Maatregelen coronavirus

 

Gemeentelijke reglementen

De reglementen die goedgekeurd werden door de Stad Brussel moeten op de gemeentelijke website staan volgens een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De reglementen en ordonnanties van de gemeenteraad, van het College van Burgemeester en Schepenen moeten op de gemeentelijke website staan (ordonnantie van 5 maart 2009 die de nieuwe gemeentewet aanpaste en verschenen in het Staatsblad van 13 maart 2009). Het gaat voornamelijk om reglementen voor gemeentebelastingen.

De officiële aanplakking van de affiches zelf vindt plaats in de Priemstraat, recht tegenover nummer 41.

De administratieve diensten van de Stad Brussel zijn beschikbaar om meer uitleg te geven over deze reglementen en hun toepassing.

Politiebesluiten

Tijdelijk reglement

Ordonnanties

Tijdelijke politieverordening Oeverpoort:

  • Reglement voor straatartiesten (PDF, 18.00 KB) (gewijzigd op 16 juni 2014, goedkeuring toezichthoudende overheid: 1 oktober 2014, aanplakking: 20 november 2014)