangenomen op 29 juni 2020, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 5 augustus 2020, aanplakking: 7 september 2020)

Toekenning van een gemeentepremie voor de vaccinatie van katten en honden (huisdieren) (PDF, 661.73 KB) (aangenomen op 9 november 2020, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 december 2020, aanplakking: 14 januari 2021)

Toekenning van een gemeentelijke premie voor de sterilisatie van huiskatten en honden (PDF, 130.87 KB) (aangenomen op 9 september 2019, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 17 oktober 2019, aanplakking: 27 november 2019)

Reglement voor het gebruik en de bezetting van de groene ruimten en speelpleinen beheerd door de Stad Brussel (PDF, 35.57 KB) (gewijzigd op 9 maart 2015 - goedkeuring toezichthoudende overheid: 11 mei 2015, aanplakking: 8 juni 2015)

Gemeentelijk reglement betreffende de toekenning van een premie aan de handelaars die in de buurt van de werken voor de heraanleg van de Sint- Katelijnestraat en de Visverkopersstraat wonen (PDF, 67.77 KB) (aangenomen op 18 december 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 24 januari 2024, aanplakking: 28 februari 2024)

Gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van een premie aan handelaar(s)-buurtbewoners in de buurt van de gewestelijke werfzone van het toekomstige station Toots Thielemans (PDF, 88.08 KB) (aangenomen op 22 mei 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 21 juni 2023, aanplakking: 11 juli 2023)

Reglement betreffende de privatieve ingebruikneming van het openbare domein door de plaatsing van een terras, een uitstalling of een stoepbord (PDF, 1.23 MB) + Prijslijst 2019 (PDF, 97.70 KB) (gewijzigd op 12 december 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 11 januari 2023, aanplakking: 22 februari 2023)

Reglement betreffende de uitvaardiging van aankondigingen door de Burgemeester in uitvoering van het Koninklijk Besluit van 17/02/2022, het Koninklijk Besluit van 22/12/2010 en het Koninklijk Besluit van 11/10/2018 (PDF, 345.78 KB) (aangenomen op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 15 december 2022, aanplakking: 22 december 2022)

Gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van een premie aan handelaar(s)-buurtbewoners in de buurt van de gewestelijke werfzone van het toekomstige station Toots Thielemans (PDF, 48.98 KB) (aangenomen op 12 mei 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 22 juni 2022, aanplakking: 9 augustus 2022)

Verordening betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing of renovatie van winkelgevels (PDF, 199.52 KB) (aangenomen op 17 juni 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 28 juli 2021, aanplakking: 21 oktober 2021)

Reglement betreffende het reuzenrad op het Poelaertplein (PDF, 273.76 KB) (aangenomen op 14 december 2020, aanplakking: 22 januari 2021)

Belastingen op de reclame-inrichtingen (PDF, 350.88 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben (PDF, 346.57 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Verordening inzake de uitbating van een horecazaak op het grondgebied van de Stad Brussel (PDF, 292.04 KB) (gewijzigd op 2 maart 2020, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 27 april 2020, aanplakking: 28 mei 2020)

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten van de Stad Brussel (PDF, 468.54 KB) + bijlagen (PDF, 2.25 MB) + prijslijst markten (PDF, 62.16 KB) (gewijzigd op 22 februari 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 24 maart 2021, aanplakking: 19 april 2021)

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein van de Stad Brussel (PDF, 304.85 KB) + bijlagen (PDF, 431.13 KB) + tarieven (PDF, 145.83 KB) (van toepassing op ambulante plaatsen buiten de markten in openlucht) (gewijzigd op 25 juni 2018 - goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 23 juli 2018, aanplakking: 4 september 2018)

Reglement van de kermissen (PDF, 261.77 KB) + bijlagen (PDF, 678.97 KB) (gewijzigd op 31 mei 2021, aanplakking: 28 juli 2021)

Gemeentereglement betreffende nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie (PDF, 169.66 KB) (gewijzigd op 10 september 2012, goedkeuring toezichthoudende overheid: 8 november 2012, aanplakking: 17 juni 2013)

Gemeentereglement betreffende de uitoefening en de organisatie van evenementen van commerciële aard op het openbaar domein van de Stad Brussel (PDF, 178.46 KB) (gewijzigd op 11 mei 2020, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 24 juni 2020, aanplakking: 25 juni 2020) + Prijslijst 2022 (PDF, 163.64 KB)

Belasting op de verblijven verhuurd onder de vorm van coliving (PDF, 347.64 KB) (gewijzigd op 16 oktober 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 24 november 2023, aanplakking: 8 november 2023)

Reglement gemeentelijke premie voor de aanpassing van de woning bewoond door een persoon met een handicap (PDF, 200.59 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 1.29 MB) (gewijzigd op 12 december 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 11 januari 2023, aanplakking: 28 maart 2023)

Belasting betreffende de overlijdens, de teraardebestellingen en de opgravingen (PDF, 315.75 KB) (aangenomen op 20 december 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 10 februari 2024, aanplakking: 16 januari 2024)

Vergoeding inzake grafconcessies, begraafplaatsen en dodenhuisjes (PDF, 310.06 KB) (aangenomen op 20 december 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 10 februari 2024, aanplakking: 16 januari 2024)

