Geschreven vragen aan het College van Burgemeester en Schepenen en antwoorden

De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het College van Burgemeester en Schepenen schriftelijke vragen te stellen. Deze vragen en de antwoorden verschijnen in het Bulletin met vragen en antwoorden.

Volgens de nieuwe gemeentewet (artikel 84, paragraaf 3) hebben de gemeenteraadsleden het recht om aan het College van Burgemeester en Schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Het reglement van orde bepaalt de voorwaarden waaronder dit recht wordt uitgeoefend.

Mondelinge vragen worden behandeld in de gemeenteraad. Dit gebeurt tijdens een openbare zitting, behalve als het onderwerp van de vraag gesloten deuren oplegt.

Geschreven vraag, brief met antwoord en Bulletin

In tegenstelling tot mondelinge vragen worden geschreven vragen niet behandeld tijdens een zitting van de gemeenteraad. De procedure is volledig schriftelijk. Het college antwoordt het gemeenteraadslid in de vorm van een brief.

Het Bulletin met vragen en antwoorden is een officiële publicatie van de gemeente. Het Bulletin bevat de geschreven vragen die de gemeenteraadsleden stelden en de antwoorden van het college op deze vragen.

Ontvankelijkheid van geschreven vragen

Het reglement van orde van de gemeenteraad bepaalt de procedure voor het indienen van vragen. Dat reglement bepaalt ook de voorwaarden voor de ontvankelijkheid.

Volgende vragen zijn niet ontvankelijk en worden niet opgenomen in het Bulletin met vragen en antwoorden:

  • vragen over zaken van particulier belang of over persoonlijke gevallen
  • vragen die uitsluitend dienen om statistische gegevens te verkrijgen
  • vragen om documentatie te bekomen
  • vragen met als enige doel adviezen op juridisch vlak inwinnen
  • vragen over onderwerpen die voorkomen op de agenda van een zitting van de gemeenteraad

