Geschreven vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen en antwoorden

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen en de antwoorden verschijnen in het Bulletin met vragen en antwoorden.

Volgens de nieuwe gemeentewet (artikel 84, paragraaf 3) hebben de gemeenteraadsleden het recht om aan het College van Burgemeester en Schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Het reglement van orde bepaalt de voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend.

Mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting, behalve als het onderwerp van de vraag gesloten deuren oplegt.

Geschreven vraag, brief met antwoord en Bulletin

In tegenstelling tot mondelinge vragen worden geschreven vragen niet behandeld tijdens een zitting van de gemeenteraad. De procedure is volledig schriftelijk. Het college antwoordt het gemeenteraadslid in de vorm van een brief.

Het Bulletin met vragen en antwoorden is een officiële publicatie van de gemeente. Het Bulletin bevat de geschreven vragen die de gemeenteraadsleden stelden en de antwoorden van het college op deze vragen.

Ontvankelijkheid van geschreven vragen

Het reglement van orde van de gemeenteraad bepaalt de procedure voor het indienen van vragen. Dat reglement bepaalt ook de voorwaarden voor de ontvankelijkheid.

Volgende vragen zijn niet ontvankelijk en worden niet opgenomen in het Bulletin met vragen en antwoorden:

  • vragen over zaken van particulier belang of over persoonlijke gevallen
  • vragen die uitsluitend dienen om statistische gegevens te verkrijgen
  • vragen om documentatie te bekomen
  • vragen met als enige doel adviezen op juridisch vlak inwinnen
  • vragen over onderwerpen die voorkomen op de agenda van een zitting van de gemeenteraad

Bulletins met vragen en antwoorden

2021

RaadslidVoorwerp van de vraag

1. Mathilde El Bakri

Vraag betreffende de ICT-vergoeding waarover de schepenen en de voorzitter van het OCMW beschikken (PDF, 74.70 KB)

2. David Weytsman

Vraag betreffende de oprichting van een Nederlandstalige school in de Zennestraat (PDF, 115.91 KB)

3. David Weytsman

Vraag betreffende de bewaring van het fronton van het voormalige Munthof, afgebroken in 1531, en oorspronkelijk gelegen aan het huidige Muntplein (PDF, 78.95 KB)

4. Bianca Debaets

Vraag betreffende het verlies van stedenbouwkundige documenten die verzonden worden via bpost (PDF, 120.53 KB)

5. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende de kerkhoven (bescherming, onderhoud en herstelling van historische graven, aanpak van vandalisme en grafschennis) (PDF, 75.51 KB)

6. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende het aanbod aan Nederlandstalige en Franstalige jeugdinitiatieven (PDF, 122.51 KB)

7. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende het schoolverzuim in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs (PDF, 502.48 KB)

8. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van de Ordonnantie op het inburgeringstraject voor nieuwkomers (PDF, 171.36 KB)

9. David Weytsman

Vraag betreffende de parkeerplaatsen voor gehandicapten in de nabijheid van ziekenhuizen en zorginstellingen (PDF, 117.87 KB)
10. David Weytsman Vraag betreffende de veiligheid in het Jubelpark (PDF, 174.54 KB)

11. David Weytsman

Vraag betreffende de verlichting in de Ransbeekstraat (PDF, 96.47 KB)

12. David Weytsman

Vraag betreffende de begrafenis van overledenen zonder familie (PDF, 91.43 KB)

13. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende trouwen in open lucht (PDF, 96.58 KB)

14. David Weytsman

Vraag betreffende de niet-toegelaten betoging van 31 januari aan het centraal station en de administratieve aanhoudingen die werden verricht (PDF, 104.30 KB)

15. Bianca Debaets

Vraag betreffende de "European Disability Card" (PDF, 220.70 KB)

16. Bianca Debaets Vraag betreffende het reinigen van graffiti in 2020 en in vergelijking met de situatie in 2019 (PDF, 211.05 KB)

17. David Weytsman

Vraag betreffende de toekomst van de benzinepomp op de Waterloolaan (PDF, 80.95 KB)

18. Bianca Debaets

Vraag betreffende de migranten die op zoek zijn naar werk in de omgeving van het Klein Kasteeltje op de Diksmuidelaan (PDF, 132.73 KB)
19. Bianca Debaets Vraag betreffende de gemeentelijke strategie inzake de (energie) renovatie van sociale woningen (PDF, 28.47 KB)
20. David Weytsman Vraag betreffende de stand van zaken van de aanvraag van de vennootschap Chochotte voor een uitbating aan de Kolenmarkt (PDF, 83.60 KB)
21. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de strijd tegen huisjesmerlkerij (PDF, 136.82 KB)
22. Bianca Debaets Vraag betreffende de losloopzones voor honden in Stad Brussel, o.a. in Haren (PDF, 132.82 KB)
23. David Weytsman