Toekenning van een gemeentepremie voor de aankoop of het huren van wasbare luiers (PDF, 73.82 KB) (aangenomen op 28 juni 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 28 juli 2021, aanplakking: 1 september 2021)

Reglement betreffende de toekenning van de gemeentelijke premie voor het vervangen van ondoorlaatbare bodembedekking in gebieden van koeren en tuinen (PDF, 82.84 KB)

Reglement betreffende de toekenning van de gemeentelijke premie voor de plaatsing van een van een regenwaterinfiltratiesysteem (PDF, 83.63 KB)

Reglement betreffende de toekenning van de gemeentelijke premie voor de plaatsing van een reservoir voor de opvang van regenwater (PDF, 83.33 KB)

Reglement betreffende de toekenning van de gemeentelijke premie voor de plaatsing van een zonneboiler (PDF, 81.94 KB)

Reglement betreffende de toekenning van de gemeentelijke premie voor het aanleggen van een groendak (PDF, 96.53 KB)

Toekenning van een gemeentelijke premie voor de aankoop van een compostrecipiënt (PDF, 10.65 KB) (gewijzigd op 25 januari 2016, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 15 maart 2016, aanplakking: 30 maart 2016)

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aankoop van een koelkast A, B of C (PDF, 88.31 KB) (aangenomen op 14 juni 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 14 juli 2021, aanplakking: 1 september 2021)

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de aankoop van een regenwatercollector (PDF, 15.12 KB) (besloten op 20 april 2015 - goedkeuring toezichthoudende overheid: 12 juni 2015, aanplakking: 24 juni 2015)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de verkeersmaatregelen tot 31/01/2025 (PDF, 346.35 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 11 januari 2024)

Winterpret 2023-2024 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 126.26 KB) (aangenomen op 9 november 2023)

Zuidfoor 2023 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 338.68 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 6 juli 2023)

Korte Groenweg - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 338.38 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Philippe de Champagnestraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.54 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Montserratstraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.51 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Mussenstraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.51 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Broekwijk - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 341.04 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - 30km/u.- Vijfhoek - Verlenging tot 15/10/2023 (PDF, 340.21 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) + Gehandtekende versie (PDF, 834.40 KB) (aangenomen op 19 januari 2023)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Zennestraat en Oeverpoort - tot 15/10/2023 (PDF, 339.76 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 739.23 KB) (aangenomen op 19 januari 2023)

Winterpret 2022-2023 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 345.58 KB) (aangenomen op 17 november 2022)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de testfase tot 31/01/2024 (PDF, 346.37 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 22 september 2022)

Project Good Move Vijfhoek - aanvullende reglementen (PDF, 358.93 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 1.21 MB) (aangenomen op 13 juni 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 13 juli 2022, aanplakking: 31 augustus 2022)

Toegangsreglement voor filters (verboden toegang) uitgerust met ANPR-camera's van de Stad Brussel (PDF, 206.68 KB) (aangenomen op 13 juni 2022, aanplakking: 26 augustus 2022)

Toegangsreglement tot de schoolstraten van de Stad Brussel (PDF, 212.31 KB) (aangenomen op 13 juni 2022, aanplakking: 26 augustus 2022)

Toegangsreglement tot de zones met beperkte toegang van de Stad Brussel (PDF, 211.48 KB) (aangenomen op 13 juni 2022, aanplakking: 26 augustus 2022)

Reglement inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg (PDF, 377.46 KB) (gewijzigd op 20 december 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 3 februari 2022, aanplakking: 20 april 2022)
Aanvullend reglement inzake de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel - Aanpassingen (PDF, 366.73 KB) (gewijzigd op 20 december 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 3 februari 2022, aanplakking: 20 april 2022)
Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid (PDF, 369.68 KB) (aangenomen op 26 maart 2018)

Cel Parkeren - 'Winterpret' 2021-2022: invoering van een evenementenzone in de perimeter van 'Winterpret' (PDF, 341.68 KB) (aangenomen op 22 november 2021)

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de regels aangaande parkeren en het autoverkeer tijdens het evenement "Winterpret" 2021-2022 (PDF, 347.21 KB) (aangenomen op 18 november 2021)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de tesfase tot 30/09/2022 (PDF, 345.30 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 23 september 2021)

Tijdelijke Politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - zones 30 - Vijfhoek - Verlenging tot 21/02/2022 (PDF, 338.46 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) (aangenomen op 11 februari 2021)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke Politieverordening - Nieuwe testfase vanaf 14/12/2020 (PDF, 345.21 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 7 december 2020)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke Politieverordening - Situatie na 16/11/2020 (PDF, 338.75 KB) + plan (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 13 november 2020)

Tijdelijke maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 - Wijziging van het Reglement van 26/03/2018 inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg: oprichting van maandelijkse parkeerkaarten (PDF, 339.09 KB) (aangenomen op 25 mei 2020, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 29 juni 2020, aanplakking: 23 juli 2020)

Reglement voor het plaatsen en uitbaten van oplaadpalen voor volledig of gedeeltelijk elektrisch aangedreven voertuigen op het grondgebied van de Stad Brussel (PDF, 294.05 KB) (aangenomen op 26 maart 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 2 mei 2018, aanplakking: 31 mei 2018)