RaadslidVoorwerp van de vraag
1. David Weytsman Vraag betreffende illegale stortingen in de Zuidwijk (PDF, 77.07 KB)
2. David Weytsman Vraag betreffende de inschrijving in de gemeente van kinderen geboren uit draagmoederschap in het buitenland (PDF, 71.88 KB)
3. David Weytsman Vraag betreffende het parkeren op de grens tussen Elsene en de Stad Brussel (PDF, 69.07 KB)
4. David Weytsman Vraag betreffende het kappen en snoeien van bomen in de Rooseveltwijk (PDF, 82.70 KB)
5. David Weytsman Vraag betreffende de renovatie van de trottoirs in de Rooseveltwijk (PDF, 106.98 KB)
6. David Weytsman Vraag betreffende het geheel van uitgaven in het kader van de renovatie van de Beurs (PDF, 138.23 KB)
7. David Weytsman Vraag betreffende het geheel van uitgaven in het kader van het project NEO 1 (PDF, 393.69 KB)
8. David Weytsman Vraag betreffende de overlast van activiteiten in het Terkamerenboszone (PDF, 63.96 KB)
9. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende het aantal tuchtdossiers inzake inbreuken op de drugswetgeving door personeelsleden van de lokale politie Brussel Hoofdstad Elsene (PDF, 70.95 KB)
10. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de door het gewest gesubsidieerde LISA-projecten waarvoor de Stad nog geen dossier heeft ingediend (PDF, 70.05 KB)
11. David Weytsman Vraag betreffende de sterilisatie van zwerfkatten (PDF, 74.10 KB)
12. David Weytsman Vraag betreffende de openbare vuilnisbakken van de Stad Brussel op de gemeentelijke wegen (PDF, 89.25 KB)
13. David Weytsman Vraag betreffende de toename van het aantal ratten op de Maria-Louizasquare (PDF, 67.74 KB)
14. David Weytsman Vraag betreffende de gevaarlijkheid van het kruispunt van de Bijenlaan en de Franklin Rooseveltlaan (PDF, 63.40 KB)
15. Bianca Debaets Vraag betreffende de stand van zaken in verband met het aantal openbare toiletten of urinoirs op het grondgebied van de Stad Brussel (PDF, 259.23 KB)
16. David Weytsman Vraag betreffende het gebrek aan veiligheid op de wegen als gevolg van de niet-naleving van de snelheidsbeperkingen in de Europese wijk (PDF, 21.29 KB)
17. David Weytsman Vraag betreffende de slechte werking van de hekken aan de ingang van de Lollepotstraat (PDF, 76.90 KB)
18. Bianca Debaets Vraag betreffende de verwijdering van E9b-borden in verschillende straten in het noordoosten van de Stad (PDF, 76.10 KB)
19. Bianca Debaets Vraag betreffende de deelname van de EU-burgers aan de gemeenteraadsverkiezingen (PDF, 108.74 KB)
20. David Weytsman Vraag betreffende de verkeersonveiligheid in de wijk Verregat-Heizel (PDF, 93.47 KB)
21. David Weytsman Vraag betreffende de problemen met het parkeren van vrachtwagens in de Noord-Oostwijk (PDF, 66.33 KB)
22. David Weytsman Vraag betreffende de verdeling van de 72 miljoen euro die de afgelopen jaren in de Heizelpaleizen is geïnvesteerd (PDF, 100.44 KB)
23. David Weytsman Vraag betreffende de bewaring en bescherming van het erfgoed van de Stad Brussel (PDF, 129.46 KB)
24. David Weytsman Vraag betreffende het vuil op de Lidrusweg (PDF, 65.83 KB)
25. Els Ampe Vraag betreffende controles door de Stad Brussel op het bezit van (buitenlandse) eigendommen door sociale huurders (PDF, 70.37 KB)
26. David Weytsman Vraag betreffende de toepassing van de mobiliteitsbudget voor de schepenen van de Stad Brussel van 2020 tot 2023 (PDF, 140.09 KB)
27. David Weytsman Vraag betreffende het aantal parkeerplaatsen dat wordt omgezet in tijdelijke terrasuitbreidingen (PDF, 79.33 KB)
28. Bianca Debaets Vraag betreffende de overlast voor inwoners van de Beizegemstraat en de Bremweg in Neder-Over-Heembeek (PDF, 78.08 KB)
29. Bianca Debaets Vraag betreffende de mogelijkheid om geboorteaangiftes digitaal te laten verlopen (PDF, 86.27 KB)
30. Bianca Debaets Vraag betreffende het aantal zitbanken in de openbare ruimte (PDF, 74.08 KB)
31. Bianca Debaets Vraag betreffende de uitbetaling van sociale voordelen in het kader van het flankerend onderwijsbeleid van de Stad Brussel (PDF, 75.02 KB)
32. Anas Ben Abdelmoumen Vraag betreffende het beleid inzake rattenbestrijding van de Stad Brussel (PDF, 73.57 KB)
33. David Weytsman Vraag betreffende de stand van zaken in verband met de herinrichting van het Hotel Continental op het De Brouckèreplein (PDF, 87.79 KB)
34. David Weytsman Vraag betreffende betreffende de terbeschikkingstelling van crèches in de Stad Brussel (PDF, 122.16 KB)
35. David Weytsman Vraag betreffende de problemen met de Gerechtspleinbrug (PDF, 64.33 KB)
36. David Weytsman Vraag betreffende de staat van de kasseien op de Grote Zavel (PDF, 69.38 KB)
37. Bianca Debaets Vraag betreffende het negatief advies van de KCML over de heraanleg van het Vrijheidsplein (PDF, 90.86 KB)
38. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de strijd tegen fietsdieven (PDF, 71.52 KB)
39. David Weytsman Vraag betreffende de schoonmaak en renovatie van het Jean Reyplein (PDF, 66.45 KB)
40. David Weytsman Vraag betreffende de evaluatie van 'Zomerpret' (PDF, 113.81 KB)
41. David Weytsman Vraag betreffende de Charles De Brouckèrefontein gelegen Jan Palfynsquare (PDF, 79.38 KB)
42. Bianca Debaets Vraag betreffende de gratis parkingtickets voor de klanten van de handelaars van het centrum (PDF, 81.85 KB)
43. Bianca Debaets Vraag betreffende de (geluids)overlast in het kader van de CORE en Couleur Café festivals (PDF, 88.93 KB)
44. Els Ampe Vraag betreffende de geldautomaten in Neder-Over-Heembeek (PDF, 79.66 KB)
45. Zahour Loulaji Vraag betreffende de evaluatie van het steunbeleid voor verenigingen die al dan niet door de Stad worden gesubsidieerd (PDF, 191.49 KB)
46. Bianca Debaets Vraag betreffende het het waarborgen van neutraliteit in de gebouwen van de Stad (PDF, 74.80 KB)
47. David Weytsman Vraag betreffende het onderhoud van het park in de Palmerstonlaan (PDF, 77.18 KB)
48. David Weytsman Vraag betreffende het standbeed van Guust Flater (PDF, 315.26 KB)
49. Bianca Debaets Vraag betreffende de stand van zaken omtrent de leegstand bij handelszaken (PDF, 70.34 KB)
50. David Weytsman Vraag betreffende de openingsuren van het Stadsarchief van Brussel (PDF, 154.84 KB)
51. David Weytsman Vraag betreffende de vermindering van het aantal openbare afvalbakken in de Schumanwijk (PDF, 252.67 KB)
52. David Weytsman Vraag betreffende het gebrek aan stedelijke voorzieningen voor kinderen en jongeren in de Noordwijk (PDF, 168.54 KB)
53. David Weytsman Vraag betreffende de toekenning van tickets voor concerten in het Koning Boudewijnstadion (PDF, 168.25 KB)
54. Bianca Debaets Vraag betreffende de genomen acties in Stad Brussel in het kader van het gewestelijke actieplan alleenstaande ouders (PDF, 72.44 KB)
55. David Weytsman Vraag betreffende de projectoproepen en de follow-up daarvan in de Noordwijk van de Stad (PDF, 123.42 KB)
56. David Weytsman Vraag betreffende het standbeeld van Alexandre Gendebien op het Frère-Orbansquare (PDF, 70.60 KB)
57. David Weytsman Vraag betreffende het veranderen van de Terkamerenlaan van een straat voor 'bestemmingsverkeer' in een 'verbindingsstraat' (PDF, 69.87 KB)
58. David Weytsman Vraag betreffende de geluidsoverlast veroorzaakt door een horecazaak in de Jozef II-straat (PDF, 69.20 KB)
59. David Weytsman Vraag betreffende de kost van de beveiliging van de Beurs (PDF, 53.97 KB)
60. David Weytsman Vraag betreffende de opening van een nieuw fastfoodrestaurant in Haren (PDF, 62.33 KB)
61. David Weytsman Vraag betreffende klachten en terugbetalingen met betrekking tot fouten gemaakt door de scanauto's van de Stad Brussel (PDF, 12.31 KB)