Vraag betreffende de verplichting tot het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vermeld in de toelating voor de demonstratie van 19 juni ten gunste van een trambus in Neder-over-Heembeek (PDF, 86.10 KB)

24. David Weytsman

Vraag betreffende het onderhoud van de metalen afdekking van de waterafvoerpijpen op het voetpad van de Franklinstraat en op andere plaatsen (PDF, 87.81 KB)

25. David Weytsman Vraag betreffende de problemen van openbare netheid in de Marollenwijk (PDF, 94.79 KB)
26. Bianca Debaets Vraag betreffende de mogelijkheden tot aanleg van een natuurlijk openluchtzwembad (PDF, 110.18 KB)
27. Bianca Debaets Vraag betreffende de parkeerplaatsen voor mindervaliden op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek (PDF, 105.38 KB)
28. Bianca Debaets Vraag betreffende slimme vuilnisbakken (PDF, 144.63 KB)
29. Bianca Debaets Vraag betreffende de mogelijkheden omtrent de decoratie van nutsvoorzieningskasten (PDF, 89.75 KB)
30. David Weytsman Vraag betreffende 'Brussel, mijn bubbel - Elkaar begrijpen om beter samen te leven', een brief van vzw Bravvo aan de bewoners van de Stad Brussel, om aan een bevraging deel te nemen (PDF, 85.48 KB)
31. Bianca Debaets Vraag betreffende de stand van zaken omtrent de leegstand bij handelszaken (PDF, 90.82 KB)
32. David Weytsman Vraag betreffende het gemeentelijk beleid omtrent sterilisatie van katten (PDF, 138.91 KB)
33. David Weytsman Vraag betreffende het snoeien van de bomen in de Richard Neyberghlaan (PDF, 60.56 KB)
34. David Weytsman Vraag betreffende het project voor de inplanting van een nieuw Recypark te Neder-Over-Heembeek (PDF, 97.86 KB)
35. David Weytsman Vraag betreffende de plaatsbeschrijving van de gevels die zou uitgevoerd worden voor de installatiewerken van tramsporen te Neder-Over-Heembeek (PDF, 63.31 KB)
36. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van de Ordonnantie op het inburgeringstraject voor nieuwkomers (PDF, 111.56 KB)
37. David Weytsman Vraag betreffende betreffende de toegang tot de parking van de woontorens Versailles IV en V (PDF, 64.49 KB)
38. Bruno Bauwens Vraag betreffende het aantal beschikbare plaatsen, de nieuw gecreëerde plaatsen en de plannen voor de 3 komende jaren in de Franstalige en Nederlandstalige scholen van de Stad Brussel (PDF, 69.11 KB)
39. Bruno Bauwens Vraag betreffende het aantal ontbrekende leerkrachten (langdurige afwezigheden of niet-ingevulde plaatsen) in het Franstalig en Nederlandstalig openbaar onderwijs van de Stad Brussel (PDF, 60.38 KB)
40. David Weytsman Vraag betreffende het concert van Indochine op de Grote Markt in Brussel (PDF, 64.45 KB)
41. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de aanpak van het drugsfenomeen op straat (cijfers betreffende de opgestelde processen-verbaal en de administratieve sluitingen van etablissementen op basis van artikel 9 bis Drugswet en van artikels 134ter en quater van de Nieuwe Gemeentewet) (PDF, 200.05 KB)
42. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de acties die ondernomen worden om sluikstorten tegen te gaan en om de netheid van om de invalswegen naar Brussel te onderhouden, en het aantal boetes die in 2019, 2020 en 2021 werden uitgeschreven en geïnd (PDF, 96.05 KB)
43. David Weytsman Vraag betreffende het parkeren in de Warandeveldstraat te Neder-Over-Heembeek (PDF, 61.40 KB)
44. David Weytsman Vraag betreffende het onderhoud van de rioolkolken van het Ter Kamerenbos in geval van zware regen (PDF, 61.12 KB)
45. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de problematiek van de CO-intoxicatie (aantal slachtoffers in 2019-2020-2021, preventieve acties, sensibiliseringscampagnes, boetes ivm niet-naleving van de normen bepaald door de Brusselse Huisvestingscode) (PDF, 87.84 KB)

Archief