Quads - aanvullend politiereglement (PDF, 12.36 KB)

Reglement van de Stad Brussel voor de operators van gedeelde voertuigen (PDF, 20.12 KB)

Wijzigingen aan het aanvullend politiereglement inzake de gemeente - en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel (PDF, 36.58 KB)

Reglement fotowedstrijd - World Clean Up Day 2023 (PDF, 84.73 KB) (aangenomen op 4 september 2023, datum van aanplakking: 14 september 2023)

Reglement met betrekking tot de grof huisvuilophaling aan huis (PDF, 127.89 KB) (aangenomen op 15 maart 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 12 april 2021, aanplakking: 7 oktober 2021)

Reglement met betrekking tot het verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten tijdens evenementen in de openbare ruimte (PDF, 341.78 KB) + Informatieve lijst van plastic producten die hieronder vallen (PDF, 552.26 KB) (aangenomen op 24 september 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 26 oktober 2018)

Reglement graffiti (PDF, 12.43 KB) (gewijzigd op 22 april 2013, datum van publicatie: 27 augustus 2013)

Belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van Openbare Netheid (PDF, 355.37 KB) (aangenomen op 22 november 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 29 december 2021, aanplakking: 23 december 2021)

Reglement met betrekking tot het verbod op het gebruik van plastic wegwerpproducten tijdens evenementen in de openbare ruimte (PDF, 341.78 KB) + Informatieve lijst van plastic producten die hieronder vallen (PDF, 552.26 KB) (aangenomen op 24 september 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 26 oktober 2018)

Belasting op de tijdelijke ingebruikneming van de openbare weg (PDF, 345.23 KB) (gewijzigd op 25 april 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 7 juni 2022, aanplakking: 15 juni 2022)

Belasting op de brandstofdistributieapparaten (PDF, 342.38 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Reglement betreffende het gebruik en reglement van bezetting van de parken, de groene ruimten en de speelpleinen beheerd door de Stad Brussel (PDF, 254.72 KB)

Belasting op de niet-hoofdverblijfplaatsen (PDF, 316.60 KB) (aangenomen op 20 december 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 10 februari 2024, aanplakking: 16 januari 2024)

Belasting op de parkeerplaatsen (PDF, 344.63 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op de parkings (PDF, 342.19 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend-, en informatieuitwisselingsinstallaties (PDF, 348.68 KB) (gewijzigd op 26 juni 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 4 augustus 2023, aanplakking: 19 juli 2023)

Belasting op verwaarloosde en onverzorgde gebouwen, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen en gronden (PDF, 329.32 KB) (aangenomen op 20 december 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 10 februari 2024, aanplakking: 16 januari 2024)

Belasting op de nieuwbouw, de herbouw en veranderingen van gebouwen (PDF, 343.12 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Nieuw personeelsstatuut - administratief & geldelijk statuut (PDF, 1.68 MB) (gewijzigd op 6 december 2021)

Gemeenschappelijk algemeen politiereglement (voor de 19 Brusselse gemeenten) (PDF, 9.60 MB) (aangenomen op 25 maart 2024) (van kracht vanaf 1 april 2024)

Gemeenschappelijk algemeen politiereglement (voor de 19 Brusselse gemeenten) (PDF, 5.73 MB) (aangenomen op 2 maart 2020) (van kracht vanaf 1 april 2020)

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken (PDF, 1.37 MB) (aangenomen op 22 februari 2021) (van kracht vanaf 1 april 2021)

Protocolakkoord betreffende gemeentelijke administratieve sancties bij gemengde inbreuken begaan door minderjarigen (PDF, 1.63 MB) (aangenomen op 22 februari 2021) (van kracht vanaf 1 april 2021)

Protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken - verkeersinbreuken krachtens artikel 3, 3°van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties (PDF, 152.80 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 686.92 KB) (aangenomen op 23 mei 2022) (van kracht vanaf 1 juli 2022)

Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte (PDF, 342.55 KB) (aangenomen op 2 oktober 2023) + Perimeter (PDF, 264.75 KB)

Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte (PDF, 341.94 KB) (aangenomen op 3 oktober 2022) + Perimeter (PDF, 264.75 KB)

Besluit van de Burgemeester - verbod op het 'Konvooi van de vrijheid' (PDF, 245.21 KB) + Gehandtekend besluit (PDF, 1.86 MB) (aangenomen op 12 februari 2022)

Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol (PDF, 112.80 KB) (4 oktober 2021) + Perimeter (PDF, 1.31 MB)

Besluit van de Burgemeester met betrekking tot het verbod op de consumptie van voedsel/drank op de Grote Markt alsook het verbod op roken (PDF, 220.38 KB) + Gehandtekend besluit (PDF, 208.05 KB) (30 november 2020)

Besluit van de Burgemeester met betrekking tot het verbod op niet-toegestane betogingen en bijeenkomsten rond het Troonplein - 28 november 2020 (PDF, 1.85 MB) + Gehandtekend besluit (PDF, 472.80 KB) (aangenomen op 25 november 2020)

Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte (uitbreiding perimeter) (PDF, 41.52 KB) (aangenomen op 5 oktober 2020, aanplakking: 6 oktober 2020) + Perimeter (PDF, 264.75 KB)