RaadslidVoorwerp van de vraag
1. Bianca Debaets

Vraag betreffende de diagnose van de Noordwijk opgesteld door perspective.brussels (PDF, 142.80 KB)

2. David Weytsman

Vraag betreffende de voorwaarden voor toegang tot het Stadsarchief (PDF, 155.69 KB)

3. Bianca Debaets

Vraag betreffende de problematiek en de behandeling van klachten inzake grensoverschrijdend gedrag bij de Stad Brussel (PDF, 175.51 KB)

4. Bianca Debaets

Vraag betreffende de problematiek omtrent de ontgroening van voortuintjes (PDF, 92.55 KB)

5. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende de resultaten en de evaluatie van de eerste verplichte taalscreening in de Nederlandstalige gemeentescholen (PDF, 152.38 KB)

6. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende de verplichte inburgering in Brussel (PDF, 101.47 KB)

7. David Weytsman

Vraag betreffende de openbare rust van de Franklinstraat (PDF, 83.88 KB)

8. David Weytsman

Vraag betreffende het beleid omtrent sterilisatie van zwerfkatten (PDF, 132.76 KB)

9. Bianca Debaets

Vraag betreffende de parkeerduur bij parkeren met sms (PDF, 131.46 KB)

10. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende de stand van zaken i.v.m. het plaatsen van laadpalen voor elektrische voertuigen (PDF, 97.08 KB)

11. David Weytsman

Vraag betreffende de installatie van de borden van de Vierpondendoorgang (PDF, 93.36 KB)

12. Sevket Temiz

Vraag betreffende de "verkeerslichten" in de Ravensteinstraat (PDF, 75.87 KB)

13. Bianca Debaets

Vraag betreffende de werking van de ombudsdienst "Julien Mille" (PDF, 118.47 KB)

14. Bruno Bauwens

Vraag betreffende het verslag 2022 en het register van leegstaande gebouwen van de Stad Brussel (PDF)

