Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Gemeentelijke reglementen

De reglementen die goedgekeurd werden door de Stad Brussel moeten op de gemeentelijke website staan volgens een ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De reglementen en ordonnanties van de gemeenteraad, van het College van Burgemeester en Schepenen moeten op de gemeentelijke website staan (ordonnantie van 5 maart 2009 die de nieuwe gemeentewet aanpaste en verschenen in het Staatsblad van 13 maart 2009). Het gaat voornamelijk om reglementen voor gemeentebelastingen.

De officiële aanplakking van de affiches zelf vindt plaats in de Priemstraat, recht tegenover nummer 41.

De administratieve diensten van de Stad Brussel zijn beschikbaar om meer uitleg te geven over deze reglementen en hun toepassing.

  • Huishoudelijk reglement Gemeenteraad (PDF, 1.15 MB) (aangenomen op 22 januari 2018, goedkeuring toezichthoudende overheid of verstrijken termijn: 15 mei 2018, aanplakking: 17 mei 2018)
  • Deontologische code (PDF, 455.28 KB) (gewijzigd op 21 oktober 2013, goedkeuring toezichthoudende overheid: termijn verstreken, aanplakking: 25 januari 2014)

Tijdelijk reglement

Ordonnanties

Tijdelijke politieverordening Oeverpoort:

  • Reglement voor straatartiesten (PDF, 18.00 KB) (gewijzigd op 16 juni 2014, goedkeuring toezichthoudende overheid: 1 oktober 2014, aanplakking: 20 november 2014)