Besluit van de Burgemeester - Wijken Varkensmarkt en Marguerite Durassquare (PDF, 1.49 MB) (16 juli 2020)

Besluit van de Burgemeester (PDF, 758.29 KB) (19 maart 2020)

Bijzonder reglement betreffende de consumptie van alcohol in de openbare ruimte (PDF, 341.81 KB) (2 december 2019) + VERLENGING (PDF, 337.93 KB) (29 juni 2020) + Perimeter (PDF, 1.32 MB)

Wijziging aan het Algemeen Politiereglement - artikel 90bis - Autoloze Dag (PDF, 342.89 KB) (1 juli 2019)

Reglement met betrekking tot het verbod op het bezit en gebruik van rookgranaten tijdens de Tour de France 2019 (PDF, 339.05 KB) (1 juli 2019)

Reglement - uitzending op groot scherm van wedstrijden van het Wereldkampioenschap voetbal 2018 (PDF, 492.91 KB) (28 mei 2018)

Bijzonder politiereglement betreffende overlast in het openbaar vervoer (PDF, 1.12 MB) (besloten op 6 juni 2017, goedkeuring toezichthoudende overheid: 3 augustus 2017, aanplakking: 5 september 2017)

Aanvullend politiereglement inzake de gemeentelijke wegen gelegen in de Vijfhoek (PDF, 40.53 KB) (besloten op 19 september 2016, aanplakking: 9 november 2016)

Quads - aanvullend politiereglement (PDF, 11.65 KB)

Wijzigingen aan het aanvullend politiereglement inzake de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel (PDF, 39.06 KB) (gewijzigd op 18 juni 2012, goedkeuring toezichthoudende overheid: termijn verstreken, aanplakking: 9 juli 2013)

Reglement betreffende het verbod van verkoop van alcohol in de kleinhandel en buurtwinkels tijdens het Wereldkampioenschap voetbal 2014 (PDF, 14.79 KB) (besloten op 2 juni 2014, gestuurd naar de toezichthoudende overheid: 11 juni 2014, aanplakking: 11 juni 2014)

Reglement - private veiligheid - Listen Festival in de Louiza- en Stefaniatunnels (PDF, 338.25 KB) (aangenomen op 25 maart 2024)

Reglement - private veiligheid - Listen Festival Centraal Station van 30 tot 31 maart 2024 (PDF, 338.76 KB) (aangenomen op 19 februari 2024)

Reglement - private veiligheid - Listen Festival Congresstation van 29 tot 31 maart 2024 (PDF, 338.11 KB) (aangenomen op 19 februari 2024)

Reglement - private veiligheid - Delirium Village (PDF, 677.23 KB) (aangenomen op 18 december 2023)

Reglement - private veiligheid - Nieuwjaarsvuurwerk (PDF, 337.47 KB) (aangenomen op 4 december 2023)

Reglement - private veiligheid - Ceremonie Wapenstilstand Congresplaats en Onbekende Soldaat 2023 (PDF, 337.61 KB) (aangenomen op 6 november 2023)

Reglement - private veiligheid - Sint-Verhaegen 2023 (PDF, 338.47 KB) (aangenomen op 16 oktober 2023)

Reglement - private veiligheid - Feest van de Federatie Wallonië-Brussel 23 (PDF, 338.43 KB) (aangenomen op 18 september 2023)

Reglement - private veiligheid - 'TD in de Stad' (PDF, 338.47 KB) (aangenomen op 18 september 2023)

Verordening - private veiligheid 'Fiesta Latina 2023' (PDF, 161.67 KB) + plan (PDF, 93.48 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.09 MB) (aangenomen op 22 augustus 2023)

Reglement - private veiligheid - Optocht 21 juli 2023 (PDF, 338.67 KB) (aangenomen op 26 juni 2023)

Reglement - private veiligheid - Bal National 2023 (PDF, 338.69 KB) (aangenomen op 26 juni 2023)

Reglement - private veiligheid 'Irisfeest 2023' (PDF, 338.06 KB) (aangenomen op 24 april 2023)

Reglement - private veiligheid 'Balkan Trafik' (PDF, 338.10 KB) (aangenomen op 24 april 2023)

Reglement - private veiligheid "1-meifeest 2023' (PDF, 337.90 KB) (aangenomen op 24 april 2023)

Reglement - private veiligheid 'Hangar Festival' (PDF, 338.09 KB) (aangenomen op 24 april 2023)

Reglement - private veiligheid 'Hangar' (PDF, 338.08 KB) (aangenomen op 24 april 2023)

Verordening - private veiligheid 'Fiesta Latina' - plan (PDF, 3.13 MB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 498.13 KB) (aangenomen op 30 augustus 2022)

Verordening - private veiligheid 'Hangar Open Air' (PDF, 187.17 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 185.63 KB) (aangenomen op 16 augustus 2022)

Reglement - private veiligheid - Belgian Beer Weekend (PDF, 338.23 KB) (aangenomen op 27 juni 2022)

Reglement - private veiligheid - Saturday - by Tuesday tv (PDF, 338.20 KB) (aangenomen op 27 juni 2022)