15. David Weytsman

Vraag betreffende de levenskwaliteit en de veiligheid in de Europese wijk en de wijk van de Squares (PDF, 220.50 KB)

16. David Weytsman

Vraag betreffende de verschillende problemen in het Groenejagersveld (PDF, 86.15 KB)

17. David Weytsman

Vraag betreffende de herverlichting van een reeks monumenten en straten in de Vijfhoek (PDF)

18. David Weytsman

Vraag betreffende de herverlichting van een reeks monumenten en straten in Laken (PDF, 174.67 KB)

19. David Weytsman

Vraag betreffende de toelage aan de vzw "ORIGINE" voor de organisatie van de conferentie "Afro debout" (PDF, 142.77 KB)

20. David Weytsman

Vraag betreffende de financiering van de "Sky Castle" geplaatst op de esplanade van het Schumanrondpunt afgelopen winter (PDF, 95.39 KB)

21. David Weytsman

Vraag betreffende de afwezigheid van bankautomaten in Haren (PDF, 87.68 KB)

22. David Weytsman Vraag betreffende het overlast veroorzaakt door de installaties op de berm van de Zennestraat (PDF, 77.48 KB)
23. David Weytsman Vraag betreffende het evenwicht tussen de economische en woonfuncties van de Europese wijk (PDF, 79.06 KB)
24. David Weytsman Vraag betreffende de genomen maatregelen tegen stadsrodeo's op de Leuvensesteenweg en haar loodlijnen (PDF, 106.11 KB)
25. David Weytsman Vraag betreffende de renovatie van een poort op het kerkhof van Laken (PDF, 92.15 KB)
26. Bianca Debaets Vraag betreffende de problemen aan het voormalige parkje ter hoogte van de Helihavenlaan 7 (PDF, 91.04 KB)
27. Bianca Debaets Vraag betreffende de evaluatie van het skatepark in het Ter Kamerenbos (PDF)
28. Bianca Debaets Vraag betreffende het verdwijnen van (goedkope) supermarkten in de Vijfhoek (PDF, 95.89 KB)
29. Bianca Debaets Vraag betreffende de mobiliteitsproblemen in de Bogaardenstraat (PDF, 108.03 KB)
30. David Weytsman Vraag betreffende het gevolg gegeven door het College van de bijeenkomsten 'Samen onze Stad nieuw leven inblazen' (PDF, 89.34 KB)
31. David Weytsman Vraag betreffende de evaluatie van de procedure voor de afgifte van identiteitskaarten en paspoorten (PDF, 105.12 KB)
32. David Weytsman Vraag betreffende het parkeren van vrachtwagens in de Ganzenweidestraat (PDF, 82.45 KB)
33. Didier Wauters Vraag betreffende de 'Nocturnes de l'ULB' op vrijdag 23 september 2022 (PDF, 142.74 KB)
34. Bianca Debaets Vraag betreffende het actieplan 'Niets zonder mijn toestemming' (PDF, 115.52 KB)
35. Bianca Debaets Vraag betreffende het mogelijke project van een klimmuur van buiten (PDF, 94.19 KB)
36. David Weytsman Vraag betreffende de stedenbouwkundige inbreuk op de Brabançonnelaan nummer 6 (PDF, 100.84 KB)
37. David Weytsman Vraag betreffende de verdwijning van twee standbeelden uit de gevel van de Sint-Jacob-op-de-Koudenbergkerk (PDF, 86.77 KB)
38. David Weytsman Vraag betreffende de privatisering van het De Brouckèreplein (PDF, 129.54 KB)
39. David Weytsman Vraag betreffende de staat van het huis gelegen in de Naamsestraat 64 (PDF, 95.43 KB)
40. Clémentine Buggenhout Vraag betreffende de evaluatie van het parkeerplan van de Stad (PDF, 98.93 KB)
41. Bianca Debaets Vraag betreffende de stand van zaken omtrent de leegstand van woningen (PDF, 175.68 KB)
42. Bianca Debaets Vraag betreffende de stand van zaken omtrent de leegstand bij handelszaken (PDF, 82.32 KB)
43. Bianca Debaets Vraag betreffende de omvorming van leegstaande kantoren tot betaalbare huisvesting in de Stad Brussel (PDF, 65.60 KB)
44. David Weytsman Vraag betreffende de EPB-certificaten voor openbare huisvesting in de Stad Brussel (PDF, 92.30 KB)
45. David Weytsman Vraag betreffende de levenskwaliteit van de Louizalaan (PDF, 103.21 KB)
46. Geoffroy Coomans de Brachène Vraag betreffende de hekken van de Arbeidsdoorgang, tussen de Stalingradlaan en de Lemonnierlaan (PDF, 73.64 KB)
47. David Weytsman Vraag betreffende de kost van de Facebook-campagne over #GoodMove (PDF, 89.50 KB)
48. Bianca Debaets Vraag betreffende de Winterpret en de aanwezigheid van Brusselse ondernemers (PDF, 59.39 KB)
49. David Weytsman Vraag betreffende de werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van de premie voor het aanpassen van een woning bewoond door een persoon met een handicap (PDF, 68.95 KB)
50. Bianca Debaets Vraag betreffende de balans van de concertzalen en het Koning Boudewijnstadion voor het jaar 2022 (PDF, 78.92 KB)

