Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Geschreven vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen en antwoorden

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen en de antwoorden verschijnen in het Bulletin met vragen en antwoorden.

Volgens de nieuwe gemeentewet (artikel 84, paragraaf 3) hebben de gemeenteraadsleden het recht om aan het College van Burgemeester en Schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Het reglement van orde bepaalt de voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend.

Mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting, behalve als het onderwerp van de vraag gesloten deuren oplegt.

Geschreven vraag, brief met antwoord en Bulletin

In tegenstelling tot mondelinge vragen worden geschreven vragen niet behandeld tijdens een zitting van de gemeenteraad. De procedure is volledig schriftelijk. Het college antwoordt het gemeenteraadslid in de vorm van een brief.

Het Bulletin met vragen en antwoorden is een officiële publicatie van de gemeente. Het Bulletin bevat de geschreven vragen die de gemeenteraadsleden stelden en de antwoorden van het college op deze vragen.

Ontvankelijkheid van geschreven vragen

Het reglement van orde van de gemeenteraad bepaalt de procedure voor het indienen van vragen. Dat reglement bepaalt ook de voorwaarden voor de ontvankelijkheid.

Volgende vragen zijn niet ontvankelijk en worden niet opgenomen in het Bulletin met vragen en antwoorden:

  • vragen over zaken van particulier belang of over persoonlijke gevallen
  • vragen die uitsluitend dienen om statistische gegevens te verkrijgen
  • vragen om documentatie te bekomen
  • vragen met als enige doel adviezen op juridisch vlak inwinnen
  • vragen over onderwerpen die voorkomen op de agenda van een zitting van de gemeenteraad

Bulletins met vragen en antwoorden