Reglement - private veiligheid - Bal National 2022 (PDF, 338.19 KB) (aangenomen op 27 juni 2022)

Reglement - private veiligheid - Fête de la Musique (PDF, 338.44 KB) + Plan (PDF, 753.69 KB) (aangenomen op 13 juni 2022)

Reglement - private veiligheid - Core Festival (PDF, 338.48 KB) + Plan (PDF, 342.40 KB) (aangenomen op 9 mei 2022)

Reglement - private veiligheid - Couleur Café 2022 Festival (PDF, 338.31 KB) (aangenomen op 9 mei 2022)

Reglement - private veiligheid - The Belgian Pride (PDF, 338.79 KB) (aangenomen op 9 mei 2022)

Reglement - private veiligheid - Irisfeest 2022 (PDF, 338.27 KB) (aangenomen op 25 april 2022)

Reglement - private veiligheid - 'ABVV Feest van 1ste mei' (PDF, 338.58 KB) + Plan (PDF, 260.15 KB) (aangenomen op 25 april 2022)

Reglement - private veiligheid 'Hangar' (PDF, 338.19 KB) (aangenomen op 14 maart 2022)

Reglement - private beveiliging op de openbare weg tijdens evenement 'Balkan Trafik Festival' van 29 april 2022 tot 30 april 2022 (PDF, 362.08 KB) (aangenomen op 31 januari 2022)

Private veiligheid - Heropening van de winkels op 11/05/2020 - Nieuwstraat (PDF, 338.85 KB) (11 mei 2020)

Private bewaking rond de Raad van de Europese Unie (EUROPA Gebouw) (PDF, 9.75 KB) (besloten op 5 december 2016, goedkeuring toezichthoudende overheid: 10 januari 2017, datum van aanplakking: 5 april 2017)

Private bewaking rond het Europees Parlement - Politiereglement dd. 16/02/2009- Wijziging (PDF, 13.05 KB) (gewijzigd op 25 maart 2013, goedkeuring toezichthoudende overheid: termijn verstreken, datum van aanplakking: 3 september 2013)

Het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 april 2024 tot invoering van enkele bestuurlijke politiemaatregelen die bedoeld zijn om overlast als gevolg van de in het gewest vastgestelde geweldplegingen die te maken hebben met drugshandel, -verkoop en -gebruik, te voorkomen en het herstel van de openbare orde te bevorderen (PDF, 5.33 MB) (2 april 2024)
+ De politieverordening van de Burgemeester van 26 april 2024 in uitvoering hiervan (PDF, 253.94 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 547.38 KB) (aangenomen op 26 april 2024)
+ Bijlage 1 - Querelle - Krakeel (PDF, 1.32 MB)
+ Bijlage 2 - Yser - IJzer (PDF, 821.72 KB)
+ Bijlage 3 - Anvers - Antwerpen (PDF, 900.94 KB)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de verkeersmaatregelen tot 31/01/2025 (PDF, 346.35 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 11 januari 2024)

Winterpret 2023-2024 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 126.26 KB) (aangenomen op 9 november 2023)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 17 september 2023 (PDF, 139.33 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.73 MB) (aangenomen op 22 juni 2023, datum van aanplakking: 12 september 2023)

Zuidfoor 2023 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 338.68 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 6 juli 2023)

Korte Groenweg - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 338.38 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Philippe de Champagnestraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.54 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Montserratstraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.51 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Mussenstraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.51 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Broekwijk - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 341.04 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - 30km/u.- Vijfhoek - Verlenging tot 15/10/2023 (PDF, 340.21 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) + Gehandtekende versie (PDF, 834.40 KB) (aangenomen op 19 januari 2023)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Zennestraat en Oeverpoort - tot 15/10/2023 (PDF, 339.76 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 739.23 KB) (aangenomen op 19 januari 2023)

Winterpret 2022-2023 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 345.58 KB) (aangenomen op 17 november 2022)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de testfase tot 31/01/2024 (PDF, 346.37 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 22 september 2022)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 18 september 2022 (PDF, 129.76 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 2.27 MB) (aangenomen op 14 juli 2022)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - 30km/u - Vijfhoek - Verlenging tot 15/08/2022 (PDF, 338.80 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) (aangenomen op 10 maart 2022)

Politieverordening van de Burgemeester - Mondmaskerplicht en verplichte voorlegging van het Covid Safe Ticket in het kader van het evenement 'Winterpret' (PDF, 306.22 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.56 MB) + plan (PDF, 1.24 MB) (aangenomen op 24 november 2021)

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de regels aangaande parkeren en het autoverkeer tijdens het evenement "Winterpret" 2021-2022 (PDF, 347.21 KB) (aangenomen op 18 november 2021)

Politieverordening van de Burgemeester - mondmaskerplicht (PDF, 192.46 KB) (Nieuwstraat) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.07 MB) (aangenomen op 29 oktober 2021)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de tesfase tot 30/09/2022 (PDF, 345.30 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 23 september 2021)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 19 september 2021 (PDF, 128.90 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.19 MB) (aangenomen op 8 juli 2021)

Politieverordening van de Burgemeester - mondmaskerplicht (PDF, 193.48 KB) (verlenging) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.13 MB) (aangenomen op 30 augustus 2021)