RaadslidVoorwerp van de vraag

1. Mathilde El Bakri

Vraag betreffende de ICT-vergoeding waarover de schepenen en de voorzitter van het OCMW beschikken (PDF, 74.70 KB)

2. David Weytsman

Vraag betreffende de oprichting van een Nederlandstalige school in de Zennestraat (PDF, 115.91 KB)

3. David Weytsman

Vraag betreffende de bewaring van het fronton van het voormalige Munthof, afgebroken in 1531, en oorspronkelijk gelegen aan het huidige Muntplein (PDF, 81.57 KB)

4. Bianca Debaets

Vraag betreffende het verlies van stedenbouwkundige documenten die verzonden worden via bpost (PDF, 120.53 KB)

5. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende de kerkhoven (bescherming, onderhoud en herstelling van historische graven, aanpak van vandalisme en grafschennis) (PDF, 75.51 KB)

6. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende het aanbod aan Nederlandstalige en Franstalige jeugdinitiatieven (PDF, 122.51 KB)

7. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende het schoolverzuim in het Franstalig en Nederlandstalig onderwijs (PDF, 502.48 KB)

8. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van de Ordonnantie op het inburgeringstraject voor nieuwkomers (PDF, 171.36 KB)

9. David Weytsman

Vraag betreffende de parkeerplaatsen voor gehandicapten in de nabijheid van ziekenhuizen en zorginstellingen (PDF, 117.87 KB)
10. David Weytsman Vraag betreffende de veiligheid in het Jubelpark (PDF, 174.54 KB)

11. David Weytsman

Vraag betreffende de verlichting in de Ransbeekstraat (PDF, 96.47 KB)

12. David Weytsman

Vraag betreffende de begrafenis van overledenen zonder familie (PDF, 91.43 KB)

13. Mathias Vanden Borre

Vraag betreffende trouwen in open lucht (PDF, 96.58 KB)

14. David Weytsman

Vraag betreffende de niet-toegelaten betoging van 31 januari aan het centraal station en de administratieve aanhoudingen die werden verricht (PDF, 104.30 KB)

15. Bianca Debaets

Vraag betreffende de "European Disability Card" (PDF, 220.70 KB)

16. Bianca Debaets Vraag betreffende het reinigen van graffiti in 2020 en in vergelijking met de situatie in 2019 (PDF, 211.05 KB)

17. David Weytsman

Vraag betreffende de toekomst van de benzinepomp op de Waterloolaan (PDF, 80.95 KB)

18. Bianca Debaets

Vraag betreffende de migranten die op zoek zijn naar werk in de omgeving van het Klein Kasteeltje op de Diksmuidelaan (PDF, 132.73 KB)
19. Bianca Debaets Vraag betreffende de gemeentelijke strategie inzake de (energie) renovatie van sociale woningen (PDF, 28.47 KB)
20. David Weytsman Vraag betreffende de stand van zaken van de aanvraag van de vennootschap Chochotte voor een uitbating aan de Kolenmarkt (PDF, 83.60 KB)
21. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de strijd tegen huisjesmerlkerij (PDF, 136.82 KB)
22. Bianca Debaets Vraag betreffende de losloopzones voor honden in Stad Brussel, o.a. in Haren (PDF, 132.82 KB)
23. David Weytsman