Politieverordening van de Burgemeester - Euro 2020 - het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm (PDF, 193.59 KB) + Gehandtekende verordening (PDF, 1.22 MB) (aangenomen op 9 juni 2021)

Politieverordening van de Burgemeester - mondmaskerplicht (PDF, 267.11 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.04 MB) (aangenomen op 8 juni 2021)

Tijdelijke Politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - zones 30 - Vijfhoek - Verlenging tot 21/02/2022 (PDF, 338.46 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) (aangenomen op 11 februari 2021)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke Politieverordening - Nieuwe testfase vanaf 14/12/2020 (PDF, 345.21 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 7 december 2020)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke Politieverordening - Situatie na 16/11/2020 (PDF, 338.75 KB) + plan (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 13 november 2020)

Politieverordening tot verplichting van het houden van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Schepenen op afstand, via videoconferentie (PDF, 155.47 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.66 MB) (9 november 2020)

Politieverordening van de burgemeester tot wijziging van de openingsuren van nachtwinkels en andere vestigingseenheden die niet onder de sluitengsmaatregel vallen als bedoeld onder artikel 6 van het ministerieel besluit van 18 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (PDF, 1.73 MB) (28 oktober 2020)

Politieverordening van de Burgemeester waarbij de verdeling van voedsel in de openlucht wordt verboden binnen een bepaalde perimeter (PDF, 163.42 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 789.53 KB) (16 oktober 2020) + Plan perimeter (PDF, 663.88 KB)

Politieverordening tot verplichting van het houden van de vergaderingen van de Gemeenteraad op afstand, via videoconferentie (PDF, 146.50 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.07 MB) (15 oktober 2020)

Politieverordening van de Burgemeester - mondmaskerplicht - markten (PDF, 988.78 KB) (aangenomen op 1 oktober 2020, aanplakking op 2 oktober 2020)

Politieverordening van de Burgemeester - mondmaskerplicht (PDF, 197.04 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.46 MB) (aangenomen op 28 september 2020, aanplakking op 29 september 2020)

Politieverordening van de Burgemeester tot beperking van het publiek tot maximum 10 personen tijdens gemeenteraadszittingen met het oog op de naleving van de regels van social distancing in het kader van de crisis m.b.t. het coronavirus (PDF, 117.67 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 207.04 KB) (17 september 2020)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 20 september 2020 (PDF, 129.11 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 2.08 MB) (aangenomen op 18 juni 2020, aanplakking: 15 september 2020)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Testfase vanaf 14/09/2020 (PDF, 339.31 KB) + Plan (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 3 september 2020) + Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Testfase vanaf 14/09/2020 (PDF, 337.99 KB) (aangenomen op 10 september 2020) + Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Testfase vanaf 14/09/2020 : Gecoördineerde verordening (PDF, 46.87 KB) (aangenomen op 10 september 2020)

Politieverordening van de Burgemeester tot uitvoering van het artikel 11 van het Ministerieel besluit van 24 juli 2020 (PDF, 256.48 KB) (uitbreiding, aangenomen op 4 augustus 2020)

Politieverordening van de Burgemeester tot uitvoering van het artikel 11 van het Ministerieel besluit van 24 juli 2020 (PDF, 267.11 KB) (uitbreiding, aangenomen op 29 juli 2020) + kaart Maria-Christinastraat (PDF, 261.76 KB) + kaart De Wandstraat (PDF, 250.56 KB) + kaart Stalingradlaan (PDF, 194.62 KB) + kaart Louizalaan (PDF, 191.50 KB) + kaart Marollen (PDF, 322.25 KB) + kaart voetgangerszone (PDF, 548.09 KB) + kaart Sint-Katelijnewijk (PDF, 239.37 KB)

Politieverordening van de Burgemeester tot uitvoering van het artikel 11 van het Ministerieel besluit van 24 juli 2020 (PDF, 446.77 KB) (aangenomen op 25 juli 2020)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Vijfhoek - Erf - Zone 30 (PDF, 338.81 KB) + Plan (PDF, 6.98 MB) (16 juli 2020)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot de sluiting voor het wegverkeer van het Ter Kamerenbos, omwille van de federale maatregelen in verband met de Covid-19-pandemie (PDF, 21.72 KB) + Kaart Ter Kamerenbos (aangenomen op 28 mei 2020)

Politieverordening van de burgemeester tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen (PDF, 1.23 MB) (aangenomen op 26 mei 2020)

Tijdelijke Politieverordening op het wegverkeer - Covid-19 - Erf - Vijfhoek - verlenging tot 31 augustus 2020 (PDF, 340.98 KB) + Plannen (PDF, 32.43 MB) (16 juli 2020)

Tijdelijke Politieverordening op het wegverkeer - Covid-19 - Erf - Vijfhoek (PDF, 343.47 KB) + Plannen (PDF, 32.43 MB) (7 mei 2020)

Politieverordening van de burgemeester tot beperking van de opening van inrichtingen die in een dienst voorzien van levering van maaltijden of maaltijden om mee te nemen (PDF, 1.41 MB) (aangenomen op 21 april 2020)

Politieverordening van de burgemeester houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties (PDF, 895.79 KB) (aangenomen op 16 april 2020) + Omzendbrief n° 06/2020 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van beroep (PDF, 1.16 MB)

Verordening van de Burgemeester tot verbod van de prostitutie (PDF, 172.50 KB) (aangenomen op 30 maart 2020)

Verordening van de Burgemeester tot verbod van de prostitutie (PDF, 640.38 KB) (aangenomen op 17 maart 2020, aanplakking op 18 maart 2020)

Bestrijdingsreglement betreffende de overlast in de Alhambrawijk en zijn omgeving (PDF, 2.65 MB) (gewijzigd op 8 mei 2017, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 19 juli 2017, aanplakking: 17 augustus 2017)

Plannen en reglementen Stedenbouw

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de voorgevel (PDF, 346.05 KB) (aangenomen op 27 juni 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 4 augustus 2022, aanplakking: 2 september 2022)

Reglement betreffende de toekenning van een gemeentelijke premie voor het verwezenlijken van gescheiden toegangen tot woningen (PDF, 343.44 KB) (aangenomen op 27 juni 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 4 augustus 2022, aanplakking: 2 september 2022)

Vergoeding op de bewijzen van administratieve diensten aan derden op stedenbouwkundig gebied, milieu en andere gerelateerde domeinen (PDF, 347.24 KB) (gewijzigd op 16 oktober 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 27 november 2023, aanplakking: 11 december 2023)

Gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van adressen (PDF, 378.83 KB) (aangenomen op 28 mei 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 17 juni 2018, aanplakking: 1 oktober 2020)

Solboschwijk - Reglement betreffende de achteruitbouwzones en de villawijk (PDF, 29.53 KB)

Bouwreglement (PDF, 282.32 KB)

Reglement op de trottoirs (PDF, 6.59 MB)

Reglement betreffende de plaatsing van antennes (PDF, 14.32 KB)

Reglement betreffende de afsluiting van winkelramen (PDF, 5.62 KB)

Reglement betreffende de stedenbouwkundige zone Grote Markt, Unesco Erfgoed - Gevolgen voor handel (PDF, 1.07 MB)

Reglement voor straatartiesten (PDF, 161.95 KB) (aangenomen op 24 april 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 mei 2023, aanplakking: 6 juli 2023)

Gemeentelijke verordening betreffende de toekenning van adressen (PDF, 378.83 KB) (aangenomen op 28 mei 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 17 juni 2018, aanplakking: 1 oktober 2020)

Reglement Vergoeding (PDF, 342.60 KB) + Aanvraagformulier (PDF, 85.28 KB) (aangenomen op 28 maart 2022)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de verkeersmaatregelen tot 31/01/2025 (PDF, 346.35 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 11 januari 2024)

Winterpret 2023-2024 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 126.26 KB) (aangenomen op 9 november 2023)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 17 september 2023 (PDF, 139.33 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.73 MB) (aangenomen op 22 juni 2023, datum van aanplakking: 12 september 2023)

Zuidfoor 2023 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 338.68 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 6 juli 2023)

Korte Groenweg - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 338.38 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Philippe de Champagnestraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.54 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Montserratstraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.51 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Mussenstraat - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 339.51 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Broekwijk - Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer (PDF, 341.04 KB) (aangenomen op 17 mei 2023)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - 30km/u.- Vijfhoek - Verlenging tot 15/10/2023 (PDF, 340.21 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) + Gehandtekende versie (PDF, 834.40 KB) (aangenomen op 19 januari 2023)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Zennestraat en Oeverpoort - tot 15/10/2023 (PDF, 339.76 KB) + Gehandtekende versie (PDF, 739.23 KB) (aangenomen op 19 januari 2023)

Winterpret 2022-2023 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 345.58 KB) (aangenomen op 17 november 2022)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de testfase tot 31/01/2024 (PDF, 346.37 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 22 september 2022)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 18 september 2022 (PDF, 129.76 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 2.27 MB) (aangenomen op 14 juli 2022)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - 30km/u - Vijfhoek - Verlenging tot 15/08/2022 (PDF, 338.80 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) (aangenomen op 10 maart 2022)

Reglement inzake de gemeentepolitiek betreffende het parkeren op de openbare weg (PDF, 377.46 KB) (gewijzigd op 20 december 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 3 februari 2022, aanplakking: 20 april 2022)
Aanvullend reglement inzake de gemeente- en gewestwegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel - Aanpassingen (PDF, 366.73 KB) (gewijzigd op 20 december 2021, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 3 februari 2022, aanplakking: 20 april 2022)
Reglement betreffende het gemeentelijk parkeerbeleid (PDF, 369.68 KB) (aangenomen op 26 maart 2018)

Cel Parkeren - 'Winterpret' 2021-2022: invoering van een evenementenzone in de perimeter van 'Winterpret' (PDF, 341.68 KB) (aangenomen op 22 november 2021)

Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer betreffende de regels aangaande parkeren en het autoverkeer tijdens het evenement "Winterpret" 2021-2022 (PDF, 347.21 KB) (aangenomen op 18 november 2021)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Verlenging van de tesfase tot 30/09/2022 (PDF, 345.30 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 23 september 2021)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 19 september 2021 (PDF, 128.90 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 1.19 MB) (aangenomen op 8 juli 2021)