Vraag betreffende de verplichting tot het afsluiten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid vermeld in de toelating voor de demonstratie van 19 juni ten gunste van een trambus in Neder-over-Heembeek (PDF, 86.10 KB)

24. David Weytsman

Vraag betreffende het onderhoud van de metalen afdekking van de waterafvoerpijpen op het voetpad van de Franklinstraat en op andere plaatsen (PDF, 87.81 KB)

25. David Weytsman Vraag betreffende de problemen van openbare netheid in de Marollenwijk (PDF, 94.79 KB)
26. Bianca Debaets Vraag betreffende de mogelijkheden tot aanleg van een natuurlijk openluchtzwembad (PDF, 110.18 KB)
27. Bianca Debaets Vraag betreffende de parkeerplaatsen voor mindervaliden op het Peter Benoitplein in Neder-Over-Heembeek (PDF, 105.38 KB)
28. Bianca Debaets Vraag betreffende slimme vuilnisbakken (PDF, 144.63 KB)
29. Bianca Debaets Vraag betreffende de mogelijkheden omtrent de decoratie van nutsvoorzieningskasten (PDF, 89.75 KB)
30. David Weytsman Vraag betreffende 'Brussel, mijn bubbel - Elkaar begrijpen om beter samen te leven', een brief van vzw Bravvo aan de bewoners van de Stad Brussel, om aan een bevraging deel te nemen (PDF, 85.48 KB)
31. Bianca Debaets Vraag betreffende de stand van zaken omtrent de leegstand bij handelszaken (PDF, 771.74 KB)
32. David Weytsman Vraag betreffende het gemeentelijk beleid omtrent sterilisatie van katten (PDF, 138.91 KB)
33. David Weytsman Vraag betreffende het snoeien van de bomen in de Richard Neyberghlaan (PDF, 65.51 KB)
34. David Weytsman Vraag betreffende het project voor de inplanting van een nieuw Recypark te Neder-Over-Heembeek (PDF, 97.86 KB)
35. David Weytsman Vraag betreffende de plaatsbeschrijving van de gevels die zou uitgevoerd worden voor de installatiewerken van tramsporen te Neder-Over-Heembeek (PDF, 65.68 KB)
36. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de voorbereidingen voor de tenuitvoerlegging van de Ordonnantie op het inburgeringstraject voor nieuwkomers (PDF, 111.56 KB)
37. David Weytsman Vraag betreffende betreffende de toegang tot de parking van de woontorens Versailles IV en V (PDF, 64.49 KB)
38. Bruno Bauwens Vraag betreffende het aantal beschikbare plaatsen, de nieuw gecreëerde plaatsen en de plannen voor de 3 komende jaren in de Franstalige en Nederlandstalige scholen van de Stad Brussel (PDF, 230.36 KB)
39. Bruno Bauwens Vraag betreffende het aantal ontbrekende leerkrachten (langdurige afwezigheden of niet-ingevulde plaatsen) in het Franstalig en Nederlandstalig openbaar onderwijs van de Stad Brussel (PDF, 60.38 KB)
40. David Weytsman Vraag betreffende het concert van Indochine op de Grote Markt in Brussel (PDF, 67.47 KB)
41. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de aanpak van het drugsfenomeen op straat (cijfers betreffende de opgestelde processen-verbaal en de administratieve sluitingen van etablissementen op basis van artikel 9 bis Drugswet en van artikels 134ter en quater van de Nieuwe Gemeentewet) (PDF, 200.05 KB)
42. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de acties die ondernomen worden om sluikstorten tegen te gaan en om de netheid van om de invalswegen naar Brussel te onderhouden, en het aantal boetes die in 2019, 2020 en 2021 werden uitgeschreven en geïnd (PDF, 96.05 KB)
43. David Weytsman Vraag betreffende het parkeren in de Warandeveldstraat te Neder-Over-Heembeek (PDF, 61.40 KB)
44. David Weytsman Vraag betreffende het onderhoud van de rioolkolken van het Ter Kamerenbos in geval van zware regen (PDF, 64.22 KB)
45. Mathias Vanden Borre Vraag betreffende de problematiek van de CO-intoxicatie (aantal slachtoffers in 2019-2020-2021, preventieve acties, sensibiliseringscampagnes, boetes ivm niet-naleving van de normen bepaald door de Brusselse Huisvestingscode) (PDF, 87.84 KB)