Tijdelijke Politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Erf - zones 30 - Vijfhoek - Verlenging tot 21/02/2022 (PDF, 338.46 KB) + plan (PDF, 6.98 MB) (aangenomen op 11 februari 2021)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke Politieverordening - Nieuwe testfase vanaf 14/12/2020 (PDF, 345.21 KB) + plan (PDF, 1.54 MB) (aangenomen op 7 december 2020)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke Politieverordening - Situatie na 16/11/2020 (PDF, 338.75 KB) + plan (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 13 november 2020)

Tijdelijke politieverordening betreffende het wegverkeer verbiedende het verkeer met motorvoertuigen op de gewestelijke en gemeentelijke wegen gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel op 20 september 2020 (PDF, 129.11 KB) + Gehandtekende politieverordening (PDF, 2.08 MB) (aangenomen op 18 juni 2020, aanplakking: 15 september 2020)

Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Testfase vanaf 14/09/2020 (PDF, 339.31 KB) + Plan (PDF, 1.52 MB) (aangenomen op 3 september 2020) + Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Testfase vanaf 14/09/2020 (PDF, 337.99 KB) (aangenomen op 10 september 2020) + Ter Kamerenbos - Tijdelijke politieverordening - Testfase vanaf 14/09/2020 : Gecoördineerde verordening (PDF, 46.87 KB) (aangenomen op 10 september 2020)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot het wegverkeer - Vijfhoek - Erf - Zone 30 (PDF, 338.81 KB) + Plan (PDF, 6.98 MB) (16 juli 2020)

Tijdelijke politieverordening met betrekking tot de sluiting voor het wegverkeer van het Ter Kamerenbos, omwille van de federale maatregelen in verband met de Covid-19-pandemie (PDF, 21.72 KB) + Kaart Ter Kamerenbos (aangenomen op 28 mei 2020)

Tijdelijke Politieverordening op het wegverkeer - Covid-19 - Erf - Vijfhoek - verlenging tot 31 augustus 2020 (PDF, 340.98 KB) + Plannen (PDF, 32.43 MB) (16 juli 2020)

Tijdelijke Politieverordening op het wegverkeer - Covid-19 - Erf - Vijfhoek (PDF, 343.47 KB) + Plannen (PDF, 32.43 MB) (7 mei 2020)

Aanvullend reglement van wegverkeer - as Laken, Zwarte Lieve Vrouw, Visverkopers, Van Artevelde, Anderlecht (PDF, 339.21 KB) (9 september 2019) + Bijlage (PDF, 114.25 KB)

Aanvullend reglement van wegverkeer - woonerf Anspach (PDF, 339.72 KB) (1 juli 2019) + Bijlage (PDF, 206.70 KB)

Tour de France 2019 - Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer (PDF, 339.13 KB) (20 juni 2019) + Externe site Plannen etappe 6 juli (om de plannen in detail te bekijken, gelieve het document te downloaden: icoon downloaden, rechts bovenaan) + Plannen etappe 7 juli (PDF, 26.54 MB)

Tijdelijke politieordonnantie inzake het wegverkeer betreffende het tijdelijk statuut van de Spoormakersstraat (PDF, 863.40 KB) (aanplakking van 24 tot en met 28 september 2012)

Tijdelijke politieordonnantie inzake het wegverkeer betreffende het tijdelijk veranderen van de rijrichting van de Lievevrouwbroersstraat (tussen de Stoofstraat en de Zuidstraat) (PDF, 30.50 KB) (besloten op 15 mei 2014, datum van aanplakking: 11 juni 2014)

Belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties (PDF, 345.80 KB) (gewijzigd op 19 december 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 21 januari 2023, aanplakking: 27 december 2022)

Belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden (PDF, 342.71 KB) (gewijzigd op 3 oktober 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 9 november 2022, aanplakking: 25 november 2022)

Belasting op discotheken, nachtclubs en bars waar het publiek danst (PDF, 337.28 KB) (gewijzigd op 30 januari 2023, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 17 maart 2023, aanplakking: 5 april 2023)

Belasting op sportmanifestaties (PDF, 344.81 KB) (gewijzigd op 19 december 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 21 januari 2023, aanplakking: 27 december 2022)

Vergoeding op het bewijzen van administratieve diensten aan derden inzake wegeniswerken en openbaar patrimonium (PDF, 341.78 KB) (aangenomen op 31 januari 2022, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 14 maart 2022, aanplakking: 31 maart 2022)

Verhaalbelasting op de verwerving van de aardbaan der openbare wegen, inrichting van nieuwe wegenis en plaatsing van nieuwe riolering (PDF, 347.13 KB) (gewijzigd op 17 december 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 15 februari 2019, aanplakking: 17 januari 2019)

Vergoeding voor de uitvoering van werken aan de riolen (PDF, 12.43 KB)

Belasting op de terugvordering der onkosten van werken van openbaar nut, uitgevoerd voor rekening van particulieren (PDF, 491.17 KB) (gewijzigd op 17 december 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 15 februari 2019, aanplakking: 17 januari 2019)

Belasting op de terugvordering van de kosten voor aansluiting van het afzonderlijk riool aan het straatriool (PDF, 8.73 KB)